NazivDatumhf:tax:godina
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%11/04/20242024
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 1. maja 2024. godine07/04/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%07/03/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%08/02/20242024
Rok za elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a za januar 2024. godine je 12. februar 2024. godine08/02/20242024
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%11/01/20242024
Izmenjene su i dopunjene Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća za 2024. godinu27/11/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%09/11/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 6,50%06/10/20232023
Zaključak Vlade RS od 22.06.2023. o korišćenju godišnjih odmora u zdravstvenim ustanovama26/06/20232023
Prosečne bruto zarade (plate) – april 2023. godine26/06/20232023
Pravilnik o elektronskom fakturisanju – stupa na snagu 1. jula 2023. godine09/06/20232023
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na nivo od 6,25%08/06/20232023
Školska godina za učenike osnovnih i srednjih škola u Republici Srbiji završava se 6. juna 2023. godine02/06/20232023
Da li zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza za dane kada je prevoznu kartu za javni prevoz (teritorija grada Beograda) platio putem SMS poruke sa poslovnog telefona?01/06/20232023
U kom iznosu poslodavac obračunava i isplaćuje naknadu troškova prevoza zaposlenima koji koriste javni prevoz za dolazak na posao i odlazak sa posla na teritoriji grada Beograda za maj 2023. godine? Da li ovaj iznos poslodavac obračunava i isplaćuje u skladu sa starim ili novim cenovnikom, ili kombinacijom oba cenovnika?01/06/20232023
Pravilnik o tarifnom sistemu u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji grada Beograda i Cenovnik usluga prevoza18/05/20232023
Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada10/05/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama01/05/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama01/04/20232023
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama25/02/20232023
Uputstvo za elektronsko evidentiranje obračuna PDV u Sistemu elektronskih faktura04/02/20232023
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1931/12/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 4,50%10/11/20222023
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 4,00%06/10/20222022
NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda19/09/20222022
NOVO: za korisnike Ekspert-a omogućeno je korišćenje obračuna drugih prihoda19/09/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,50%08/09/2022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/08/2022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 3,00%11/08/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/07/20222022
Novi (usklađeni) dinarski iznosi akciza – u primeni od 15. februara 2021. godine30/07/2022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/07/2022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,75%07/07/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/06/2022
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1927/06/20222022
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1927/06/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je povećana na 2,5%09/06/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama30/05/2022
Instrukcija za plaćanje po profakturi (ponudi) za subjekte javnog sektora i izdavanje fakture/avansne fakture po plaćenoj profakturi08/05/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama29/04/20222022
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte iz člana 9. stav 2. tač. 1), 2) i 3) Zakona o akcizama10/04/2022
Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju „starih“ godišnjih odmora zaposlenih)14/03/20222022
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-1912/03/20222022
Naredba o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-1912/03/20222022
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1%10/03/20222022
Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika24/12/20212022
Povećanje plata zaposlenih u javnom sektoru (od 8% i 7%) vršiće se počev od plate za januar 2022. godine11/12/20212021
VAŽNA INFORMACIJA u vezi sa automatskim podnošenjem PPP-PD po službenoj dužnosti za maj 2021. godine od strane Poreske uprave27/07/20212021
Novi obrasci propisani Pravilnikom o PDV-u koji se primenjuju od 1.07.2021. dostupni su u Ekspert-u i rubrici „Obrasci“30/06/20212021
Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda16/06/20212021
Zaključak (preporuka u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije)09/05/20212021
Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.29/04/20212021
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1925/03/2021
Naredba o radnom vremenu za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)21/03/2021
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1%11/03/2021
Obaveštenje Poreske uprave u vezi primene Uredbe o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-1902/03/2021
Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe25/02/2021
Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-213/02/2021
Preduzetnici finansijske izveštaje za 2020. godinu ipak sastavljaju u zakonom propisanom obimu (BS i BU)12/02/2021
Finansijski izveštaji koje sastavljaju preduzetnici razvrstani u mala, srednja i velika pravna lica21/01/2021
Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstav03/01/2021
Uredba o postupku i načinu odlaganja plaćanja dugovanog poreza i doprinosa u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-1926/12/2020
Preporuka Vlade u vezi sa korišćenjem prvog dela godišnjeg odmora za 2020. zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i Ministarstvu zdravlja16/12/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na nivo od 1%10/12/2020
Subvencije za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede u visini jedne mesečne minimalne zarade07/12/2020
Objavljene su dopune PKU za ustanove kulture, kojima je propisana obaveza isplate naknade zarade u visini od 100% osnova u vezi sa bolešću COVID-1928/11/2020
Objavljen je Aneks IV PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti26/11/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%12/11/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%08/10/2020
Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda28/08/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%13/08/2020
Zaključak Vlade RS 05 broj 401-6052/2020 od 30.07.2020. godine (novi paket ekonomskih mera)08/08/2020
Ukratko o novom paketu mera Vlade Republike Srbije31/07/2020
Novim odlukama NBS propisan je dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – novi moratorijum za obaveze prema bankama i davaocima finansijskog lizinga28/07/2020
NBS je omogućila dodatni zastoj u otplati obaveza dužnika – NOVI MORATORIJUM27/07/2020
Odluka o privremenim merama za davaoce finansijskog lizinga radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema27/07/2020
Odluka o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema27/07/2020
Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2020)22/07/2020
Poreski tretman refundacije zaposlenom troškova testiranja na zaraznu bolest COVID-19 od strane poslodavca17/07/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,25%09/07/2020
Doneta su podzakonska akta za primenu novog Zakona o računovodstvu, koja počinju da se primenjuju u 2021. godini07/07/2020
Novi dinarski iznos akcize na cigarete od 1. jula 2020. godine30/06/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,25%11/06/2020
Uredba o dodatku na osnovnu platu zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i određenih zaposlenih koji obavljaju poslove u oblasti zdravlja, odnosno zaštite zdravlja stanovništva Republike Srbije, odnosno lečenja i sprečavanja širenja epidemije bolesti COVID-08/06/2020
Odluka o izuzimanju iz prinudne naplate jednokratne novčane pomoći koja se isplaćuje državljanima RS po osnovu Uredbe…26/05/2020
Propisi (iz​abrani) doneti za vreme vanrednog stanja15/05/2020
Postupanje Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku vanrednog stanja11/05/2020
Počev od 7.05.2020. godine zahtevi sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje prava po propisima u oblasti finansijske podrške porodici sa decom i oblasti socijalne zaštite podnose se prema uobičajenoj proceduri, koja je bila u primeni …08/05/2020
Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-1908/05/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,5%07/05/2020
Rok za dostavljanje dokumentacije u vezi sa kreditnim poslovima za koje je izveštavanje izvršeno za vreme trajanja vanrednog stanja ističe 16. maja 2020. godine07/05/2020
Procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. „prinudni odmor“) duže od 45 radnih dana, po ukidanju vanrednog stanja07/05/2020
Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine07/05/2020
Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja07/05/2020
Zakon o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila07/05/2020
Odluka o ublažavanju mere ograničenja kretanja tokom vanrednog stanja01/05/2020
Odluka o ublažavanju mera za vreme vanrednog stanja – dozvola kretanja u parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana01/05/2020
Odluka o ublažavanju mera zabrane obavljanja javnog prevoza putnika za vreme vanrednog stanja01/05/2020
Objavljen je Aneks Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike (koji reguliše naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19)30/04/2020
Da li se na istoj poreskoj prijavi (Obrascu PPP-PD), koja se podnosi za obračunski period (npr. april 2020.) sa datumom 04.01.2021., mogu iskazati zarade i naknade zarada koje se isplaćuju na teret poslodavca, i naknade zarada …30/04/2020
U novom broju Informatora, 12/2020 od 27.04.2020. godine, detaljno pišemo o aktuelnim temama u primeni propisa za vreme vanrednog stanja27/04/2020
Objavljene su dopune uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima25/04/2020
Uređen je način uplate jednokratne novčane pomoći svim punoletnim državljanima Republike Srbije25/04/2020
Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)25/04/2020
Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)25/04/2020
Poreska uprava je 21.04.2020. objavila Obaveštenje o odlaganju dospelosti za plaćanje određenih javnih prihoda22/04/2020
Zaključak Vlade RS (o nastavku rada pojedinih delatnosti)20/04/2020
Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije20/04/2020
Garantna šema kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije20/04/2020
Pomereni su rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu17/04/2020
Koja šifra bolesti je upisana u doznaci za lica koja su bila na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19?17/04/2020
Da li je moguće isplatiti naknadu zarade za lica koja su na bolovanju zbog zarazne bolesti COVID-19 u visini od 100% za mart 2020. godine, ukoliko je poslodavac već isplatio naknadu zarade u visini od 65%?17/04/2020
Uredba o POMERANJU ROKOVA za održavanje redovne sednice skupštine privrednog društva i dostavljanje godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja privrednih društava, zadruga, drugih pravnih lica i preduzetnika, kao i rokova za podnošenje …17/04/2020
Odluka o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme (prečišćen tekst)17/04/2020
Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19 izazvane virusom SARS-CoV-217/04/2020
Uredba o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-217/04/2020
Za primenu Uredbe o fiskalnim pogodnostima, donet je Pravilnik o sadržini obrasca u kome se iskazuju podaci o licima za koja veliko pravno lice ostvaruje pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava15/04/2020
Objavljene su dopune PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave /koje regulišu naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/14/04/2020
Uredba o ispravama koje moraju da prate robu u prevozu za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-214/04/2020
Vlada Republike Srbije je objavila Poziv privrednicima da se prijave za program ekonomskih mera13/04/2020
PDV tretman prometa bez naknade za zdravstvene svrhe13/04/2020
U novom broju Informatora, 11/2020 od 12.04.2020. godine, detaljno pišemo o novim ekonomskim merama12/04/2020
Uredba uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-1911/04/2020
Uredba o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja ozbiljnog poremećaja u privredi prouzrokovanog epidemijom zarazne bolesti COVID-1910/04/2020
Uredba o pomeranju roka za podnošenje tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolestI COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-210/04/2020
Izmenjeni su pravilnici kojima se propisuje način podnošenja poreskog bilansa (Obrazac PB 2) i poreske prijave (Obrazac PPDG 1S) za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti za 2019. godinu09/04/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,5%09/04/2020
Zaključak (preporuka poslodavcima o korišćenju „starih“ godišnjih odmora zaposlenih za vreme vanrednog stanja)07/04/2020
Zaposlenima koji rade od kuće ili su poslati na odsustvo, dozvoljeno korišćenje godišnjih odmora07/04/2020
Obaveštenje o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za vreme vanrednog stanja06/04/2020
Obaveza zaposlenih porodilja, koje su na odsustvu sa rada radi posebne nege deteta, da za vreme vanrednog stanja prijave svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade06/04/2020
Preporuka za isplatu 100% naknade zarade za zaposlene koji su odsutni sa rada zbog potvrđene zaraze COVID-19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije06/04/2020
Za vreme trajanja vanrednog stanja korisnici javnih sredstava mogu da, bez saglasnosti Komisije, broj dodatno angažovanih lica zbog povećanja obima posla zadrže na nivou od 15. marta 2020. godine04/04/2020
Zaključak (preporuka u vezi sa naknadom zarade za zaposlene koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije)03/04/2020
Da li se za vreme trajanja vanrednog stanja postupa po rešenjima Poreske uprave o prinudnoj naplati poreske obaveze iz zarade/naknade zarade?03/04/2020
Za radnike u samoizolaciji i obolele – naknada u visini pune zarade03/04/2020
Ministarstvo finansija RS je 31.03.2020. objavilo Program ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Covid-19 i podršku privredi Srbije01/04/2020
Mogućnost uvođenja minimalne zarade za sve zaposlene kod poslodavca u vreme vanrednog stanja31/03/2020
Omogućeno je i elektronsko podnošenje zahteva za porodilje koje prvi put podnose zahtev za veštačenje zdravstvenog stanja deteta, za vreme vanrednog stanja31/03/2020
Pomereni su rokovi za dostavljanje završnih računa budžetskih korisnika30/03/2020
Uredba o pomeranju rokova za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 …28/03/2020
Letnje računanje vremena28/03/2020
Uredba o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)28/03/2020
Odluka o važenju dozvole za rad izdate strancu za vreme vanrednog stanja28/03/2020
Zastoj u otplati kreditnih obaveza – objašnjenje NBS od 27.03.2020. godine27/03/2020
Izmene u proceduri za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. „prinudni odmor“) duže od 45 radnih dana za vreme vanrednog stanja27/03/2020
Obaveštenje privrednim subjektima Ministarstva privrede RS26/03/2020
Izveštavanje o kreditnim poslovima u uslovima vanrednog stanja26/03/2020
Odluka o statusu stranih državljana u Republici Srbiji za vreme vanrednog stanja25/03/2020
Defiskalizacija fiskalnih kasa za vreme privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata zbog vanrednog stanja25/03/2020
Instrukcija o načinu privremene isplate penzija za lica sa navršenih 65 i više godina života25/03/2020
Isplata novčanih socijalnih pomoći, dodataka za pomoć i negu drugih lica, dečjih dodataka, kao i naknada po osnovu posebne nege deteta za vreme trajanja vanrednog stanja24/03/2020
Uredba o prekršaju za kršenje Naredbe ministra unutrašnjih poslova o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije22/03/2020
Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja21/03/2020
Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-221/03/2020
Instrukcija privrednim subjektima u vezi sa postupkom za izdavanje dozvola za kretanje u vremenu od 20:00 do 05:00 časova20/03/2020
Zaključak Vlade 05 broj 53-2561/2020 (o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta) – prečišćen tekst19/03/2020
Odluka o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju19/03/2020
Primena propisa o zastoju u otplati obaveza (moratorijum) u praksi19/03/2020
Objavljeno je obaveštenje Komore javnih izvršitelja poslodavcima i Fondu PIO da do okončanja vanrednog stanja ne vrše obustavu dela zarade, odnosno penzije izvršnih dužnika18/03/2020
Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema17/03/2020
Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema17/03/2020
Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja – na snazi od 16.03.2020. godine16/03/2020
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,75%12/03/2020
Objavljen je podatak o prosečnoj mesečnoj bruto zaradi koji se koristi kod obračuna amortizacije za poreske svrhe25/02/2020
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 2,25%13/02/2020
VAŽNO OBAVEŠTENJE10/12/2019
VAŽNO OBAVEŠTENJE06/12/2019
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 2,50%08/08/2019
Neke filijale RFZO pogrešno tumače da „topli obrok“ i regres ne ulaze u zaradu ni u osnov za obračun bolovanja na teret RFZO05/07/2019
Obaveštenje o novim obrascima OZ-7 i OZ-1026/06/2019
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%06/06/2019
Informacija o plaćanju doprinosa za zdravstveno osiguranje za penzionisana lica koja su ponovo zasnovala radni odnos25/04/2019
Novi servisi na sajtu www.kamata.rs17/04/2019
VAŽNO OBAVEŠTENJE29/03/2019
Za sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za pravna lica propisani su novi obrasci PB 1 i PDP09/02/2019
Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2019)15/01/2019
Umanjenje zarada od 5% kod određenih korisnika javnih sredstava primenjuje se počev od plata, odnosno zarada ZA JANUAR 2019. godine08/01/2019
Uputstva za popunjavanje – Obrazac 1 – Izveštaj o povredi na radu08/01/2019
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,00%06/12/2018
Plate će se, kod određenih korisnika javnih sredstava, pri isplatama od 1.01.2019. godine umanjivati za 5% umesto dosadašnjih 10%15/11/2018
Novi (usklađeni) iznosi naknada shodno Zakonu o duvanu – u primeni od 17. marta 2018. godine11/03/2018
Promena metodologije koju RZS primenjuje za obračun prosečnih zarada26/02/2018
Objavljeni su usklađeni dinarski iznosi iz člana 56b stav 2. tač. 1) i stav 3. Zakona o PDV-u19/02/2018
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,5%08/02/2018
Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa, sa primenom od 1. februara 2018. godine27/01/2018
Seminar u organizaciji Cekos in – a25/01/2018
Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje08/01/2018
Objavljene su nove osnovice (najniža i najviša) za obračun i plaćanje doprinosa05/01/2018
Korisnicima Ekspert-a je omogućen pristup našem sajtu za obračun kamata www.kamata.rs.14/12/2017
Objašnjenje u vezi sa izdavanjem i knjiženjem računa (faktura) u papirnom i elektronskom obliku bez upotrebe pečata i potpisa14/12/2017
Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, odnosno trogodišnjih programa poslovanja za period 2018 – 2020. godine11/12/2017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,5%07/12/2017
Izmenom Zakona o PDV-u biće odložen početak primene Pravilnika o poreskoj evidenciji i Obrasca POPDV na 1.07.2018. godine20/11/2017
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,5%09/10/2017
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,75%07/09/2017
Objavljene su izmene i dopune Uredbe o paušalnom oporezivanju30/08/2017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%10/08/2017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%10/07/2017
Krajem juna ističe rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja, kao i rok za dostavljanje Poreskog bilansa za 2016. godinu09/06/2017
Nova Lista stručnih, akademskih i naučnih naziva – na snazi od 7.06.2017. godine09/06/2017
Obaveštavanje i dostavljanje po novom Zakonu o opštem upravnom postupku09/06/2017
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%08/06/2017
Novi Zakon o opštem upravnom postupku počinje da se primenjuje od 1. juna 2017.15/05/2017
Podnošenje poreske prijave (obrazac PPDG-2R) za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu – do 15. maja 2017. godine03/05/2017
Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2017. godine12/04/2017
Objašnjenja Ministarstva finansija RS u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga04/04/2017
Novi pravilnici za bližu primenu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji uređuje mesto prometa usluga (primena od 1. aprila 2017. godine)13/03/2017
Porez na prenos apsolutnih prava – kroz pitanja i odgovore24/02/2017
NOVO: Obračun kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza07/02/2017
Izmene i dopune pravilnika za primenu Zakona o akcizama31/12/2016
Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost i Zakona o akcizama31/12/2016
Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji30/12/2016
Novi obrazac IOSI se od 1.01.2017. godine podnosi isključivo elektronskim putem27/12/2016
Usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu14/12/2016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,00%08/12/2016
Značaj najavljenog odlaganja primene Zakona o sistemu plata za većinu zaposlenih u javnom sektoru i obaveze organa u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave28/11/2016
Poslovi i rad pravnih i fizičkih lica u oblasti privatnog obezbeđenja i uslovi za njihovo licenciranje16/11/2016
Prema Mišljenju Ministarstva rada, službeni put duži od 30 dana u kontinuitetu ili duži od 90 dana sa prekidima u toku kalendarske godine se ne smatra upućivanjem na rad u inostranstvo31/10/2016
Odlaže se početak primene Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – Obrazac POPDV31/10/2016
Obaveštenje o Mišljenju Ministarstva finansija u pogledu tretmana naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa27/10/2016
Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva REF 5 je 31. oktobar 2016. godine07/10/2016
Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje07/10/2016
Novi sajt za obračune kamata16/09/2016
Novi uslovi pretplate na izdanja Cekos in-a za 2017. godinu15/09/2016
Međunarodni ugovori/sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja kroz tabelarni prikaz najčešće korišćenih odredbi16/08/2016
Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 4,00%07/07/2016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,25%09/06/2016
Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ27/05/2016
Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 4,25%17/05/2016
Prilog časopisu Informator br. 14/2016 od 12.05.2016.13/05/2016
Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2016. godinu13/05/2016
Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju stupa na snagu 1. jula 2016. godine13/05/2016
Propisan je novi obrazac za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana – novi Obrazac PPDG-2R16/03/2016
Koje Šifre vrste prihoda mogu biti iskazane na jednom Obrascu PDPO/S?02/03/2016
Propisani su pravilnici kojima je omogućeno da se od 1.03.2016. poreske prijave dostavljaju Poreskoj upravi elektronski01/03/2016
Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji28/02/2016
Akontacije poreza na dobit za 2016. godinu i obveznici CVPO uplaćuju na račun 840-711211843-7312/02/2016
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 4,25%11/02/2016
Službeno mišljenje Ministarstva finansija od 28.01.2016. godine u vezi sa poreskim tretmanom naknade za korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe03/02/2016
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 25.01.2016. godine27/01/20162016
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 4,5%12/01/2016
Poreska uprava je na svojoj internet stranici objavila obaveštenje o načinu povraćaja sredstava odnosno obustave postupka utvrđivanja tzv. solidarnog poreza11/01/2016
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama16/12/2015
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 4,5%10/12/2015
Tekst Objašnjenja o primeni člana 10. stav 2. tačka 3) Zakona o PDV-u u oblasti građevinarstva, koje je Ministarstvo finansija dalo pod brojem 011-00-1180/2015-0419/11/2015
Pravilnici za primenu Zakona o PDV-u na snazi su od 15. oktobra 2015. godine15/10/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 4,5%14/10/2015
Ustavni sud je doneo rešenje kojim se obustavlja izvršenje pojedinačnih akata vezanih za prestanak radnog odnosa u skladu sa članom 20. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru09/10/2015
Od 14. oktobra 2015. godine dnevnice za službeno putovanje državnih službenika i nameštenika iznose: u zemlji 150 dinara, a u inostranstvu 15 evra08/10/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 5,0%10/09/2015
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2015/2016. godinu26/08/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 5,5%12/08/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 6,0%11/06/2015
Referentna kamatna stopa je smanjena na nivo od 7,0%09/04/2015
Objavljeni su novi obrasci na kojima direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava i korisnici sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja dostavljaju godišnje finansijske izveštaje za 2014. godinu18/02/2015
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,0%12/02/2015
Produženje roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe – do 31. marta 2015. godine05/02/2015
Seminar u organizaciji Cekos in – a28/01/2015
Dana 31. januara 2015. godine ističe rok za podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine na teritoriji Beograda – Obrazac P EKO27/01/2015
Novi usklađeni dinarski iznosi akciza u primeni su od 19.01.2015. godine20/01/20152015
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,0%15/01/2015
