Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Narodna skupština Republike Srbije je, na sednici održanoj 29. decembra 2010. godine, usvojilaZakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, koji je stupio na snagu 1. januara 2011. godine, što znači da će se primenjivati i kod utvrđivanja poreza na imovinu u tzv. statici za 2011. godinu.

Imajući u vidu da se Zakonom o porezima na imovinu uređuju tri poreska oblika: porez na imovinu u tzv. statici, porez na nasleđe i poklon, kao i porez na prenos apsolutnih prava, kroz tekst objavljen u časopisu „Informator“ broj 1/2011 od 5. januara 2011. godine najvažnije izmene i dopune Zakona prikazali smo za svaki od navedenih poreskih oblika zasebno.
Prečišćen tekst Zakona o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09 i 101/10) poslali smo svim našim pretplatnicima uz broj 1/2011 časopisa „Informator“, a možete ga naći i u „EKSPERT„-u.