Vlada Republike Srbije utvrdila je predloge za izmenu i dopunu šest poreskih zakona

Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 20. maja 2013. godine, utvrdila predloge za izmenu i dopunu šest poreskih zakona i uputila ih Narodnoj skupštini Republike Srbije, koja ih razmatra na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja, od 22. maja 2013. godine. To su sledeći predlozi:

  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, i
  • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama(navedenim predlogom proširuje se predmet oporezivanja akcizom – na biogoriva i biotečnosti).

O najznačajnijim izmenama koje su predložene zakonima navedenim u tač. 1) do 5) pišemo u "Informator"-u broj 14/2013, a detaljno ćemo, kroz praktične primere, pisati u časopisima "Informator" i "PDV" po njihovom usvajanja od strane Narodne skupštine RS i objavljivanju u "Sl. glasniku RS".