Arhiva časopisa: Informator

Broj časopisaIzvod iz sadržajahf:tax:godina
Informator broj 10/2024 od 25.04.2024.
Informator broj 10/2024 od 25.04.2024.
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje lokalnih izbora (izborna komisija i birački odbori) koji su raspisani za 2.06.2024. godine
 • Mogućnost plaćanja, naplaćivanja, prenosa, uplate i isplate u devizama i u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji
 • Postupak u slučajevima potrebe za premeštajem i privremenim premeštajem zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu
2024
Informator broj 9/2024 od 11.04.2024.
Informator broj 9/2024 od 11.04.2024.
 • Podnošenje prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine – na novom Obrascu 1 (rok za podnošenje je 30. april)
 • Pravila i izuzeci za mogućnost korišćenja neiskorišćenih dana godišnjeg odmora za 2023. godinu zaključno sa 30. junom 2024. godine
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima shodno Zakonu o radu i poreski tretman naknade za rad po ovim ugovorima
 • Način podnošenja jedinstvene prijave na obavezno socijalno osiguranje (Obrazac M) za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa (dokazi koji se uz prijavu podnose i šifre za unos podataka u jedinstvenu bazu CROSO)
 • Pravo na penziju po osnovu plaćenih doprinosa za PIO za lica angažovana po ugovorima van radnog odnosa
2024
Informator broj 8/2024 od 25.03.2024.
Informator broj 8/2024 od 25.03.2024.
 • Katolički Uskrs se ove godine praznuje od 29. marta do 1. aprila /pravo zaposlenih na naknadu zarade, odnosno na uvećanu zaradu za rad u dane praznika/
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2023. godinu – rok je najkasnije do 30. aprila 2024. godine
 • Ostvarivanje prava na olakšicu za plaćanje naknade za korišćenje zaštićenog područja (propisan je obrazac ZOPO, koji se za aktivnosti iz 2023. godine podnosi do kraja marta 2024. godine)
2024
Informator broj 7/2024 od 07.03.2024.
Informator broj 7/2024 od 07.03.2024.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2023. godinu – podnošenje poreske prijave na obrascu PP GPDG najkasnije do 15. maja 2024. godine
 • Jubilarne i godišnje nagrade koje isplaćuje poslodavac u 2024. godini (zakonski osnov za ostvarivanje prava na ove nagrade i njihov poreski tretman)
 • Obustave novčanog potraživanja od zarade i naknade zarade zaposlenog
2024
Informator broj 6/2024 od 26.02.2024.
Informator broj 6/2024 od 26.02.2024.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2023. godine
 • Dan žena – 8. mart /poreski tretman davanja poklona  i organizovanja proslava/
 • Obaveze podnošenja prijava, odnosno godišnjih izveštaja  i podsetnik na visinu pojedinih naknada – u skladu sa Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara
2024
Informator broj 5/2024 od 05.02.2024.
Informator broj 5/2024 od 05.02.2024.
 • Sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja za 2023. godinu
 • Objavljeni su pravilnici za bližu primenu Zakona o strancima
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige – do 1. aprila 2024. godine
2024
Informator broj 4/2024 od 26.01.2024.
Informator broj 4/2024 od 26.01.2024. 2024
Informator broj 2-3/2024 od 15.01.2024.
Informator broj 2-3/2024 od 15.01.2024.
 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika u januaru 2024. godine
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju za 14,8% vrši se počev od isplata za januar 2024. godine
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2023. godinu za obveznike poreza na dobit
2024
Informator broj 1/2024 od 04.01.2024.
Informator broj 1/2024 od 04.01.2024.
 • Čuvanje i zaštita arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2024. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2024. godine
 • Elementi za obračun zarada i naknada zarada, granične vrednosti i obrasci za preračun neto na bruto zaradu za isplate u periodu od 1. januara do 31. decembra 2024. godine
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1. januara 2024. godine iznosi 25.000 dinara
2024
Informator broj 25/2023 od 25.12.2023.
Informator broj 25/2023 od 25.12.2023.
 • Komisija za javnu nabavku (shodno izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama koje su u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Obaveza izdavanja Potvrde o plaćenom porezu po odbitku za 2023. godinu na obrascu PPP-PO – najkasnije do 31. januara 2024. godine
 • Promene na imovini koje fizička lica i drugi obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju do 31. januara 2024. godine
 • Vrednovanje radne uspešnosti (ocenjivanje) državnih službenika za 2023. godinu i lica za koje je propisano vrednovanje po drugim zakonima
2023
Informator broj 24/2023 od 12.12.2023.
Informator broj 24/2023 od 12.12.2023.
 • Pravo na praznovanje i na naknadu zarade ili uvećanu zaradu za rad na prvi dan katoličkog Božića – 25. decembra 2023. godine
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2024. godini
2023
Informator broj 23/2023 od 24.11.2023.
Informator broj 23/2023 od 24.11.2023.
 • Poreski tretman isplate bonusa iz procenjene dobiti zaposlenima i članovima uprave i učešća zaposlenih u ostvarenoj dobiti za 2023. godinu
 • Izmene i dopune Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara (većina odredbi je u primeni od 1.01.2024. godine)
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa po ispunjenju uslova za odlazak u penziju
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija
2023
Informator broj 22/2023 od 09.11.2023.
Informator broj 22/2023 od 09.11.2023.
 • Precizirani su postupak i potrebna dokumentacija za obračun i refundaciju naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO po osnovu zahteva za isplatu naknade zarade podnetih počev od 4.11.2023. godine
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Popis imovine i obaveza pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2023. godinu
2023
Informator broj 21/2023 od 30.10.2023.
Informator broj 21/2023 od 30.10.2023.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2024. godinu
 • Poreski tretman primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad lica u organima za sprovođenje izbora narodnih poslanika (RIK, lokalne izborne komisije i birački odbori)
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Povećanje novčanih naknada mladima u okviru programa „Moja prva plata“ i novi Javni poziv za realizaciju programa
2023
Informator broj 20/2023 od 12.10.2023.
Informator broj 20/2023 od 12.10.2023.
 • Vlada RS je predložila Zakon o budžetu RS za 2024. godinu i izmene i dopune Zakona o bužetskom sistemu, pojedinih poreskih zakona, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o javnim nabavkama
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada na prvi dan njegove krsne slave i na uvećanje zarade za rad na prvi dan krsne slave
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • O nekim pitanjima vezanim za poreski tretman nastavka obavljanja delatnosti preduzetnika u formi privrednog društva
  Napomena: posetioci sajta koji nisu pretplatnici na časopis „Informator“ ovaj tekst mogu kupiti i pojedinačno.
2023
Informator broj 19/2023 od 25.09.2023.
Informator broj 19/2023 od 25.09.2023.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju (dualni model obrazovanja za srednje škole)
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta
 • Pomoć koja se isplaćuje zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih nepogoda ili drugih vanrednih događaja
 • Revizija finansijskih izveštaja
2023
Informator broj 18/2023 od 07.09.2023.
Informator broj 18/2023 od 07.09.2023.
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo sa rada i mirovanje radnog odnosa
 • Povreda na radu i profesionalno oboljenje /pojam; prava zaposlenih na bezbednost na radu, na naknadu zarade/plate za vreme bolovanja zbog odsustvovanja sa rada usled navedenih slučajeva i na naknadu štete; obaveze poslodavca/
2023
Informator broj 17/2023 od 25.08.2023.
Informator broj 17/2023 od 25.08.2023.
 • Uslovi pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize u inostranstvu
 • Lični i fizički prenosi sredstava u inostranstvo i iz inostranstva
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
2023
Informator broj 16/2023 od 11.08.2023.
Informator broj 16/2023 od 11.08.2023. 2023
Informator broj 15/2023 od 25.07.2023.
Informator broj 15/2023 od 25.07.2023.
 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu
 • Zaključak Vlade RS o saglasnosti za obavljanje studentske prakse u državnim organima, organima AP i JLS i javnim službama počev od 1. avgusta 2023. godine
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu
2023
Informator broj 14/2023 od 05.07.2023.
Informator broj 14/2023 od 05.07.2023.
 • Pojam i prava po osnovu staža osiguranja, penzijskog staža, beneficiranog staža, posebnog staža za žene po osnovu rođenja deteta i radnog staža
 • Naknada zarade, odnosno naknada plate i ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege i posebne nege deteta /u skladu sa važećim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i predlogom za izmene i dopune tog zakona/
 • Podnošenje poreske prijave kojom se, zbog promene u toku poreske godine, menja utvrđeni porez na imovinu za tu godinu – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige
2023
Informator broj 13/2023 od 26.06.2023.
Informator broj 13/2023 od 26.06.2023.
 • Angažovanje lica na poslovima direktora, osnivači privrednog društva koji obavljaju poslove direktora u svom privrednom društvu i fiskalni tretman njihovih primanja
 • Klauzula zabrane konkurencije
 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova za ishranu u toku rada (tzv. „topli obrok“)
 • Zakonsko izdržavanje deteta (alimentacija)
2023
Informator broj 12/2023 od 12.06.2023.
Informator broj 12/2023 od 12.06.2023.
 • Izmenjeni su i dopunjeni PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave
 • Poveravanje vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja državnih službenika i nameštenika
2023
Informator broj 11/2023 od 25.05.2023.
Informator broj 11/2023 od 25.05.2023. 2023
Informator broj 10/2023 od 12.05.2023.
Informator broj 10/2023 od 12.05.2023.
 • Razlozi za prestanak radnog odnosa po čl. 175-178. Zakona o radu
 • Razlozi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca po odredbama člana 179. Zakona o radu, postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu i slučajevi i pravne posledice nezakonitog otkaza
 • Pravo na otpremninu kod prestanka radnog odnosa
2023
Informator broj 9/2023 od 25.04.2023.
Informator broj 9/2023 od 25.04.2023.
 • Prava zaposlenih po osnovu praznovanja, odnosno rada na dane prvomajskih praznika u 2023. godini (1. i 2. maj)
 • Naknada zarade/plate za vreme odsustvovanja sa rada – pojam, slučajevi u kojima se može ostvariti, način obračunavanja i poreski tretman
  (posetioci sajta koji nisu pretplatnici na časopis „Informator“
  ovaj tekst mogu kupiti i pojedinačno – detaljnije)
 • Pripravnički staž – načini na koji se može obaviti, trajanje, visina zarade/plate pripravnika
2023
Informator broj 8/2023 od 06.04.2023.
Informator broj 8/2023 od 06.04.2023.
 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za 2022. godinu, koji se obračunava i plaća samooporezivanjem, na obrascu PP GPDG, najkasnije do 15. maja 2023. godine
 • Pokriće troškova sistematskih pregleda zaposlenih iz sredstava poslodavca
 • Upućivanje na rad kod drugog poslodavca, odnosno u drugi organ
 • Prava zaposlenih i obaveze poslodavca u slučaju statusne promene, odnosno promene pravne forme poslodavca /u skladu sa odredbama Zakona o radu/
2023
Informator broj 7/2023 od 24.03.2023.
Informator broj 7/2023 od 24.03.2023.
 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za dane praznovanja verskih praznika u aprilu 2023. godine i na uvećanu zaradu za rad na dane tih praznika
 • Zakupnina i koeficijenti za obračun visine zakupnine za stanove u javnoj (državnoj) svojini i svojini građana, zadužbina i fondacija u 2023. godini
 • Objavljen je podatak za utvrđivanje osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje za frilensere (videti servis za obračun poreza i doprinosa za Frilensere na sajtu www.prihodi.rs)
2023
Informator broj 6/2023 od 09.03.2023.
Informator broj 6/2023 od 09.03.2023.
 • Ostvarivanje prava na jubilarne i godišnje nagrade u 2023. godini i poreski tretman
 • Ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2023. godini
2023
Informator broj 5/2023 od 24.02.2023.
Informator broj 5/2023 od 24.02.2023.
 • Poreski tretman davanja poklona i organizovanja proslava povodom Dana žena – 8. marta
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige – do 31. marta 2023. godine
 • Pregled statističkih podataka za 2022. godinu
2023
Informator broj 4/2023 od 02.02.2023.
Informator broj 4/2023 od 02.02.2023.
 • SASTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU
2023
Informator broj 3/2023 od 27.01.2023.
