Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, način izdavanja radne dozvole i prestanak rada stranog državljanina i lica bez državljanstva

Uslovi za zasnivanje i prestanak radnog odnosa i način izdavanja radne dozvole za stranog državljanina i lica bez državljanstva uređeni su:

  • Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima ( „Sl. list SFRJ“, br. 11/78, 64/89, „Sl. list SRJ“, br. 42/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i „Sl. glasnik RS“, br. 101/05),
  • Pravilnikom o uslovima i načinu izdavanja dozvole za rad strancu i licu bez državljanstva ( „Sl. glasnik RS“, br. 22/10).

U „Informator“-u broj 16/2012 od 13.07.2012. godine detaljno pišemo o ovoj temi, a tekstove navedenog zakona i pravilnika možete naći u „EKSPERT“-u.
 

Korisni linkovi: