Vlada je donela Uredbu o prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja – primena od 01. jula 2014. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 26. juna 2014. godine donela Uredbu o  prestanku važenja Uredbe o podsticanju zapošljavanja.

Doneta uredba je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 65/14, stupila je na snagu 30. juna, a primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Lice koje je do dana početka primene ove uredbe steklo pravo na podsticaj iz Uredbe o podsticanju zapošljavanja („Sl. glasnik RS“, br. 32/11 i 34/11), nastavlja da ostvaruje to pravo u skladu sa tom uredbom – o fiskalnim olakšicama u skladu sa Uredbom o podsticanju zapošljavanja – detaljno smo pisali u  „Informator“-u broj 16/2014.