Valorizacija

 Valorizacija prema indeksu potrošačkih cena u Republici Srbiji
(do 2011. godine prema indeksu cena na malo)

 

Rezultati obrade

Iznos za valorizaciju:  

Prvi – poslednji dan obračuna:   
Valorizovan iznos:  

Period obračuna Broj dana Mesečni indeks Valorizovan iznos
         

Valorizacija izvršena na osnovu mesečnih indeksa potrošačkih cena u Srbiji, a za datume do 1.01.2011. prema mesečnim indeksima cena na malo u Republici Srbiji.