Objavljena su nova podzakonska akta iz oblasti računovodstva za druga pravna lica, koji se primenjuju počev od sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu29/12/2014
Propisan je račun za uplatu sredstava po osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava27/11/2014
Odgovori na dilemu da li u penziju ići u 2014. ili u 2015. godini17/11/2014
Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava i umanjenje penzija od isplata za novembar 2014. godine17/11/2014
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,5%16/10/2014
Odluke jedinica lokalne samouprave za oporezivanje porezom na imovinu09/10/2014
Novi Zakon o zaštiti potrošača u primeni je od 22. septembra 2014. godine26/09/2014
Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje26/09/2014
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima15/09/2014
Usvojen je Zakon o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa15/09/2014
Zakon o radu – prečišćen tekst na nemačkom jeziku12/09/2014
Referentna kamatna stopa je zadržana na nivou od 8,5%11/09/2014
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2014/2015. godinu26/08/2014
Usvojen je novi Zakon o privatizaciji08/08/2014
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju08/08/2014
Zakon o radu – prikaz usvojenih izmena i dopuna, sa određenim brojem napomena za njihovu primenu22/07/2014
Novine u Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju22/07/2014
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji05/07/2014
Novine u programu Ekspert (Pretraživač obrazaca; redizajn, fukcionalno i programsko unapređenje)29/06/2014
Vlada je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja – primena od 01. jula 2014. godine29/06/2014
Referentna kamatna stopa je smanjena na 8,5%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode12/06/2014
Nove stope doprinosa za sva primanja u primeni su od 1. avgusta 2014. godine31/05/2014
Referentna kamatna stopa je smanjena na 9%, a samim tim i zatezna kamata i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode08/05/2014
Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana za 2013. godinu podnosi se na Obrascu PPDG-5, a ako dohodak za oporezivanje sadrži i prihod od samostalne delatnosti – na novopropisanom Obrascu PPDG-2R (krajnji rok 15.05.2014.)07/05/2014
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,50%06/03/2014
Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, koji je stupio na snagu 27.02.2014. godine27/02/2014
Objavljen je Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica, koji je stupio na snagu 22.02.2014. godine22/02/2014
Objavljen je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“18/02/2014
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate „van dohvata ruke“ u poreskom bilansu za 2012.13/02/2014
Seminar u organizaciji Cekos in – a06/02/2014
Zakon o izvršenju i obezbeđenju16/01/2014
Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (prečišćeni tekstovi, avgust 2011)16/01/2014
Zakon o porezu na dohodak građana, Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (prečišćeni tekstovi, jul 2011.)16/01/2014
Zakon o porezu na dobit pravnih lica – sa podzakonskim aktima16/01/2014
Oporezivanje prenosa prava svojine na polovnim motornim vozilima16/01/2014
Odložen je početak primene podnošenja obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za mart 2014. godine03/01/2014
Cekos in-ov kalendar za 2014. godinu31/12/2013
Zatezna kamata je smanjena sa 18,0% na 17,5%17/12/2013
Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku (u skladu sa Predlogom pravilnika i Korisničkim uputstvom za primenu pravilnika)08/12/2013
Zakoni koje je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 6. decembra 2013. godine po hitnom postupku08/12/2013
Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine08/12/2013
Konkurs za mesto urednika u Cekos in-u03/12/2013
Nove odluke Narodne banke Srbije koje se odnose na sprovođenje Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnom prometu26/11/2013
Zatezna kamata je smanjena sa 18,5% na 18,00%07/11/2013
Zatezna kamata je smanjena sa 19% na 18,50%18/10/2013
Zatezna kamata od 19% i dalje u primeni10/09/2013
Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2013/2014. godinu27/08/2013
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu26/07/2013
Novi Zakon o računovodstvu26/07/2013
Propisan je sadržaj poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na naknade koje po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada ostvaruju rezidentna i nerezidentna pravna lica (obrazac PPDSO)13/07/2013
Propisani su novi obrasci zbirnih poreskih prijava (PP OPJ, PP OPJ-1, PP OPJ-2, PP OPJ-3, PP OPJ-4, PP OPJ-5, PP OPJ-6, PP OPJ-7, PP OPJ-8, PP OD-P I PP OD-O) i odložen je početak primene obrazaca OS i OS-113/07/2013
novi content08/07/2013
Zatezna kamata – promena stope od 07.06.2013.06/06/2013
Izmene poreskih zakona na snazi su od 30. maja 2013. godine30/05/2013
Izmene i dopune Zakona o akcizama na snazi su od 30. maja 2013. godine30/05/2013
Vlada Republike Srbije utvrdila je predloge za izmenu i dopunu šest poreskih zakona27/05/2013
Zatezna kamata – promena stope od 15.05.2013.14/05/2013
Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu15/04/2013
Zatezna kamata ostaje nepromenjena11/04/2013
Novi Zakon o javnim nabavkama počinje da se primenjuje od 1. aprila 2013. godine27/03/2013
Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2012. godinu (obrasci M-4 i M-4K)14/03/2013
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate „van dohvata ruke“ u poreskom bilansu za 2012.13/02/2013
Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu06/02/2013
Objavljen je novi Obrazac PB 206/02/2013
Zatezna kamata – promena stope od 6.02.2013.05/02/2013
Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se dva dana – 15. i 16. februara28/01/2013
Seminar u organizaciji Cekos in – a28/01/2013
Zatezna kamata – promena stope17/01/2013
Preporuka Vlade RS za 14. januar 2013. godine (dan proslave Srpske nove godine)31/12/2012
Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama31/12/2012
Podnošenje elektronske prijave na portal Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja pomereno je na 1. april 2013. godine31/12/2012
Odložen je početak primene podnošenja obrazaca specifikacija OS i OS-1 – počev za obračunate i plaćene doprinose za juli 2013. godine31/12/2012
Zakon o zateznoj kamati: novi Zakon i nova stopa od 25.12.2012.24/12/2012
Novi Zakon o zateznoj kamati22/12/2012
Usvojeni su zakoni o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o zdravstvenoj zaštiti22/12/2012
Usvojene su izmene i dopune Zakona o deviznom poslovanju22/12/2012
Zakon o zateznoj kamati21/12/2012
Počev od isplate zarada i naknada zarada za januar 2013. godine uz obrasce PP OD i PP OD-1 poslodavci su u obavezi da podnose i novopropisane obrasce specifikacija OS i OS-114/12/2012
Zakon o računovodstvu i reviziji – izmene i dopune određenih pravilnika29/10/2012
Zakon o maksimalnoj zaradi u javnom sektoru – doneta su nova podzakonska akta29/10/2012
Ministarstvo finansija i privrede je objavilo Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru16/10/2012
Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru primenjuje se počev od obračuna i isplate oktobarske zarade08/10/2012
Promenjena opšta stopa PDV-a od 1. oktobra 2012.30/09/2012
Program za obračun zatezne kamate usaglašen sa novim metodom obračuna20/08/2012
Prestanak važenja Odluke o privremenom smanjenju iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo08/08/2012
Zatezna kamata – Ustavni sud proglasio neustavnim konformni metod obračuna zatezne kamate30/07/2012
Uslovi za zasnivanje radnog odnosa, način izdavanja radne dozvole i prestanak rada stranog državljanina i lica bez državljanstva13/07/2012
Odložena je primena Uredbe o korektivnom koeficijentu u zdravstvenim ustanovama – na obračun i isplatu plata počev od 1. oktobra 2012. godine02/07/2012
Nova verzija programskog paketa Cekos – kamata05/06/2012
Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2012. godinu28/05/2012
Primena posebne poreske stope10/05/2012
Smanjenje iznosa akciza na motorni benzin i dizel gorivo od 1. maja 2012. godine04/05/2012
Nova Odluka o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu30/04/2012
Obračun kamate po eskontnoj stopi NBS25/04/2012
Minimalna zarada za period april 2012. – februar 2013. godine15/03/2012
Preciziran je način utvrđivanja srazmernog dela ulaganja u osnovna sredstva za korisnike poreskih podsticaja iz čl. 50a i 50b Zakona o porezu na dobit pravnih lica28/02/2012
Obračun zarade odnosno naknade zarade za 13, 14. i 17. februar 2012. godine28/02/2012
Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,6005%23/02/2012
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate „van dohvata ruke“ u poreskom bilansu za 2011.13/02/2012
Godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu13/02/2012
Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,50%09/02/2012
31. januara 2012. godine, Cekos in organizuje jednodnevni seminar30/01/2012
Sretenje – Dan državnosti Srbije od ove godine se praznuje dva dana – 15. i 16. februara27/01/2012
Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa13/01/2012
Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,5000%12/01/2012
Rok za evidentiranje prometa preko fiskalne kase za taksi delatnost pomeren je na 01.01.2013. godine16/12/2011
Promene u Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju koje važe od 1. januara 2012. godine, iako su izmene ovog zakona u primeni od 1. januara 2011. godine14/12/2011
Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji – usvojene izmene i dopune14/12/2011
Cekos – kamata07/12/2011
Praznik09/11/2011
Broj 11/11 časopisa PDV od 4.11.2011. godine07/11/2011
Donet je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost31/10/2011
Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu31/10/2011
Broj 25/11 časopisa Informator od 27.10.2011. godine31/10/2011
Broj 23-24/11 časopisa Informator od 19.10.2011. godine24/10/2011
Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti13/10/2011
Broj 22/11 časopisa Informator od 13.10.2011. godine13/10/2011
Broj 10/11 časopisa PDV od 6.10.2011. godine10/10/2011
Doneta je Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu27/09/2011
Priznanja za obavljanje poslova u državnim organima27/09/2011
Broj 21/11 časopisa Informator od 26.09.2011. godine27/09/2011
Priručnik za sprovođenje Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom27/09/2011
Uredba o prometu sa APKM – izmene i dopune20/09/2011
Broj 20/11 časopisa Informator od 12.09.2011. godine14/09/2011
