NazivDatumhf:tax:godina
Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2021. godinu25/11/20212021
Indeksi potrošačkih cena u 2021. godini12/11/20212021
Zatezna kamata – pregled stopa u 2021. godini10/11/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – februar 2021. godine31/03/20212021
Prosečne bruto zarade (plate) – januar 2021. godine25/03/20212021
Prosečne neto zarade (plate) – januar 2021. godine25/03/20212021
Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/202112/03/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – februar 2021.05/03/20212021
Indeksi industrijske proizvodnje – januar 2021. godine26/02/20212021
Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – januar 2021.22/02/20212021