Informator broj 3/2023 od 27.01.2023.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1. februara 2023. godine
 • Poreski tretman primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova, solidarnih pomoći i drugih primanja zaposlenih i lica van radnog odnosa
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2022. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2023. godine
 • Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava
2023
Informator broj 2/2023 od 17.01.2023.
Informator broj 2/2023 od 17.01.2023.
 • PORESKI BILANS I PORESK​A PRIJAVA ZA 2022. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT
2023
Informator broj 1/2023 od 05.01.2023.
Informator broj 1/2023 od 05.01.2023.
 • Osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje /u skladu sa Zakonom o budžetu RS za 2023. godinu i zaključcima Vlade/ počev od plate za januar 2023. godine
 • Pravila za primenu najniže i najviše osnovice za obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koje važe od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine i osnovice za obračun doprinosa na zarade i naknade zarada zaposlenih za neke kategorije osiguranika
 • Minimalna zarada od 1.01.2023. do 31.12.2023. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Međunarodni sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija – važeći na dan 1.01.2023. godine
2023
Informator broj 24/2022 od 26.12.2022.
Informator broj 24/2022 od 26.12.2022.
 • Promena stope doprinosa za penzijsko i invalidsko  osiguranje od 1.01.2023. godine utiče na promenu koeficijenta  za obračun bruto prihoda kod određenih vrsta primanja
 • Kamata po stopama za koje se smatra da su  u skladu sa principom „van dohvata ruke“ (servis za obračun ove kamate dostupan na našoj internet stranici www.kamata.rs)
 • Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara  – iznosi poreza u 2023. godini
2022
Informator broj 23/2022 od 12.12.2022.
Informator broj 23/2022 od 12.12.2022.
 • Pravo na praznovanje i na naknadu zarade ili uvećanu zaradu za rad na prvi dan „katoličkog Božića“ – 25. decembra 2022. godine
 • Primanje i davanje donacija /pojam, fiskalne povlastice i poreski tretman/
 • Položaj „frilensera“ u skladu sa propisima u Republici Srbiji
2022
Informator broj 22/2022 od 25.11.2022.
Informator broj 22/2022 od 25.11.2022.
 • Uvećanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada propisanih Zakonom o PIO za 9% vrši se počev od isplata za novembar 2022. godine
 • Predloženi su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu RS za 2023. godinu
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2023. godinu
2022
Informator broj 21/2022 od 14.11.2022.
Informator broj 21/2022 od 14.11.2022.
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Odgovornost zaposlenog prema poslodavcu i poslodavca prema zaposlenom za nanetu štetu
 • Ispunjavanje obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i fiskalne olakšice za poslodavce prilikom zapošljavanja na neodređeno vreme lica sa invaliditetom
2022
Informator broj 20/2022 od 04.11.2022.
Informator broj 20/2022 od 04.11.2022.
 • Popis imovine i obaveza pri sastavljanju finansijskih izveštaja za 2022. godinu
 • Obračun amortizacije za 2022. godinu (računovodstvena i poreska amortizacija)
2022
Informator broj 19/2022 od 25.10.2022.
Informator broj 19/2022 od 25.10.2022.
 • Smernice za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, tj. za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Korišćenje službenog automobila i drugog prevoznog sredstva u privatne svrhe
 • Korišćenje sopstvenog automobila u službene svrhe
2022
Informator broj 18/2022 od 12.10.2022.
Informator broj 18/2022 od 12.10.2022. 2022
Informator broj 17/2022 od 26.09.2022.
Informator broj 17/2022 od 26.09.2022. 2022
Informator broj 16/2022 od 05.09.2022.
Informator broj 16/2022 od 05.09.2022.
 • Zasnivanje radnog odnosa ugovorom o radu shodno Zakonu o radu
 • Izmena ugovorenih uslova rada utvrđenih ugovorom o radu – aneks ugovora o radu, shodno Zakonu o radu
 • Uslovi i način zasnivanja radnog odnosa shodno posebnim zakonima
 • Način utvrđivanja zarada, odnosno plata zaposlenih
2022
Informator broj 15/2022 od 25.08.2022.
Informator broj 15/2022 od 25.08.2022.
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Gotovinske platne transakcije pravnih lica i preduzetnika (blagajničko poslovanje, blagajna i blagajnički maksimum)
 • Zatezna kamata
2022
Informator broj 14/2022 od 25.07.2022.
Informator broj 14/2022 od 25.07.2022.
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
  (korisni link: servisi za obračune kamata na www.kamata.rs)
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa stana u celosti, na rate i u celosti preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini, javnoj svojini i svojini zadužbina i fondacija
 • Menice u postupcima javnih nabavki
2022
Informator broj 13/2022 od 14.07.2022. (porez na prenos apsolutnih prava kroz pitanja i odgovore)
Informator broj 13/2022 od 14.07.2022. (porez na prenos apsolutnih prava kroz pitanja i odgovore)
 • Porez na prenos apsolutnih prava kroz pitanja i odgovore
  (285 aktuelnih pitanja i odgovora)
2022
Informator broj 12/2022 od 24.06.2022.
Informator broj 12/2022 od 24.06.2022.
 • Usvojena je Uredba o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koji zapošljavaju novonastanjena lica
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba – „tehnološki višak“
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti i prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari
2022
Informator broj 11/2022 od 09.06.2022.
Informator broj 11/2022 od 09.06.2022.
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2021. godinu i akontacija poreza na dobit za 2022. godinu
 • Dostavljanje dokumentacije uz konsolidovane finansijske izveštaje za 2021. godinu – rok je najkasnije do 1.08.2022. godine –
 • Uslovi za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihova zaštita, položaj, prava, zarada i obračun poreza i doprinosa
 • Međunarodni sporazumi/konvencije o socijalnom osiguranju i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje primenjuje Republika Srbija /tabelarni prikaz pojedinih instituta/
2022
Informator broj 10/2022 od 25.05.2022.
Informator broj 10/2022 od 25.05.2022.
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine (koristan link: Cekos in-ov sajt za obračune drugih prihoda: www.prihodi.rs)
2022
Informator broj 9/2022 od 26.04.2022.
Informator broj 9/2022 od 26.04.2022.
 • Praznik rada se u 2022. godini praznuje 1, 2. i 3. maja  (kalendar)
 • Propisani su uslovi i način na koji poslodavci mogu da ostvare prava na poresko oslobođenje po osnovu zarade zaposlenih na istraživanju i razvoju
 • Ugovori o obavljanju privremenih i povremenih poslova – poreski tretman
 • Kompenzacija i prebijanje kao načini izmirivanja međusobnih obaveza u domaćem i međunarodnom prometu
2022
Informator broj 8/2022 od 12.04.2022.
Informator broj 8/2022 od 12.04.2022.
 • Obračunavanje i plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2021. godinu /rok za dostavljanje poreske prijave PPDG-2R za obveznike je najkasnije do 16.05.2022. godine/
 • Uskršnji i Vaskršnji praznici u 2022. godini se praznuju od 15. do 18. aprila, odnosno od 22. do 25. aprila (videti: kalendar)
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)
2022
Informator broj 7/2022 od 25.03.2022.
Informator broj 7/2022 od 25.03.2022.
 • Oporezivanje primanja ostvarenih po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora
 • Pravo na otpremninu pri odlasku u penziju
 • Mogućnost za nastavak rada lica koja su stekla uslov za odlazak u starosnu ili prevremenu starosnu penziju, na osnovu Sporazuma ili Ugovora o radu
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na „polovnim“ motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava /u skladu sa odredbama Zakona o porezima na imovinu koje su u primeni od 31. marta 2022. godine/
2022
Informator broj 6/2022 od 11.03.2022.
Informator broj 6/2022 od 11.03.2022.
 • Angažovanje lica po ugovoru o delu i fiskalni tretman ugovorene naknade po ovom ugovoru
 • Mogućnost izmirenja putem asignacije obaveza po osnovu zarada, naknada troškova i drugih ličnih primanja zaposlenih u slučaju blokade računa pravnog lica i preduzetnika
 • Jubilarne i godišnje nagrade – ostvarivanje prava u 2022. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima
2022
Informator broj 5/2022 od 25.02.2022.
Informator broj 5/2022 od 25.02.2022.
 • Poreski tretman davanja poklona  povodom Dana žena – 8. marta
 • Izvršene su izmene koeficijenata za radna mesta nameštenika razvrstana od III do VI platne grupe  sa primenom počev od plate za februar 2022. godine,  što utiče i na najviše plate zaposlenih koji obavljaju  prateće i pomoćno-tehničke poslove u javnom sektoru
 • Poreski tretman prihoda ostvarenog prikupljanjem  novčanih sredstava za lečenje u inostranstvu  uplatom na poseban namenski otvoren račun
2022
Informator broj 4/2022 od 09.02.2022.
Informator broj 4/2022 od 09.02.2022.
 • Zakonska, profesionalna i interna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju regulativu primenjuju prilikom sastavljanja FI za 2021. godinu
 • Dostavljanje, rokovi i naknada za obradu i javno objavljivanje FI za 2021. godinu
 • Sastavljanje obrazaca FI za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Završni račun budžetskih korisnika, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova za 2021. godinu
2022
Informator broj 3/2022 od 28.01.2022.
Informator broj 3/2022 od 28.01.2022.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2022. godine
 • Dan državnosti Srbije – Sretenje praznuje se 15. i 16. februara 2022. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2021. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2022. godine
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
2022
Informator broj 2/2022 od 14.01.2022.
Informator broj 2/2022 od 14.01.2022.
 • PORESKI BILANS I PORESK​A PRIJAVA ZA 2021. GODINU ZA OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT
2022
Informator broj 1/2022 od 04.01.2022.
Informator broj 1/2022 od 04.01.2022.
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2022. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2022. do 31.12.2022. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimalne zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za januar 2022. godine
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom u 2022. godini (u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje)
2022
Informator broj 26/2021 od 24.12.2021.
Informator broj 26/2021 od 24.12.2021.
 • Zaposleni, tj. lica koja od 1.01.2022. godine započnu odsustvo sa rada zbog porodiljskog odsustva, nege novorođenog deteta i posebne nege deteta ostvarivaće pravo na naknadu zarade i ostale naknade po ovom osnovu maksimalno u visini od 5 (umesto 3) prosečnih zarada u Republici Srbiji
 • Oporezivanje primanja ostvarenog po osnovu naknade za rad u organima za sprovođenje izbora i referenduma
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2022. godine
 • Primena Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti
2021
Informator broj 25/2021 od 10.12.2021.
Informator broj 25/2021 od 10.12.2021.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Pravo zaposlenih na praznovanje praznika u decembru 2021. godine i januaru 2022. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Prava i obaveze potrošača i trgovaca po novom Zakonu o zaštiti potrošača
 • Izmenjen je Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara (od 1.01.2022. godine smanjenje poreza pri registraciji motornih vozila preko 2.000 cm3)
2021
Informator broj 24/2021 od 25.11.2021.
Informator broj 24/2021 od 25.11.2021.
 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu i Zakon o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu
 • Obračun amortizacije za 2021. godinu
 • Pristupanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i poreski tretman uplata penzijskog doprinosa u dobrovoljne penzijske fondove
2021
Informator broj 23/2021 od 02.11.2021.
Informator broj 23/2021 od 02.11.2021.
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Propisan je novi obrazac PEP – Ovlašćenje za upotrebu elektronskih servisa Poreske uprave i jedinica lokalnih samouprava
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su, pored Srbije, radila u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) i uslovi za sticanje prava u 2021. i 2022. godini
2021
Informator broj 22/2021 od 25.10.2021.
Informator broj 22/2021 od 25.10.2021.
 • Praznovanje 11. novembra (Dan primirja u Prvom svetskom ratu) (kalendar)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih kod poslodavca zbog potreba procesa rada, shodno Zakonu o radu
 • Ko može u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2021. i u 2022. godini i kada ići?
2021
Informator broj 21/2021 od 12.10.2021.
Informator broj 21/2021 od 12.10.2021.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuje Zakon o radu
 • Odgovori na pitanja „frilensera“ u vezi sa načinom utvrđivanja njihovog staža osiguranja
2021
Informator broj 20/2021 od 24.09.2021.
Informator broj 20/2021 od 24.09.2021.
 • Prekovremeni i smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Mogućnost samoinicijativnog prijavljivanja poreskog prekršaja pravnih lica i preduzetnika (shodno Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji)
 • Planiranje mogućeg broja lica za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje u javnom sektoru za 2022. godinu
 • Minimalna cena rada po radnom času za isplate u periodu januar-decembar 2022. godine utvrđena je u iznosu od 201,22 dinara neto
2021
Informator broj 19/2021 od 09.09.2021.
Informator broj 19/2021 od 09.09.2021.
 • Dualno obrazovanje u sistemu srednjeg i visokog obrazovanja i poreski tretman materijalnog i finansijskog obezbeđenja učenika i studenata za vreme učenja kroz rad
 • Naknada zarade za vreme bolovanja, izolacije i karantina u uslovima epidemije usled pojave bolesti COVID-19 i poreski tretman troškova testiranja na ovu bolest /podsetnik na propise, uslove, visinu/
 • Postupak koji poslodavac mora da sprovede pre donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu zaposlenom u slučajevima iz člana 179. stav 1. tačka 1) i st. 2. i 3. Zakona o radu
 • Pravo zaposlenog na naknadu troškova za ishranu u toku rada – „topli obrok“, shodno Zakonu o radu
2021
Informator broj 18/2021 od 25.08.2021.
Informator broj 18/2021 od 25.08.2021.
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave PPP-PD po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Novi program podsticanja zapošljavanja mladih „Moja prva plata“
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika i slično
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama
2021
Informator broj 17/2021 od 9.08.2021. (porez na imovinu kroz pitanja i odgovore)
Informator broj 17/2021 od 9.08.2021. (porez na imovinu kroz pitanja i odgovore)
 • POREZ NA IMOVINU – kroz pitanja i odgovore
2021
Informator broj 16/2021 od 26.07.2021.
Informator broj 16/2021 od 26.07.2021.
 • Posebna zaštita materinstva
 • Pravo zaposlenih na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege novorođenog deteta
 • Pravo zaposlenog na odsustvo sa rada ili na rad sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta do navršenih 5 godina života deteta
 • Sticanje prava na starosnu penziju određenih kategorija osiguranika iz člana 42. Zakona o PIO (pripadnici MUP-a, BIA, profesionalna vojna lica i dr.)
2021
Informator broj 15/2021 od 01.07.2021.
Informator broj 15/2021 od 01.07.2021. 2021
Informator broj 14/2021 od 11.06.2021.
Informator broj 14/2021 od 11.06.2021.
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Izdavanje prekršajnih naloga od strane Poreske uprave i zaključivanje Sporazuma o priznanju prekršaja
 • Odlukama ustavnog suda proglašene su neustavnim pojedine odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
2021
Informator broj 13/2021 od 25.05.2021.
Informator broj 13/2021 od 25.05.2021.
 • Radni odnos na određeno vreme shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima
 • Proglašene su naustavnim odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom koje se odnose na pravo i način utvrđivanja ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta za majke – poljoprivredne osiguranice
 • Procedura usvajanja finansijskih izveštaja privrednih društava, rokovi za usvajanje i odlučivanje o ostvarenom rezultatu
2021
Informator broj 12/2021 od 11.05.2021. (Porez na nasleđe i poklon)
Informator broj 12/2021 od 11.05.2021. (Porez na nasleđe i poklon)
 • Porez na nasleđe i poklon kroz pitanja i odgovore
2021
Informator broj 11/2021 od 28.04.2021.
Informator broj 11/2021 od 28.04.2021.
 • Propisan je poseban postupak utvrđivanja obaveza za plaćanje poreza i doprinosa samooporezivanjem za obveznike koji ostvaruju prihode po osnovu rada /oporezivanje frilensera/
 • Obaveza poslodavca da uplati doprinose za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade zaposlenima
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada
2021
Informator broj 10/2021 od 13.04.2021.
Informator broj 10/2021 od 13.04.2021.
 • Vaskršnji i prvomajski praznici se u 2021. godini praznuju od 30. aprila do 4. maja (kalendar)
 • Način utvrđivanja broja zaposlenih za koje privredni subjekti u privatnom sektoru mogu ostvariti pravo na direktna davanja
 • Obaveza obračunavanja i plaćanja poreza na zaradu samooporezivanjem koju strano fizičko lice ostvaruje od inostranog poslodavca, kao upućeni radnik kod pravnog lica na teritoriji Republike Srbije
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 9/2021 od 25.03.2021.
 • Ublažavanje režima kontrolisanog zapošljavanja u javnom sektoru u 2021. godini
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade za vreme tog odsustva
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
 • Posebni izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /za javne i za sektorske naručioce/
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 8/2021 od 12.03.2021.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2020. godinu /Obrazac PPDG-2R podnosi se najkasnije do 15.05.2021. godine/
 • Uskrs za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih verskih zajednica praznuje se od 2. do 5. aprila 2021. godine
 • Zakon o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu počinje da se primenjuje od 12.03.2021. godine
 • Pregled statističkih podataka za 2020. godinu
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 7/2021 od 25.02.2021.
 • Usvojen je Program direktnih davanja iz budžeta RS privrednim subjektima u privatnom sektoru u 2021. godini
 • Pokloni povodom Dana žena – 8. marta i njihov poreski tretman
 • Jubilarne nagrade – ostvarivanje prava u 2021. godini shodno Zakonu o radu i posebnim propisima
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2021. godinu samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2021. godine
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 6/2021 od 05.02.2021.
 • Obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog, sa i bez njegove saglasnosti, shodno članu 123. Zakona o radu
 • Izvršenje na zaradi shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
 • Tabelarni pregled osnovica, stopa i oznaka vrste prihoda (OVP) za određena primanja na koja se plaćaju porez i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 5/2021 od 29.01.2021.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1.02.2021. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za 2020. godinu i prestanak obaveze plaćanja doprinosa u toku 2021. godine
 • Prva rata odloženih poreza i doprinosa za privredne subjekte u privatnom sektoru dospeva za plaćanje 10.02.2021. godine
 • Prava na finansijsku podršku porodici sa decom i novčana davanja porodiljama na teritoriji Grada Beograda od 1.01.2021. godine
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 4/2021 od 20.01.2021.
 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Podela pravnih lica u zavisnosti od toga koju profesionalnu, odnosno zakonsku regulativu primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2020. godinu
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2020. godinu – rokovi
 • Praktična primena MSFI 15 – Prihodi od ugovora s kupcima
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator dvobroj 2-3/2021 od 13.01.2021.
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2020. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Doneta je nova Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima porezom na nasleđe i poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 1/2021 od 01.01.2021.
 • Propisan je postupak i način plaćanja na rate javnih prihoda čija je dospelost za plaćanje odložena kao fiskalna pogodnost u uslovima pandemije bolesti COVID-19
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
 • Minimalna zarada od 1.01.2021. do 31.12.2021. godine /način obračuna i isplate, pravo na njeno uvećanje i način i razlozi za donošenje odluke o isplati ove zarade za sve zaposlene na nivou poslodavca/
 • Maksimale zarade i najviše plate, odnosno zarade u javnom sektoru počev od plate za decembar 2020. godine i od plate za mart 2021. godine
2021
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 28/2020 od 22.12.2020. 2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 27/2020 od 03.12.2020.
 • Visina prava na naknadu zarade, odnosno plate zaposlenih za vreme karantina u kućnim uslovima (zdravih lica), kućne izolacije (obolelih lica) zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 i za vreme bolničkog lečenja od ove bolesti
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Zakon o porezima na imovinu – prikaz usvojenih izmena i dopuna
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 26/2020 od 25.11.2020.
 • Izmene i dopune Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti stupile su na snagu 13.11.2020. godine
 • Način ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika i način obračuna poreza i doprinosa na zarade ovih obveznika /shodno novodonetom pravilniku, članu 15v ZPDG i članu 15a Zakona o doprinosima/
 • Računovodstveno obuhvatanje klasičnog (operativnog) zakupa u skladu sa novim MSFI 16 – Lizing
 • Radni i neradni dani u 2021. godini /shodno Zakonu o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji/ i mogući mesečni fond sati za 2021. godinu
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 25/2020 od 05.11.2020.
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Način utvrđivanja visine penzije u 2020. i u 2021. godini (usklađivanje opšteg boda i penzije po “švajcarskoj formuli”)
 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/
 • Zatezna kamata
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 24/2020 od 26.10.2020.
 • Praznovanje 11. novembra (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)
 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 23/2020 od 12.10.2020.
 • Propisani su novi rokovi, dodatni kriterijumi i parametri za realizaciju programa “Moja prva plata”
 • Obračunavanje i plaćanje poreza na dobit po odbitku (Obrazac PDPO/S)
 • Porez na dobit po rešenju na prihode nerezidentnog pravnog lica (Obrazac PP KDZN)
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 22/2020 od 25.09.2020. 2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 21/2020 od 11.09.2020.
 • Donošenje Programa rešavanja viška zaposlenih kod poslodavca
 • Pravo na otpremninu zaposlenima za čijim je radom prestala potreba
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 20/2020 od 25.08.2020.
 • Program podsticanja zapošljavanja mladih “Moja prva plata”
 • Obaveza ažuriranja podataka u jedinstvenoj bazi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO) najkasnije zaključno sa 31.12.2020. godine
 • Zakon o sprečavanju korupcije u celosti se primenjuje od 1.09.2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 19/2020 od 01.08.2020. 2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 18/2020 od 24.07.2020.
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) koja se isplaćuje na teret poslodavca
 • Ministarstvo finansija je objavilo uputstva za pripremu budžeta Republike Srbije i odluke o budžetu lokalne vlasti za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu
 • Utvrđivanje otkupne i ugovorne cene stana prilikom otkupa na rate, u celosti i preostalog – neotkupljenog dela stana u društvenoj svojini
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 17/2020 od 13.07.2020.
 • Prava i obaveze privrednih subjekata u privatnom sektoru, počev od jula 2020. godine, a koji su koristili fiskalne pogodnosti i direktna davanja
 • Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je 31. jul 2020. godine (Obrazac 1)
 • Poslodavci su dužni da do 10. avgusta 2020. godine donesu plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti
 • Pravna zaštita po novom Zakonu o javnim nabavkama
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 16/2020 od 25.06.2020.
 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Naručioci (javni i sektorski) shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Pragovi (limiti) u odnosu na koje postoji obaveza sprovođenja javnih nabavki od 1. jula 2020. godine
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 15/2020 od 12.06.2020.
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki shodno novom Zakonu o javnim nabavkama
 • Način sticanja penzijskog staža i zdravstvenog osiguranja bez zasnivanja radnog odnosa ili obavljanja samostalne, poljoprivredne ili druge delatnosti
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 14/2020 od 25.05.2020.
 • Korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja kod privrednih subjekata koji u prethodnom periodu nisu redovno isplaćivali zaradu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Probni rad kao uslov pri zasnivanju radnog odnosa
 • Zakonsko izdržavanje – pravo i obaveza
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 13/2020 od 12.05.2020.
 • Rokovi za podnošenje određenih izveštaja koji su pomereni radi vanrednog stanja
 • Rok za sticanje statusa kvalifikovanog novozaposlenog lica koji je pomeren radi vanrednog stanja ističe 5. jula 2020. godine
 • Procedura za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo (tzv. “prinudni odmor”) duže od 45 radnih dana, po ukidanju vanrednog stanja
 • Poreske obaveze i olakšice koje zavise od srodstva lica između kojih se vrši prenos prava
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 12/2020 od 27.04.2020.
 • Pomereni su rokovi za podnošenje finansijskih izveštaja i poreskog bilansa za 2019. godinu
 • Objavljene su dopune Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima
 • Praznovanje Praznika rada – 1. i 2. maja 2020. godine
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Primena propisa za vreme vanrednog stanja (pregled tekstova koji su od 15.03.2020. godine objavljeni u časopisima “Informator” i “PDV” i na sajtu www.cekos.rs)
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 11/2020 od 12.04.2020.
 • Objavljena je uredba koja predstavlja pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera radi ublažavanja negativnih efekata bolesti COVID-19 – za privredne subjekte u privatnom sektoru
 • Zaključak – preporuka za isplatu 100% naknade zarade za zaposlene koji su odsutni sa rada zbog potvrđene zaraze COVID-19 ili zbog mere izolacije i samoizolacije
 • Fiskalne olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 10/2020 od 25.03.2020.
 • Propisi koji su doneti za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Ranije naloženo izvršenje na zaradi, odnosno penziji izvršnog dužnika odlaže se do okončanja vanrednog stanja
 • Organizovanje poslovanja poslodavaca za vreme trajanja vanrednog stanja
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada, do koga je došlo bez krivice zaposlenog – “prinudni odmor”
 • Pitanja i odgovori (u vezi sa primenom propisa za vreme vanrednog stanja)
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator dvobroj 8-9/2020 od 17.03.2020.
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova
 • Oporezivanje primanja iz člana 9. Zakona o porezu na dohodak građana iznad propisanih neoporezivih iznosa
 • Oporezivanje naknade koja se isplaćuje preduzetniku i preduzetniku paušalcu na koju se plaća porez na druge prihode
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 7/2020 od 25.02.2020.
 • PKU za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji RS počev od 22.02.2020. godine primenjuje se i na sve poslodavce koji obavljaju komunalnu delatnost a nisu učesnici u njegovom zaključivanju
 • Jubilarne nagrade
 • Godišnje nagrade koje se isplaćuju zaposlenima
 • Podnošenje poreske prijave PPDG-2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2019. godinu – do 15.05.2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 6/2020 od 11.02.2020. 2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 5/2020 od 24.01.2020. 2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 4/2020 od 23.01.2020.
 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator dvobroj 2-3/2020 od 16.01.2020.
 • Poreski bilans i Poreska prijava za 2019. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada od januara 2020. godine
 • Vlada RS je novom Uredbom uredila bliže uslove, kriterijume i elemente za paušalno oporezivanje počev od 1.01.2020. godine
 • Nova Javnoizvršiteljska tarifa na snazi je od 1.01.2020. godine
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 1/2020 od 03.01.2020.
 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Način primene neoporezivog iznosa zarada koji za isplate od 1.01.2020. godine iznosi 16.300 dinara
 • Način i visina ograničenja izvršenja na zaradi i drugim stalnim novčanim primanjima izvršnog dužnika – fizičkog lica počev od 1.01.2020. godine
 • Obračun amortizacije za 2019. godinu
2020
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 27/2019 od 25.12.2019.
 • Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine
 • Plenidba pokretnih stvari, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
 • Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara – iznosi poreza u 2020. godini
 • Propisi čija primena (u celini ili pojedinih odredbi) počinje od 1. januara 2020. godine i propis koji prestaje da važi 31.12.2019. godine
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 26/2019 od 09.12.2019. 2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 25/2019 od 25.11.2019.
 • Pojam i dužina punog, nepunog i skraćenog radnog vremena
 • Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja shodno Zakonu o radu i Zakonu o stečaju
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su, pored Srbije, radila u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) i uslovi za sticanje prava u 2019. i 2020. godini
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 24/2019 od 04.11.2019.
 • Objavljen je novi podatak za usklađivanje naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO za oktobar 2019. godine
 • Praznovanje 11. novembra – Dana primirja u Prvom svetskom ratu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 23/2019 od 25.10.2019.
 • Objavljen je novi podatak za usklađivanje naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO za oktobar 2019. godine
 • Praznovanje 11. novembra – Dana primirja u Prvom svetskom ratu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 22/2019 od 11.10.2019.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Usvojen je novi Zakon o računovodstvu
 • Udaljenje zaposlenog sa rada (suspenzija)
 • Usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanja, koja se isplaćuje na teret RFZO
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 21/2019 od 25.09.2019.
 • Donet je Zakon o dualnom modelu studija u visokom obrazovanju
 • Pravo zaposlenih na plaćeno odsustvo sa rada i na naknadu zarade
 • Neplaćeno odsustvo i mirovanje radnog odnosa
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 20/2019 od 05.09.2019.
 • Tabelarni pregled visine prava, perioda isplate, osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja i dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja na teret RFZO
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog, sa i bez njegove saglasnosti, shodno članu 123. Zakona o radu
 • Obaveza uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 19/2019 od 26.08.2019.
 • Zakon o dualnom obrazovanju (srednje stručno obrazovanje) u primeni je od školske 2019/2020. godine
 • Prava i obaveze zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zbog potreba procesa rada kod poslodavca, shodno Zakonu o radu
 • Postupak izdavanja potvrde o rezidentnosti Republike Srbije za potrebe primene ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Obrasci koji se dostavljaju preko elektronskih poreskih servisa
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 18/2019 od 08.08.2019.
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)
 • Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO
 • Akcionarska društva prema Zakonu o privrednim društvima
 • Upravljanje akcionarskim društvom prema Zakonu o privrednim društvima
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 17/2019 od 25.07.2019.
 • Donet je novi Zakon o trgovini
 • Štrajk i javno okupljanje kao vid štrajka (organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)
 • Likvidacija privrednih društava – poreski i računovodstveni aspekti
 • Prinudna likvidacija privrednih društava
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 16/2019 od 16.07.2019.
 • Uređeno je ostvarivanje prava na poresko oslobođenje za primanja zaposlenog po osnovu sopstvenih akcija koje stekne bez naknade ili po povlašćenoj ceni
 • Propisani su uslovi za ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu organizovanja rekreacije, sportskih događaja i aktivnosti za zaposlene
 • Objavljena su tri nova pravilnika iz oblasti poreza na dobit pravnih lica
 • Donet je Zakon o komunalnoj miliciji
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 15/2019 od 01.07.2019.
 • RFZO je objavio na svojoj internet stranici obrasce OZ-7 i OZ-10 za ostvarivanje refundacije naknade zarade za bolovanje koje se isplaćuje na njegov teret
 • Naknada zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret RFZO (shodno novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju)
 • Zloupotreba bolovanja (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 14/2019 od 25.06.2019.
 • Informacija u vezi sa primenom čl. 88. i 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Poboljšanje položaja republičkih inspektora kroz veća zvanja
 • Smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Obaveza poslodavca i poreski tretman davanja sredstava za preventivnu zdravstvenu zaštitu svojih zaposlenih na radnom mestu
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 13/2019 od 13.06.2019. 2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 12/2019 od 24.05.2019.
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Prekovremeni rad i rad noću shodno Zakonu o radu i posebnim zakonima (dežurstvo, pripravnost, rad po pozivu)
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje penzionisanih lica
 • Nova Uredba o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 11/2019 od 03.05.2019.
 • Dopunom Zakona o budžetskom sistemu, za zaposlene u predškolskim ustanovama promenjen je procenat povećanja plata, počev od plate za maj 2019. godine
 • Prioritetni osnov za plaćanje doprinosa za zdravstveno osiguranje počev od 11.04.2019. godine za penzionere koji su ponovo zasnovali radni odnos, shodno dopisu RFZO
 • Dopunski rad shodno Zakonu o radu i drugim zakonima (iz delatnosti zdravstva i obrazovanja)
 • Računovodstveno obuhvatanje nekretnina, postrojenja i opreme u skladu sa izmenjenim i dopunjenim MSFI za MSP
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 10/2019 od 09.04.2019.
 • Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2019. godine
 • Otvorena pitanja u primeni novog Zakona o zdravstvenom osiguranju koja se tiču obračuna i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO
 • Slučajevi prestanka radnog odnosa zaposlenog uz pravo na otpremninu i ostvarivanje prava na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 9/2019 od 25.03.2019.
 • Od 1. januara 2019. godine poslodavci nemaju obavezu popunjavanja i dostavljanja obrasca M-4
 • Novine u Predlogu Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Novine u Predlogu Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Poresko oslobođenje po osnovu premije za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i doprinosa u dobrovoljni penzijski fond koje poslodavac plaća iz zarade zaposlenog
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 8/2019 od 12.03.2019.
 • Izmene i dopune Zakona o platnim uslugama (u primeni od 17.03.2019.)
 • Godišnje nagrade koje se isplaćuju zaposlenima
 • Pravo na porodičnu penziju sa osvrtom na ostvarivanje istog u drugim državama
 • Posebne tržišne institucije
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 7/2019 od 25.02.2019.
 • Sporazum o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Ruske Federacije stupa na snagu 1. marta 2019. godine
 • Davanja povodom Dana žena – 8. marta i poreski tretman tih davanja
 • Jubilarne nagrade
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem u skladu sa najnovijim izmenama zakona (poreska prijava PPI-1 se podnosi do 31.03.2019. godine)
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 6/2019 od 11.02.2019.
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2018. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Poreski bilans i poreska prijava stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za druga pravna lica – nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 5/2019 od 07.02.2019.
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se neradno – 15. i 16. februara 2019. godine (petak i subota) (kalendar)
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2018. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2019. godine za osiguranike po osnovu ugovorene naknade
 • Položaj javnih funkcionera u organima Republike Rrbije
 • Poreska kontrola
 • Društva s ograničenom odgovornošću prema Zakonu o privrednim društvima
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 4/2019 od 25.01.2019.
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za januar 2019. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa – sa primenom od 1. februara 2019. godine
 • Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o sadržaju i načinu izdavanja obrasca izveštaja o povredi na radu i profesionalnom oboljenju i propisan je novi obrazac izveštaja o povredi na radu
 • Usklađeni su elementi za obračun novčane naknade licima koja ostvaruju prava na ovu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator dvobroj 2-3/2019 od 14.01.2019. 2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 1/2019 od 03.01.2019.
 • Primena najniže i najviše mesečne osnovice za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama zarada (plata) od januara 2019. godine
 • Minimalna neto zarada za 2019. godinu i način obračuna pri isplatama u januaru 2019. godine
 • Umanjenje plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja i uplata razlike u budžet počev od plate, odnosno zarade za januar 2019. godine kod korisnika javnih sredstava
 • Porezi na upotrebu, držanje i nošenje dobara – iznosi poreza u 2019. godini
2019
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 29/2018 od 25.12.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 28/2018 od 10.12.2018.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 27/2018 od 27.11.2018.
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2018. ili u 2019. godini?
 • Akti kojima se uređuju prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa zaposlenih (kolektivni ugovor, pravilnik o radu i ugovor o radu)
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Uslovi za obavljanje trgovine na tržištu Republike Srbije
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 26/2018 od 13.11.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 25/2018 od 25.10.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 24/2018 od 08.10.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 23/2018 od 25.09.2018.
 • Mogućnost da poslodavac zaposlenoj koja se nalazi na porodiljskom odsustvu isplati razliku do ugovorene zarade i prihode koji imaju karakter zarade (regres, bonus i sl.)
 • Otvaranje i vođenje deviznih računa rezidenata i dinarskih i deviznih računa nerezidenata
 • Rokovi u postupcima javnih nabavki
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 22/2018 od 07.09.2018.
 • Utvrđen je Predlog izmena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju kojim se, između ostalog, ukida zakon na osnovu koga su umanjivane penzije
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 21/2018 od 24.08.2018.
 • Odobravanje zajma zaposlenima od strane poslodavca (npr. za nabavku ogreva, zimnice, udžbenika)
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja državnih službenika i nameštenika
 • Dnevnice i drugi troškovi službenog putovanja lica koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 20/2018 od 13.08.2018.
 • Jedina obaveza poslodavca u skladu sa novim Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom je da donese rešenje o pravu na korišćenje porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege novorođenog deteta i posebne nege deteta
 • Pitanja i odgovori u vezi sa nekim obavezama poslodavca, odnosno službe dečije zaštite, prema zaposlenima na odsustvu sa rada za vreme porodiljskog odsustva, nege i posebne nege deteta
 • Porez po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica od rezidentnih pravnih lica (obrazac PDPO/S) i porez po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice (obrazac PP KDZN)
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 19/2018 od 26.07.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 18/2018 od 13.07.2018.
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu na teret osiguravajućeg društva po osnovu ugovora o putničkom zdravstvenom osiguranju
 • Korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na teret sredstava Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje
 • “Prinudni odmor” – uslovi, prava zaposlenog i obaveze poslodavca
 • Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 17/2018 od 29.06.2018.
 • Od 1. jula 2018. godine u primeni je novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Za promet nepokretnosti od 1.07.2018. godine poreske prijave se mogu podnositi preko javnog beležnika (novi obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4 i PAP)
 • Povreda radne obaveze i nepoštovanje radne discipline – slučajevi, postupak i sankcionisanje po Zakonu o radu
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 16/2018 od 12.06.2018.
 • Nezakonit otkaz, naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa u postupku pred sudom i njen poreski tretman
 • Naknada štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa po vansudskom poravnanju i njen poreski tretman
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Revizija finansijskih izveštaja
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 15/2018 od 25.05.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 14/2018 od 11.05.2018.
 • Izvršene su izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe u delu Aneksa PKU
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Radni odnos na određeno vreme (uslovi i prava)
 • Prava i obaveze u postupanju poslodavca i zaposlenih u slučaju postojanja zlostavljanja na radu
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 13/2018 od 25.04.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 11-12/2018 od 13.04.2018.
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda od nepokretnosti
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • Oporezivanje primanja članova organa uprave pravnog lica
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 10/2018 od 26.03.2018.
 • Zakoni koje je Narodna skupština RS usvojila 22.03.2018. godine na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini
 • Izmene i dopune Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku i Kataloga vrste prihoda
 • Novine u vezi sa podnošenjem poreske prijave na obrascu PDPO/S koje su u primeni od 1. aprila 2018. godine
 • Usvojene su izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe
 • Od 1. aprila 2018. godine počinje primena novih propisa o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 9/2018 od 13.03.2018.
 • Praznovanje vaskršnjih i uskršnjih praznika u 2018. godini
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2017. godinu
 • Podnošenje poreske prijave PPDG-2R za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2017. godinu – do 15. maja 2018. godine
 • Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode po osnovu naknada od usluga koja ostvaruju nerezidentna pravna lica /od 1. aprila 2018. godine/ – obrazac PDPO/S
2018
Informator broj 8/2018 od 24.02.2018. (porez na imovinu)
Informator broj 8/2018 od 24.02.2018. (porez na imovinu)

Broj 8/2018 stručnog časopisa “Informator”: POREZ NA IMOVINU – kroz pitanja i odgovore   Pretplata na časopis “Informator”   Kupovina broja 8/2018 časopisa “Informator” Ovaj broj časopisa “Informator” možete kupiti i zasebno (van pretplate) SADRŽAJ: POREZ NA IMOVINU – KROZ PITANJA I ODGOVORE – Uvod 1. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2. Zakona) Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije za koje je obveznik strana privatna firma ili fizičko lice? Površina građevinskog zemljišta je 6127m2. Na njemu …

2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 7/2018 od 23.02.2018.
 • Uprava za trezor dala je odgovore na najčešća pitanja u vezi sa centralnim registrom faktura
 • Davanje zaposlenom koje se opštim aktom kod poslodavca karakteriše kao solidarna pomoć
 • Solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice, penzionisanog radnika i drugih lica
 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 6/2018 od 08.02.2018.
 • Propisan je način i postupak registrovanja faktura izdatih u komercijalnim transakcijama između privrednih subjekata i javnog sektora (obavezu registrovanja od 1. marta 2018. godine imaju poverioci – izdavaoci faktura)
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2018. godine za osiguranike po osnovu ugovorene naknade
 • Obaveze javnih službi koje u 2018. godini proizlaze iz usvojenog Zakona o zaposlenima u javnim službama
 • Novom odlukom Republičkog fonda PIO utvrđeni su iznosi osnovica za plaćanje doprinosa za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje /u primeni od 1.01. do 31.12.2018. godine/
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 5/2018 od 26.01.2018. 2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 4/2018 od 18.01.2018.
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2017. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Poreski bilans i poreska prijava stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za druga pravna lica – nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator dvobroj 2-3/2018 od 12.01.2018.
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja drugih pravnih lica /pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/
 • Pravo na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda u 2018. godini
 • Obveznici poreza na imovinu koji ne vode poslovne knjige prijavljuju promene na imovini do 31. januara 2018. godine
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 1/2018 od 04.01.2018.
 • Osnovice, utvrđene zaključcima Vlade, za obračun i isplatu plata kod korisnika budžetskih sredstava, odnosno sredstava RFZO u skladu sa povećanjem propisanim Zakonom o budžetskom sistemu, počev od plate za decembar 2017.
 • Počev od zarade (plate) za januar 2018. godine u primeni je neoporeziv iznos zarade od 15.000 dinara
 • Isplata minimalne zarade u 2018. godini se vrši prema novoj minimalnoj ceni rada od 143 dinara (neto)
2018
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 30/2017 od 25.12.2017.
 • Doneta je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
 • Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u januaru i februaru 2018. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica i novine kod poreske prijave PPDG-3R /od 1.01.2018. godine/
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 29/2017 od 20.12.2017.
 • Zakoni koje je Narodna skupština RS usvojila 14.12.2017. godine na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2017. godini
 • Proširenje odnosno promena delatnosti privrednog društva i preduzetnika
 • Podnošenje poreske prijave kojom se u toku poreske godine menja utvrđeni porez na imovinu za tu godinu – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 28/2017 od 06.12.2017.
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2017. ili u 2018. godini?
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 27/2017 od 24.11.2017.
 • Zaštita korisnika finansijskih usluga
 • Nov način kreiranja uverenja za subvencije i izveštaja o broju zaposlenih, odnosno broju osiguranih lica na portalu CROSO
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Odluke skupštine Grada Beograda o određivanju taksi, zona i zakupnina
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 26/2017 od 13.11.2017.
 • Doneto je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu
 • Poreski i računovodstveni tretman bonusa po osnovu doprinosa u ostvarivanju postignutih rezultata i učešća u dobiti
 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja
 • Jubilarne nagrade – pravo na isplatu, normativno uređivanje, poreski tretman isplate i poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom jubileja preduzeća
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 25/2017 od 25.10.2017.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2017. godine
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje
 • Plenidba pokretnih stvari, shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 24/2017 od 10.10.2017.
 • Prekovremeni rad i rad noću
 • Smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Kretanje plata i penzija počev od isplate za XI/2014 i efekti izvršenih korekcija u prethodnom periodu
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – osvrt na prelazne i završne odredbe
 • Zakon o visokom obrazovanju – osvrt na prelazne i završne odredbe i na odredbe koje se odnose na pravila studiranja
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 23/2017 od 25.09.2017.
 • Izmene podzakonskih akata Narodne banke Srbije u skladu sa kojima od 1.10.2017. godine nije obavezna upotreba pečata za platne usluge
 • Pravo na naknadu za vršenje vojne obaveze
 • Obaveza uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade
 • Pravni institut zastarelosti
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 22/2017 od 18.09.2017. (Porez na nasleđe i poklon)
 • POREZ NA NASLEĐE I POKLON
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 21/2017 od 07.09.2017.
 • Udaljenje zaposlenog sa rada
 • Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta – ostvarivanje prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade
 • Odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe i odsustvo sa rada dok dete ne navrši tri godine života, shodno Zakonu o radu
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 20/2017 od 25.08.2017.
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Postupak prinudnog izvršenja koji pokreće zaposleni radi naplate neisplaćene zarade, odnosno naknade zarade, a na osnovu obračuna kao izvršne isprave
 • Pravo na porodičnu penziju sa osvrtom na ostvarivanje istog u drugim državama
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 19/2017 od 11.08.2017.
 • Obrasci (poreske prijave) koji se u elektronskom obliku dostavljaju Poreskoj upravi
 • Sadržaj i način popunjavanja poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (prijava – obrazac PDPO/S)
 • Čuvanje dokumentacije (propisi, rokovi i periodi čuvanja, ko je obavezan da čuva dokumentaciju, koja se dokumentacija čuva, novčane kazne za prekršaje)
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 18/2017 od 25.07.2017.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2017. godine
 • Štrajk i javno okupljanje kao vid štrajka (organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)
 • Položaj funkcionera u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u Zakonu o zaposlenima u AP i JLS
 • Pravo na novčano davanje za zaposlene i nezaposlene porodilje na teritoriji grada Beograda od 8.07.2017. godine, shodno novoj Odluci o dodatnim oblicima zaštite porodilja (obrasci zahteva za ostvarivanje prava)
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 17/2017 od 05.07.2017.
 • Obaveznost, rokovi i način racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru u 2017. godini shodno donetim aktima za 2017. godinu
 • Mogućnost povećanja broja zaposlenih u 2017. godini za vreme trajanja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 16/2017 od 26.06.2017.
 • Zloupotreba bolovanja (mere za njeno sprečavanje, kontrolu, utvrđivanje i sankcionisanje)
 • Pribavljanje podataka elektronskim putem – informacioni sistem eZUP
 • Oporezivanje prenosa prava svojine na “polovnim” motornim vozilima
 • Knjiženje prometa robe
2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 15/2017 od 09.06.2017. 2017
Poslednji broj časopisa Informator
Informator broj 14/2017 od 25.05.2017.
 • Premeštaj zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Korišćenje ostatka godišnjeg odmora za 2016. godinu – najkasnije do 30. juna 2017. godine
2017
Informator broj 13/2017 od 12.05.2017.
Informator broj 13/2017 od 12.05.2017.
 • Od 1. juna 2017. godine počinje primena novog Zakona o opštem upravnom postupku
 • Prava i obaveze zaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zbog potreba procesa rada kod poslodavca
 • Ugovori o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža i usavršavanju lica van radnog odnosa
 • Volontiranje i fiskalne obaveze kod naknađivanja troškova volontiranja
 • Zaključen je Aneks (prvi) Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti
2017
Informator broj 12/2017 od 25.04.2017.
Informator broj 12/2017 od 25.04.2017.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2017. godine
 • Disciplinska odgovornost službenika i nameštenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Poreske obaveze i olakšice koje zavise od srodstva lica između kojih se vrši prenos prava
 • Rokovi za plaćanje poreskih obaveza koje dospevaju 30.04.2017. godine pomeraju se na 3.05.2017. godine zbog praznovanja prvomajskih praznika
2017
Informator broj 11/2017 od 11.04.2017.
Informator broj 11/2017 od 11.04.2017.
 • Praznovanje državnih i verskih praznika u aprilu i maju 2017. godine
 • Isplata novčane naknade učenicima i studentima na praktičnoj nastavi (u susret dualnom obrazovanju)
 • Pravo na uvećanje zarade, odnosno dodatak na platu po osnovu “minulog rada”
 • Obaveze trgovaca u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • Jemstvo u izmirenju poreske obaveze na prenos apsolutnih prava
2017
Informator broj 10/2017 od 24.03.2017.
Informator broj 10/2017 od 24.03.2017.
 • Ostvarivanje prava na staž osiguranja sa uvećanim trajanjem – “beneficirani staž”
 • Pravo na refundaciju PDV-a, odnosno na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava, kod kupovine prvog stana
 • Slučajevi i uslovi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu u Republici Srbiji
2017
Informator broj 9/2017 od 14.03.2017.
Informator broj 9/2017 od 14.03.2017.
 • Odredba člana 179. stav 3. tačka 5) Zakona o radu prestala je da važi 24. februara 2017. godine
 • Propisan je nov način popunjavanja obrasca PPP PO u delu koji se odnosi na upućene radnike na rad u inostranstvo
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2016. godinu
 • Pravo na otpremninu u slučaju prestanka radnog odnosa
2017
Informator broj 8/2017 od 24.02.2017.
Informator broj 8/2017 od 24.02.2017.
 • Od 1. marta 2017. godine potpisi, rukopisi i prepisi overavaju se kod javnih beležnika
 • Puno, nepuno i skraćeno radno vreme, prema Zakonu o radu
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalnog oboljenja
2017
Informator broj 7/2017 od 23.02.2017. (Porez na prenos apsolutnih prava)
Informator broj 7/2017 od 23.02.2017. (Porez na prenos apsolutnih prava)

  Broj 7/2017 stručnog časopisa “Informator” kroz pitanja i odgovore detaljno obrađuje: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA     Poruči Ovaj broj časopisa “Informator” možete kupiti i zasebno (van pretplate) SADRŽAJ: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – KROZ PITANJA I ODGOVORE – Uvod 1.  PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 23, 24, 24a i 45. Zakona) 1.1. Porez na prenos apsolutnih prava kod prenosa uz naknadu prava svojine  na nepokretnosti /član 23. stav 1. tačka 1) Zakona/  Da li se na prenos uz naknadu …

2017
Informator broj 6/2017 od 07.02.2017.
Informator broj 6/2017 od 07.02.2017.
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2016. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2017. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2016. godinu – do 15. maja 2017. godine
 • Sadržaj i obim prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i o participaciji za 2017. godinu
2017
Informator broj 5/2017 od 25.01.2017.
Informator broj 5/2017 od 25.01.2017.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja i oslobođenja od plaćanja doprinosa, sa primenom od 1. februara 2017. godine
 • Usklađena poreska olakšica kod zarada i naknada zarade od 11.790 dinara primenjuje se od 1. februara 2017. godine (utvrđivanje poreske osnovice, osnovice za obračun doprinosa i način korišćenja poreskog oslobođenja)
 • Izmene i dopune Carinskog zakona počinju da se primenjuju 5. februara 2017. godine (osim pojedinih odredbi čiji je početak primene odložen za 1. juli 2017. godine)
 • Sprovođenje internog i javnog konkursa radi popunjavanja radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa novim propisima
2017
Informator broj 4/2017 od 20.01.2017.
Informator broj 4/2017 od 20.01.2017.
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2016. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Poreski bilans i Poreska prijava stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije
 • Sastavljanje Poreskog bilansa i Poreske prijave za druga pravna lica – nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i Poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2017
Informator dvobroj 2-3/2017 od 12.01.2017.
Informator dvobroj 2-3/2017 od 12.01.2017.
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 • Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u januaru i februaru 2017. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Donet je Pravilnik o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
 • Doneta je nova Uredba o radnom vremenu, odmorima i odsustvima profesionalnih vojnih lica
2017
Informator broj 1/2017 od 04.01.2017.
Informator broj 1/2017 od 04.01.2017.
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2016. godine
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u skladu sa novim propisima – premeštaj i preuzimanje
2017
Informator broj 30/2016 od 26.12.2016.
Informator broj 30/2016 od 26.12.2016. 2016
Informator broj 29/2016 od 12.12.2016.
Informator broj 29/2016 od 12.12.2016.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu
 • Izrada godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za javna preduzeća
 • Obaveze lokalnih samouprava kao poslodavaca nakon 1. decembra 2016. godine
 • Od 1. januara 2017. godine na prihode od zakupa ili podzakupa nepokretnosti plaća se porez na prihode od nepokretnosti
2016
Informator broj 28/2016 od 25.11.2016.
Informator broj 28/2016 od 25.11.2016. 2016
Informator broj 27/2016 od 24.11.2016.
Informator broj 27/2016 od 24.11.2016.
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Obračun amortizacije za 2016. godinu
2016
Informator broj 26/2016 od 14.11.2016.
Informator broj 26/2016 od 14.11.2016. 2016
Informator broj 25/2016 od 25.10.2016.
Informator broj 25/2016 od 25.10.2016.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2016. godine
 • Krajnji rok za zamenu zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom je 31.12.2016. godine
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Nezakonit otkaz i poreski tretman naknade štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa
2016
Informator broj 24/2016 od 13.10.2016.
Informator broj 24/2016 od 13.10.2016.
 • Donete su dopune Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u postupku privatizacije za 2015. i 2016. godinu
 • Zatezna kamata
 • Prava sindikalnih predstavnika
 • Ostvarivanje zdravstvene zaštite osiguranih lica u privatnim zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
2016
Informator broj 23/2016 od 26.09.2016.
Informator broj 23/2016 od 26.09.2016.
 • Način vođenja evidencije o zaradama zaposlenih i obaveza njenog trajnog čuvanja
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade, kao i da vodi mesečnu evidenciju zarada i naknada zarada
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Uslovi za ostvarivanje prava na penziju i ponovno radno angažovanje
2016
Informator broj 22/2016 od 12.09.2016.
Informator broj 22/2016 od 12.09.2016.
 • Naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – bolovanje
 • Isplate solidarnih, socijalnih i drugih pomoći
 • Podela pravnih lica i preduzetnika u zavisnosti od obaveze primene profesionalne i zakonske regulative kod vođenja poslovnih knjiga
 • Uslovi za obavljanje javnobeležničke delatnosti
2016
Informator broj 21/2016 od 25.08.2016.
Informator broj 21/2016 od 25.08.2016.
 • Radni odnos na određeno vreme
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – “prinudni odmor”
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama (kretanje, kontrola, čuvanje i uništavanje računovodstvenih isprava)
2016
Informator broj 20/2016 od 15.08.2016.
Informator broj 20/2016 od 15.08.2016. 2016
Informator broj 19/2016 od 25.07.2016.
Informator broj 19/2016 od 25.07.2016.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2016. godine
 • Potraživanja zaposlenih u slučaju stečaja
 • Poresko-pravni tretman raskida, odnosno poništaja pravnog posla, kojim je izvršen prenos prava svojine na nepokretnosti
 • Datum izdanja: 25. jul 2016.
2016
Informator broj 18/2016 od 07.07.2016.
Informator broj 18/2016 od 07.07.2016.
 • Korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu
 • Otpis i ispravka vrednosti potraživanja
 • Faktoring i forfeting poslovi
 • Utvrđivanje i preispitivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca
2016
Informator broj 17/2016 od 24.06.2016.
Informator broj 17/2016 od 24.06.2016.
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji zapošljava nova lica i lica sa invaliditetom
 • Uslovi za starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2016. godini
 • Lizing poslovi
 • Utvrđivanje poreza
2016
Informator broj 16/2016 od 10.06.2016.
Informator broj 16/2016 od 10.06.2016.
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Odlaganje plaćanja dugovanog poreza
 • Pregled uplatnih računa i strukture poziva na broj odobrenja za uplatu poreza na dobit u 2016. godini
2016
Informator broj 15/2016 od 25.05.2016.
Informator broj 15/2016 od 25.05.2016. 2016
Informator broj 14/2016 od 12.05.2016.
Informator broj 14/2016 od 12.05.2016. 2016
Informator broj 13/2016 od 25.04.2016.
Informator broj 13/2016 od 25.04.2016.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2016. godine
 • Položaj upućenih radnika na rad u inostranstvo i obračun poreza i doprinosa na njihove zarade
 • Probni rad kao uslov pri zasnivanju radnog odnosa
 • Trgovina van prodajnog objekta
 • Novi Zakon o oglašavanju u primeni je od 6. maja 2016. godine
2016
Informator broj 11-12/2016 od 07.04.2016.
Informator broj 11-12/2016 od 07.04.2016.

Iz novog dvobroja izdvajamo: Praznovanje Vaskršnjih i prvomajskih praznika u 2016. godini Oporezivanje prihoda od autorskih prava Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu Nagrade, novčane pomoći i druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca Obračun poreza i doprinosa na primanja ostvarena po osnovu korišćenja službenih vozila u privatne svrhe   Poruči   SADRŽAJ: OPOREZIVANJE PRIHODA OD AUTORSKIH PRAVA Porez na dohodak građana Doprinosi za socijalno osiguranje Obračun poreza i doprinosa OPOREZIVANJE PRIHODA OD KAPITALA Oporezivanje kamate Oporezivanje dividende …

2016
Informator broj 10/2016 od 25.03.2016.
Informator broj 10/2016 od 25.03.2016. 2016
Informator broj 9/2016 od 11.03.2016.
Informator broj 9/2016 od 11.03.2016.
 • Donet je Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru
 • Nova zakonska rešenja u vezi sa obnovom nakon elementarne i druge nepogode
 • Uskršnji praznici za katolike i pripadnike drugih hrišćanskih zajednica u 2016. godini praznuju se od 25. do 28. marta
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2015. godinu
2016
Informator broj 8/2016 od 27.02.2016.
Informator broj 8/2016 od 27.02.2016. 2016
Informator broj 7/2016 od 19.02.2016.
Informator broj 7/2016 od 19.02.2016.
 • Prava invalida rada II i III kategorije za vreme radnog odnosa, po prestanku radnog odnosa i u slučaju novog zasnivanja radnog odnosa
 • Objavljene su kamate za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2016. godine
2016
Informator broj 6/2016 od 12.02.2016.
Informator broj 6/2016 od 12.02.2016.
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. decembrom 2015. godine
 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2016. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2015. godinu – do 15. maja 2016. godine
2016
Informator broj 5/2016 od 25.01.2016.
Informator broj 5/2016 od 25.01.2016. 2016
Informator broj 4/2016 od 20.01.2016.
Informator broj 4/2016 od 20.01.2016.
 • Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Poreski bilans i Poreska prijava stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije
 • Sastavljanje Poreskog bilansa i Poreske prijave za druga pravna lica – nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i Poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2016
Informator broj 2-3/2016 od 15.01.2016.
Informator broj 2-3/2016 od 15.01.2016.
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU
 • Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u januaru i februaru 2016. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
2016
Informator broj 1/2016 od 04.01.2016.
Informator broj 1/2016 od 04.01.2016.
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Izmene i dopune Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Uređeno je podnošenje poreskih prijava za obračun poreza na dobit po odbitku i poreza na dobit po rešenju u prelaznom periodu od 1. januara do 29. februara 2016. godine
 • Minimalna zarada za 2016. godinu se utvrđuje prema minimalnoj ceni rada koja je ista kao i u 2015. godini
2016
Informator broj 28/2015 od 23.12.2015.
Informator broj 28/2015 od 23.12.2015.
 • Izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti
 • Izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju menja se period važenja potvrde o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu i način isplate “trudničkog bolovanja” preko 30 dana
 • Prestanak radnog odnosa navršavanjem radnog veka i mogućnost nastavka radnog odnosa ovih lica
 • Donet je Zakon o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo i njihovoj zaštiti
 • Prilikom uplate akontacije poreza na dobit za januar 2016. godine obavezno se koristi broj odobrenja plaćanja (BOP) dodeljen od strane Poreske uprave
2015
Informator broj 27/2015 od 14.12.2015.
Informator broj 27/2015 od 14.12.2015.
 • Novi pravilnik o evidenciji prometa (sa novom knjigom evidencije prometa – KEP) počinje da se primenjuje od 1.01.2016. godine
 • Propisan je sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica (prijava – obrazac PDPO/S)
 • Propisana je poreska prijava za porez na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno pravno lice (prijava – obrazac PP KDZ)
 • Uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji i u nekoj od država koje su bile u sastavu Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike u pogledu uslova u 2015. godini i 2016. godini
2015
Informator broj 26/2015 od 25.11.2015.
Informator broj 26/2015 od 25.11.2015.
 • Izrada godišnjeg programa poslovanja za 2016. godinu javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica čiji je osnivač Republika Srbija, APV i lokalne samouprave, u skladu sa smernicama Vlade RS
 • Doneto je Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Obračun amortizacije za 2015. godinu
2015
Informator broj 25/2015 od 13.11.2015.
Informator broj 25/2015 od 13.11.2015.
 • Izmenjena je Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Opšti akt poslodavca kojim se uređuje postupak unutrašnjeg uzbunjivanja (rok za donošenje, shodno Zakonu o zaštiti uzbunjivača, je do 4.12.2015. godine)
 • Da li ići u starosnu i prevremenu starosnu penziju u 2015. ili u 2016. godini?
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu
2015
Informator broj 24/2015 od 26.10.2015.
Informator broj 24/2015 od 26.10.2015.
 • Objavljen je novi Pravilnik o načinu vršenja nadzora nad sprovođenjem Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • 11. novembar – Dan primirja u Prvom svetskom ratu, praznuje se neradno
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada za zaposlene na teritoriji grada Beograda, sa primenom novog ITS sistema od 1. oktobra 2015. godine
 • Postupak zamene zdravstvene knjižice zdravstvenom karticom, za koji je krajnji rok 31. decembar 2016. godine
2015
Informator broj 23/2015 od 09.10.2015.
Informator broj 23/2015 od 09.10.2015.
 • Ustavni sud je obustavio izvršenje pojedinačnih akata vezanih za prestanak radnog odnosa lica koja su stekla uslov za starosnu penziju shodno članu 20. Zakona o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika i njihov uticaj na privredne subjekte
 • Preraspodela radnog vremena i prekovremeni rad
 • Korišćenje menice
2015
Informator broj 22/2015 od 25.09.2015.
Informator broj 22/2015 od 25.09.2015.
 • Popunjavanje platnih naloga za izvršavanje platnih transakcija u dinarima, koji su u primeni od 1. oktobra 2015. godine
 • Zapošljavanje osoba sa invaliditetom
 • Udaljenje zaposlenog sa rada shodno Zakonu o radu
2015
Informator broj 21/2015 od 11.09.2015.
Informator broj 21/2015 od 11.09.2015.
 • Prestanak radnog odnosa po Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
 • Podzakonska akta neophodna za nesmetanu primenu Zakona o platnim uslugama
 • Popunjavanje pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP-PD) kod isplate naknade štete za izgubljenu zaradu po vansudskom poravnanju u slučaju povratka zaposlenog na rad kod poslodavca
2015
Informator broj 20/2015 od 25.08.2015.
Informator broj 20/2015 od 25.08.2015. 2015
Informator broj 19/2015 od 13.08.2015.
Informator broj 19/2015 od 13.08.2015.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama
 • Usvojen je Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru
2015
Informator broj 18/2015 od 24.07.2015.
Informator broj 18/2015 od 24.07.2015.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2015. godine
 • Sporazumni prestanak radnog odnosa i isplata stimulativne otpremnine, odnosno novčane naknade pri sporazumnom raskidu radnog odnosa
 • Statusne promene i obaveza bilansiranja kod istih
2015
Informator broj 17/2015 od 10.07.2015.
Informator broj 17/2015 od 10.07.2015.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Zakon o platnim uslugama i podzakonska akta
 • Uslovi za odlazak žena u starosnu penziju i prevremenu penziju od 1. jula 2015. godine
 • Ostvarivanja prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
2015
Informator broj 16/2015 od 25.06.2015.
Informator broj 16/2015 od 25.06.2015.
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor i obračun naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naplata poreza i sporednih poreskih davanja
 • Doneta je nova Odluka o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu
 • Franšizing poslovi
2015
Informator broj 15/2015 od 12.06.2015.
Informator broj 15/2015 od 12.06.2015.
 • Obaveze poslodavca u vezi sa primenom Zakona o zaštiti uzbunjivača
 • Donete su dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe (odnose se na Aneks PKU kojim su uređeni prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa u organima pokrajinske autonomije i organima jedinica lokalne samouprave)
 • Obračun zarade i uplata doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate zarade
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, s posebnim osvrtom na starosnu penziju
2015
Informator broj 14/2015 od 25.05.2015.
Informator broj 14/2015 od 25.05.2015.
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2014. godinu
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Jubilarne nagrade (način normativnog utvrđivanja prava i poreski tretman)
2015
Informator broj 13/2015 od 12.05.2015.
Informator broj 13/2015 od 12.05.2015.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2015. godinu
 • Revizija finansijskih izveštaja
2015
Informator broj 12/2015 od 24.04.2015.
Informator broj 12/2015 od 24.04.2015.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2015. godine
 • Položaj stranih državljana u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja u Republici Srbiji
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2014. godinu, akontacija poreza na dobit za 2015. godinu i izmena mesečne akontacije u toku 2015. godine
2015
Informator broj 10-11/2015 od 06.04.2015.
Informator broj 10-11/2015 od 06.04.2015.
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda po osnovu ugovora o delu
 • Ugovori o privremenim i povremenim poslovima
 • Dopunski rad
 • Oporezivanje primanja članova organa uprave pravnog lica
 • Ugovori o stručnom osposobljavanju i usavršavanju pripravnika i lica van radnog odnosa
2015
Informator broj 9/2015 od 25.03.2015.
Informator broj 9/2015 od 25.03.2015. 2015
Informator broj 8/2015 od 13.03.2015.
Informator broj 8/2015 od 13.03.2015. 2015
Informator broj 7/2015 od 25.02.2015.
Informator broj 7/2015 od 25.02.2015.
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2015. godine
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za PIO na ugovorene naknade (ugovor o delu, autorski ugovor i drugi ugovori)
 • Poreski tretman davanja povodom Dana žena – 8. marta
 • Donet je Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova /novi pravilnik koji se primenjuje na izveštavanje za 2014. godinu/
2015
Informator broj 6/2015 od 11.02.2015.
Informator broj 6/2015 od 11.02.2015.
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se ove godine tri dana – 15, 16. i 17. februara
 • Kako prevazići probleme nastale prestankom važenja kolektivnih ugovora (posebnih i pojedinačnih) odnosno pravilnika o radu, koji nisu usaglašeni sa Zakonom o radu do 29. januara 2015. godine?
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2014. godinu – do 15. maja 2015. godine
 • Produženje roka za dostavljanje podataka za statističke i druge potrebe – do 31.03.2015. godine
2015
Informator broj 5/2015 od 26.01.2015.
Informator broj 5/2015 od 26.01.2015. 2015
Informator broj 4/2015 od 19.01.2015.
Informator broj 4/2015 od 19.01.2015.
 • Poreski bilans i poreska prijava za 2014. godinu za obveznike poreza na dobit
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Utvrđivanje poreza na imovinu obveznicima koji ne vode poslovne knjige – prijava promena na prijavljenoj imovini vrši se do 31. januara 2015. godine
2015
Informator broj 2-3/2015 od 08.01.2015.
Informator broj 2-3/2015 od 08.01.2015.

SADRŽAJ: SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU Pravna lica koja primenjuju MSFI Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA …

2015
Informator broj 1/2015 od 03.01.2015.
Informator broj 1/2015 od 03.01.2015. 2015
Informator broj 30/2014 od 15.12.2014.
Informator broj 30/2014 od 15.12.2014.
 • Odgovori na neka pitanja vezana za primenu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
 • Zastarelost potraživanja (tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima)
 • Reklamacija – shodno Zakonu o zaštiti potrošača
 • Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
2014
Informator broj 29/2014 od 03.12.2014.
Informator broj 29/2014 od 03.12.2014.
 • Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Usvojen je Zakon o zapošljavanju stranaca
 • Ostvarivanje prava na starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji i u nekoj od država koje su bile u sastavu ranije Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2014. i 2015. godini
 • Minimalna zarada od januara 2015. godine utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada
2014
Informator broj 28/2014 od 25.11.2014.
Informator broj 28/2014 od 25.11.2014. 2014
Informator broj 27/2014 od 14.11.2014.
Informator broj 27/2014 od 14.11.2014. 2014
Informator broj 26/2014 od 24.10.2014.
Informator broj 26/2014 od 24.10.2014.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2014. godine
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se neradno 11. novembra
 • Novi rokovi za dostavljanje ne menjaju rokove za sastavljanje finansijskih izveštaja
2014
Informator broj 25/2014 od 17.10.2014.
Informator broj 25/2014 od 17.10.2014.
 • Prestanak radnog odnosa po odredbama Zakona o radu
 • Prestanak radnog odnosa po odredbama drugih zakona
 • Ostvarivanje prava kod Nacionalne službe za zapošljavanje po prestanku radnog odnosa
 • Modeli akata o prestanku radnog odnosa (dodatak časopisu “Informator” br. 25/2014)
2014
Informator broj 24/2014 od 09.10.2014.
Informator broj 24/2014 od 09.10.2014.
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Odluke jedinica lokalne samouprave za oporezivanje porezom na imovinu
 • Minimalna zarada se ne ugovara već se odlukom uvodi za sve zaposlene
 • Odgovori Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave na pitanja postavljena u vezi sa novim zakonskim rešenjima u Zakonu o platama državnih službenika i nameštenika i Zakonu o platama u državnim organima i javnim službama
2014
Informator broj 23/2014 od 26.09.2014.
Informator broj 23/2014 od 26.09.2014. 2014
Informator broj 22/2014 od 12.09.2014.
Informator broj 22/2014 od 12.09.2014. 2014
Informator broj 21/2014 od 25.08.2014
Informator broj 21/2014 od 25.08.2014 2014
Informator broj 20/2014 od 07.08.2014.
Informator broj 20/2014 od 07.08.2014. 2014
Informator broj 19/2014 od 25.07.2014.
Informator broj 19/2014 od 25.07.2014.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2014. godine
 • Objavljen je Pravilnik o ispravci greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja
 • Tabelarni pregledi osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja (OVP) za neka lična primanja
2014
Informator broj 18/2014 od 24.07.2014.
Informator broj 18/2014 od 24.07.2014. 2014
Informator broj 17/2014 od 04.07.2014.
Informator broj 17/2014 od 04.07.2014. 2014
Informator broj 16/2014 od 25.06.2014.
Informator broj 16/2014 od 25.06.2014.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Fiskalne olakšice za poslodavca koji od 1. jula 2014. godine zaposli nova lica i lica sa invaliditetom
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama za pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
2014
Informator broj 15/2014 od 12.06.2014.
Informator broj 15/2014 od 12.06.2014.
 • Objavljeni su novi obrasci poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3
 • Podnošenje izvoda iz PPP-PD na osnovu podataka iz EBP-PURS kao dokaza o plaćenim obavezama za porez i doprinose po odbitku za ostvarivanje određenih prava zaposlenih
 • Porez na imovinu zahvaćenu dejstvom poplave
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama za mikro i druga pravna lica i preduzetnike koji ne primenjuju MSFI
2014
Informator broj 14/2014 od 26.05.2014.
Informator broj 14/2014 od 26.05.2014.
 • Utvrđeni su predlozi za izmenu i dopunu dva zakona kojima se menjaju stope doprinosa i propisuju nove fiskalne olakšice za poslodavca koji zaposli nova lica
 • Poreski tretman i važne informacije vezane za davanje pomoći u cilju otklanjanja posledica poplave koja je zahvatila veći deo naše zemlje
 • Korišćenje drugog dela godišnjeg odmora za 2013. godinu – do 30. juna 2014. godine
2014
Informator broj 13/2014 od 08.05.2014.
Informator broj 13/2014 od 08.05.2014. 2014
Informator broj 12/2014 od 25.04.2014.
Informator broj 12/2014 od 25.04.2014.
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za april 2014. godine
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2014. godine
 • Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2013. godinu – do 15. maja 2014. godine
 • Revizija finansijskih izveštaja
2014
Informator broj 11/2014 od 11.04.2014.
Informator broj 11/2014 od 11.04.2014.
 • Vaskršnji i Uskršnji praznici se ove godine praznuju u isto vreme – od 18. do 21. aprila, a Praznik rada 1. i 2. maja
 • Podela pravnih lica i preduzetnika prema profesionalnoj (MSFI) i zakonskoj (Zakon o računovodstvu i podzakonska akta) regulativi koju primenjuju kod vođenja poslovnih knjiga
 • Isplate solidarnih, socijalnih i drugih pomoći
2014
Informator broj 10/2014 od 25.03.2014.
Informator broj 10/2014 od 25.03.2014.
 • Zatezna kamata (detaljna uputstva i objašnjenja za obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima i stranim valutama)
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2013. godinu (obrasci M-4 i M-4K)
 • Primena sistema objedinjene naplate od 1.03.2014. godine i situacije kada se i posle ovog datuma primenjuju pravila koja su važila zaključno sa 28.02.2014. godine
2014
Informator broj 9/2014 od 07.03.2014.
Informator broj 9/2014 od 07.03.2014.
 • Visina minimalne neto zarade za period januar – jun 2014.
 • Pravilnici koji propisuju obrasce poreskih prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica i za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Kontni okvir i obrasci finansijskih izveštaja za druga pravna lica
 • Od 1. marta 2014. godine u primeni su pojedine odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Porodična penzija
 • Zastarelost potraživanja
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa, obrazaca i oznaka vrste primanja za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neka primanja
2014
Informator broj 8/2014 od 26.02.2014.
Informator broj 8/2014 od 26.02.2014.
 • Od 1. marta 2014. godine počinje puna primena sistema objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku
 • Od 1. marta 2014. godine prijava na obavezno socijalno osiguranje vrši se samo preko portala Centralnog registra
 • Poreski tretman darivanja povodom Dana žena – 8. marta
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2014
Informator broj 7/2014 od 21.02.2014.
Informator broj 7/2014 od 21.02.2014.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2013. godinu
2014
Informator broj 6/2014 od 13.02.2014.
Informator broj 6/2014 od 13.02.2014.
 • Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se ove godine tri dana – 15, 16. i 17. februara
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2013. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2014. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Utvrđivanje poreza na imovinu samooporezivanjem vrše obveznici koji vode poslovne knjige
2014
Informator broj 5/2014 od 25.01.2014.
Informator broj 5/2014 od 25.01.2014.
 • Objedinjena naplata poreza po odbitku (u skladu sa izmenjenim pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku)
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Neka sporna pitanja u vezi sa primenom Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru
2014
Informator broj 4/2014 od 24.01.2014.
Informator broj 4/2014 od 24.01.2014. 2014
Informator broj 2-3/2014 od 08.01.2014.
Informator broj 2-3/2014 od 08.01.2014. 2014
Informator broj 1/2014 od 03.01.2014.
Informator broj 1/2014 od 03.01.2014.
 • Od 1. januara 2014. godine u primeni su odredbe čije je dejstvo, u prethodno donetim zakonima, odloženo do ovog datuma
 • Donet je Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru
 • Usvojen je novi Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice
 • Donet je Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze (obrazac IOSI)
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (Obrazac PPP)
2014
Informator broj 28/2013 od 17.12.2013.
