Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,6005%

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 23.02.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2011. (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5%

  • stopa zatezne kamate za JANUAR/2012 godine iznosi: 0,6005%
    Ova stopa zatezne kamate se primenjuje i za dane docnje nastale u FEBRUARU i MARTU 2012. godine do objavljivanja novog podatka o potrošačkim cenama (objavljivanje se očekuje oko 12. marta 2012. godine)
  • Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 23.02.2012.

Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11).

 

Pogledajte: