Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2


Članom 3. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila („Sl. glasnik RS“, br. 65/20) propisano je da, do stupanja na snagu odgovarajućeg zakona, NASTAVLJA DA VAŽI Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 54/20).


► Videti članak od 7.05.2020.: Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja


 

U „Sl. glasniku RS“, br. 54/20 od 10.04.2020. objavljena je Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja stupa na snagu 10.04.2020. godine.

Tekst Uredbe dajemo u nastavku:

„Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
O POMERANJU ROKA ZA PODNOŠENJE TROMESEČNIH  IZVEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA VREME VANREDNOG STANJA NASTALOG USLED BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-CoV-2

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se pomeranje roka za podnošenje tromesečnih  izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja, koji je propisan odredbom člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Član 2.

Rok iz člana 63. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 88/19), pomera se na rok od 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.“