Broj 9/11 časopisa PDV od 8.09.2011. godine09/09/2011
Broj 19/11 časopisa Informator od 26.08.2011. godine29/08/2011
Broj 18/11 časopisa Informator od 12.08.2011. godine15/08/2011
Vest bez teasera13/08/2011
Broj 8/11 časopisa PDV od 8.08.2011. godine08/08/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 30. jula 2011. godine04/08/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 30. jula 2011. godine04/08/2011
Zakon o republičkim administrativnim taksama (prečišćen tekst, jul 2011.)01/08/2011
Broj 17/11 časopisa Informator od 25.07.2011. godine26/07/2011
Izasla je nova knjiga25/07/2011
Broj 16/11 časopisa Informator od 12.07.2011. godine15/07/2011
Zakon o porezu na dohodak građana – izmene i dopune15/07/2011
Broj 7/11 časopisa PDV od 6.07.2011. godine07/07/2011
Broj 15/11 časopisa Informator od 24.06.2011. godine27/06/2011
Izmene Zakona o akcizama17/06/2011
Zakon o akcizama (prečišćen tekst, jun 2011.)17/06/2011
Broj 6/11 časopisa PDV od 16.06.2011. godine17/06/2011
Broj 14/11 časopisa Informator od 13.06.2011. godine15/06/2011
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2011. do 31.12.2011. godine13/06/2011
Broj 13/11 časopisa Informator od 26.05.2011. godine30/05/2011
Zakon o platnom prometu – izmene i dopune13/05/2011
Zakon o platnom prometu – prečišćen tekst13/05/2011
Broj 12/11 časopisa Informator od 13.05.2011. godine13/05/2011
Broj 5/11 časopisa PDV od 9.05.2011. godine10/05/2011
Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV10/05/2011
Izvršeno je usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2011. godine27/04/2011
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu27/04/2011
Izmenjen je Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvr27/04/2011
Broj 11/11 časopisa Informator od 26.04.2011. godine27/04/2011
Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2011. godine19/04/2011
Zakon o sportu (edicija: Propisi)13/04/2011
Zakon o planiranju i izgradnji (prečišćen tekst)13/04/2011
Broj 10/11 časopisa Informator od 08.04.2011. godine11/04/2011
Zakon o porezima na imovinu – izmene i dopune11/04/2011
Zakona o planiranju i izgradnji – Zakon o izmenama i dopunama11/04/2011
Broj 4/11 časopisa PDV od 7.04.2011. godine08/04/2011
Izmene Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza08/04/2011
Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)07/04/2011
Broj 9/11 časopisa Informator od 25.03.2011. godine28/03/2011
Srecan uskrs23/03/2011
Broj 3/11 časopisa PDV od 10.03.2011. godine10/03/2011
Broj 8/11 časopisa Informator od 09.03.2011. godine09/03/2011
Objavljene su kamatne stope za potrebe obračuna kamate „van dohvata ruke“ u poreskom bilansu za 2010. godinu28/02/2011
Broj 7/11 časopisa Informator od 25.02.2011. godine28/02/2011
Godišnji porez na dohodak građana za 2010. godinu14/02/2011
Obavezna sredstva i oprema za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda14/02/2011
Novi iznosi minimalne akcize i nove najpopularnije cene cigareta u primeni od 12. februara 2011. godine14/02/2011
Propisani su obrasci poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti14/02/2011
Broj 6/11 časopisa Informator od 11.02.2011. godine14/02/2011
Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica14/02/2011
15. februar – Dan državnosti Srbije10/02/2011
Broj 2/11 časopisa PDV od 4.02.2011. godine07/02/2011
Dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza07/02/2011
Seminar 3.02.2011.: Finansijski izveštaji, Poreski bilans, Poreska prijava31/01/2011
Novi iznosi akciza na alkoholna pića i duvanske proizvode31/01/2011
Broj 5/11 časopisa Informator od 28.01.2011. godine28/01/2011
Primena usklađene poreske olakšice kod zarada i naknada zarade i obračun poreza i doprinosa kod istih28/01/2011
Broj 4/11 časopisa Informator od 24.01.2011. godine25/01/2011
Produženi su rokovi za overu zdravstvenih knjižica za određene kategorije osiguranika17/01/2011
Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre17/01/2011
Broj 3/11 časopisa Informator od 17.01.2011. godine17/01/2011
Izmena i dopuna Uredbe o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase10/01/2011
Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju10/01/2011
Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu10/01/2011
Broj 2/11 časopisa Informator od 6.01.2011. godine10/01/2011
Broj 1/11 časopisa Informator od 5.01.2011. godine10/01/2011
Broj 1/11 časopisa PDV od 4.01.2011. godine10/01/2011
Edicija Propisi: Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (prečišćen tekst)05/01/2011
Edicija Propisi: Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)05/01/2011
Članarine komorama i zadružnim savezima od 1.01.2010. do 31.12.2010. godine01/01/2010
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2009. godini25/12/2009
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini23/12/2008
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2007. godini22/08/2007
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2005. godini26/12/2005
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2004. godini27/12/2004
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2003. godini31/12/2003
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2002. godini20/12/2002
Najviše mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2001. godini21/12/2001