Usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu

Narodna skupština je dana 10. decembra 2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 99/16, a stupio je na snagu 13. decembra 2016. godine, osim pojedinih odredbi koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine.

Zakon o izmenama, pored ostalog, uređuje:

  • proces praćenja i izveštavanja o ostvarenim učincima programske strukture budžeta, što predstavlja nadogradnju sistema za planiranje i izradu programskog budžeta;
  • povećanje penzija i plata zaposlenih u javnom sektoru, i
  • produžavanje važenja privremenog režima zabrane zapošljavanja kod korisnika javnih sredstava – do kraja 2017. godine.

U „Informator“-u broj 29/2016 dajemo osvrt ne neke od izvršenih izmena i dopuna Zakona o budžetskom sistemu.

Prečišćen tekst Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr. zakon, 103/15 i 99/16) poslat je svim pretplatnicima, uz časopis „Informator“, br.  29/2016.