UTVRÐIVANJE I UGOVARANJE OSNOVNE ZARADE I OSTALIH ELEMENATA ZARADE, OBRAČUN ZARADE I OBAVEZA DOSTAVLJANJA ISTOG ZAPOSLENOM SHODNO ZAKONU O RADU