Informator broj 28/2013 od 17.12.2013.
 • Doneti su “novi” obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu (koji stupaju na snagu 1.01.2014. godine)
 • Ostvarivanje prava na starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji ali i u nekoj od država koje su bile u sastavu ranije Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2013. i 2014. godini
 • Doneti su pravilnici o kriterijumima za premeštaj sudija odnosno nosilaca javnotužilačke funkcije
 • Izmene i dopune Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
2013
Informator broj 27/2013 od 07.12.2013.
Informator broj 27/2013 od 07.12.2013. 2013
Informator broj 26/2013 od 25.11.2013.
Informator broj 26/2013 od 25.11.2013. 2013
Informator broj 25/2013 od 07.11.2013.
Informator broj 25/2013 od 07.11.2013.
 • Praznici u decembru 2013. godine i januaru 2014. godine
 • Pravo i poreski tretman poklona povodom Nove godine i Božića
 • Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem (“beneficirani staž”) i njegov značaj u sistemu penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Da li ići u starosnu penziju u 2013. ili u 2014. godini?
2013
Informator broj 24/2013 od 25.10.2013.
Informator broj 24/2013 od 25.10.2013.
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2013. godine
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za oktobar 2013. godine
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2014. godini
 • Državni praznik – Dan primirja u Prvom svetskom ratu praznuje se 11. novembra 2013. godine
2013
Informator broj 23/2013 od 11.10.2013.
Informator broj 23/2013 od 11.10.2013.
 • Kvalifikovani elektronski potpis kao preduslov elektronskog poslovanja
 • Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i ulaganja u razvoj
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti
2013
Informator broj 22/2013 od 22.09.2013.
Informator broj 22/2013 od 22.09.2013.
 • Pravo na uvećanu zaradu za „minuli rad“
 • Normativno utvrđivanje prava na jubilarnu nagradu i fiskalne obaveze pri isplati ove nagrade
 • Do 25. decembra 2013. godine poslodavci su u obavezi da primene preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom
2013
Informator broj 21/2013 od 10.09.2013.
Informator broj 21/2013 od 10.09.2013.
 • Ostvarivanje prava zaposlenih na odsustvo i na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
 • Obaveze i ovlašćenja jedinica lokalne samouprave u sprovođenju Zakona o porezima na imovinu
 • Objavljen je Pravilnik o obrascu poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika – koji će se primenjivati od 1. januara 2014. godine
2013
Informator broj 20/2013 od 26.08.2013.
Informator broj 20/2013 od 26.08.2013. 2013
Informator broj 19/2013 od 25.07.2013.
Informator broj 19/2013 od 25.07.2013. 2013
Informator broj 18/2013 od 15.07.2013.
Informator broj 18/2013 od 15.07.2013. 2013
Informator broj 17/2013 od 25.06.2013.
Informator broj 17/2013 od 25.06.2013.
 • Početak rada Centralnog registra (31. jul 2013. godine) i obaveza dostavljanja jedinstvene prijave ovom registru u elektronskom obliku
 • Status lica koje vodi poslove (poslovođenje) – direktora u pravnom licu i prava po osnovu rada
 • Ispunjenje poreske obaveze
2013
Informator broj 16/2013 od 07.06.2013.
Informator broj 16/2013 od 07.06.2013.
 • Doneta je Uredba o izmeni i dopunama Uredbe o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Sticanje i korišćenje prava na godišnji odmor
 • Konkurs za direktore u svim javnim preduzećima raspisuje se najkasnije do 30. juna 2013. godine
 • Pribavljanje softvera – računovodstveni i poreski aspekt
2013
Informator broj 15/2013 od 01.06.2013.
Informator broj 15/2013 od 01.06.2013.
 • Obračun zarada i naknada zarada u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Sve o najnovijim izmenama i dopunama:
  • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakona o porezima na imovinu
  • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Pregledi osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja i poreze i doprinose za socijalno osiguranje
2013
Informator broj 14/2013 od 24.05.2013.
Informator broj 14/2013 od 24.05.2013. 2013
Informator broj 13/2013 od 14.05.2013.
Informator broj 13/2013 od 14.05.2013.
 • Postupak i rokovi za usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu privrednih društava
 • Poreske olakšice i oslobođenja od plaćanja doprinosa kao mere za podsticaj u zapošljavanju novih lica i lica sa invaliditetom
 • Izmirivanje obaveza putem asignacije, cesije, preuzimanja duga i kompenzacije
2013
Informator broj 12/2013 od 25.04.2013.
Informator broj 12/2013 od 25.04.2013.
 • Ove godine od 1. do 6. maja praznuju se Praznik rada i pravoslavni Vaskrs
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plate za april 2013. godine
2013
Informator broj 10-11/2013 od 15.04.2013.
Informator broj 10-11/2013 od 15.04.2013.
 • Oporezivanje prihoda od autorskih prava
 • Oporezivanje prihoda od kapitala
 • Oporezivanje prihoda od davanja u zakup nepokretnosti i pokretne imovine
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica
 • Oporezivanje ostalih prihoda fizičkih lica
 • Ugovori o delu, trgovinskom i posredničkom zastupanju
2013
Informator broj 9/2013 od 12.04.2013.
Informator broj 9/2013 od 12.04.2013.
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz osiguranja
 • Oporezivanje prometa polovnih motornih vozila porezom na poklon, odnosno porezom na prenos apsolutnih prava
2013
Informator broj 8/2013 od 25.03.2013.
Informator broj 8/2013 od 25.03.2013. 2013
Informator broj 7/2013 od 12.03.2013.
Informator broj 7/2013 od 12.03.2013. 2013
Informator broj 6/2013 od 25.02.2013.
Informator broj 6/2013 od 25.02.2013.
 • Oporezivanje imovine za 2013. godinu
 • Ocenjivanje državnih službenika i ocenjivanje zaposlenih u pokrajinskim organima
 • Doneta je Uredba o iznosu i načinu isplate naknade za vršenje vojne obaveze
 • Darivanje za Dan žena – 8. mart i poreski tretman
2013
Informator broj 5/2013 od 05.02.2013.
Informator broj 5/2013 od 05.02.2013.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2012. godinu
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2012. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2013. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Obračunavanje i plaćanje poreza po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
2013
Informator broj 4/2013 od 25.01.2013.
Informator broj 4/2013 od 25.01.2013.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2013. godine
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja, sa primenom od 1. februara 2013. godine
 • Izmene i dopune Zakona o privrednim komorama – u primeni od 1.01.2013. godine (dobrovoljnost članstva)
 • Novo zapošljavanje u jedinicama lokalne samouprave u 2013. godini
2013
Informator broj 3/2013 od 24.01.2013.
Informator broj 3/2013 od 24.01.2013.
 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2012. GODINU PRVI DEO SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA
2013
Informator dvobroj 1-2/2013 od 03.01.2013.
Informator dvobroj 1-2/2013 od 03.01.2013. 2013
Informator broj 28/2012 od 25.12.2012.
Informator broj 28/2012 od 25.12.2012.
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara koji se primenjuju od 1. januara 2013. godine
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku (obrazac PPP)
 • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu, olakšicama i plaćenim javnim prihodima po odbitku
 • Zastarelost prema Zakonu o obligacionim odnosima i posebni rokovi zastarelosti u poreskom i nekim drugim postupcima pred državnim organima
2012
Informator broj 27/2012 od 21.12.2012.
Informator broj 27/2012 od 21.12.2012. 2012
Informator broj 26/2012 od 12.12.2012.
Informator broj 26/2012 od 12.12.2012. 2012
Informator broj 25/2012 od 26.11.2012.
Informator broj 25/2012 od 26.11.2012.
 • Organizovanje, vođenje štrajka, zaštita prava i odgovornost učesnika štrajka i poslodavca
 • Ustavni sud Srbije proglasio je neustavnim izuzimanje profesionalnog oboljenja i povrede pri dolasku, odnosno povratku sa posla iz pojma povrede na radu u članu 33. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
2012
Informator broj 24/2012 od 14.11.2012.
Informator broj 24/2012 od 14.11.2012.
 • Vlada Republike Srbije utvrdila je isplatioce zarada (pravna lica) na koje se ne odnose odredbe čl. 3. i 4. Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Praznici u decembru 2012. godine i januaru 2013. godine
 • Pravo i poreski tretman poklona povodom Nove godine i Božića
 • Utvrđen je Predlog Zakona o zateznoj kamati
2012
Informator broj 23/2012 od 26.10.2012.
Informator broj 23/2012 od 26.10.2012. 2012
Informator broj 22/2012 od 16.10.2012.
Informator broj 22/2012 od 16.10.2012.
 • Ministarstvo finansija i privrede donelo je Uputstvo o primeni Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Propisani su računi za uplatu obaveza po Zakonu o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. oktobrom 2012. godine
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
2012
Informator broj 21/2012 od 28.09.2012.
Informator broj 21/2012 od 28.09.2012.
 • Donet je Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (primeri obračuna u skladu sa usvojenim izmenama i dopunama)
 • Naknada za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje)
2012
Informator broj 20/2012 od 13.09.2012.
Informator broj 20/2012 od 13.09.2012.
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Predložen je Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru
 • Prinudna naplata sa računa klijenta
2012
Informator broj 19/2012 od 24.08.2012.
Informator broj 19/2012 od 24.08.2012.
 • Primena Zakona o zdravstvenom osiguranju (kroz pitanja i odgovore iz Instrukcije Ministarstva zdravlja od 7.08.2012. godine)
 • Inspekcijski nadzor u oblasti radnih odnosa
 • Likvidacija privrednih društava – poreski i računovodstveni aspekti
2012
Informator broj 18/2012 od 14.08.2012.
Informator broj 18/2012 od 14.08.2012. 2012
Informator broj 17/2012 od 26.07.2012.
Informator broj 17/2012 od 26.07.2012.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. avgusta 2012. godine
 • Položaj upućenih radnika na rad u inostranstvo i obračun poreza i doprinosa na njihove zarade
 • Način naplate i rokovi plaćanja sredstava koja se usmeravaju kao namenski prihod Budžetskog fonda za vanredne situacije
2012
Informator broj 16/2012 od 13.07.2012.
Informator broj 16/2012 od 13.07.2012. 2012
Informator broj 15/2012 od 25.06.2012.
Informator broj 15/2012 od 25.06.2012.
 • Način obračuna plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama od jula 2012. godine
 • Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti – uslovi za ostvarivanje prava i visina
 • Korišćenje menice
2012
Informator broj 14/2012 od 12.06.2012.
Informator broj 14/2012 od 12.06.2012.
 • Godišnji odmor
 • Objašnjenje Ministarstva finansija u vezi sa obavezom banaka da pri isplati zarada vrše kontrolu uplate poreza i doprinosa
 • Poslovi aktivnog i pasivnog oplemenjivanja robe
 • Pregled važećih kolektivnih ugovora zaključenih na nivou republike srbije, na nivou teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i na nivou poslodavca
2012
Informator broj 13/2012 od 25.05.2012.
Informator broj 13/2012 od 25.05.2012.
 • Solidarne, socijalne i druge pomoći
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije i na dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine i gradova za 2012. godinu
 • Kreditni poslovi sa inostranstvom
2012
Informator broj 12/2012 od 11.05.2012.
Informator broj 12/2012 od 11.05.2012.
 • Prestanak radnog odnosa
 • Otpremnine i novčane naknade za zaposlene za čijim je radom prestala potreba
 • Prava po prestanku radnog odnosa
 • Modeli akata o prestanku radnog odnosa (prema Zakonu o radu)
2012
Informator broj 11/2012 od 27.04.2012.
Informator broj 11/2012 od 27.04.2012. 2012
Informator broj 10/2012 od 05.04.2012.
Informator broj 10/2012 od 05.04.2012.
 • Nove obaveze za preduzetnike i pravna lica koji pružaju računovodstvene usluge /obaveze u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma/
 • Kompenzacioni poslovi sa inostranstvom
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
2012
Informator broj 9/2012 od 26.03.2012.
Informator broj 9/2012 od 26.03.2012. 2012
Informator broj 8/2012 od 12.03.2012.
Informator broj 8/2012 od 12.03.2012. 2012
Informator broj 7/2012 od 24.02.2012.
Informator broj 7/2012 od 24.02.2012. 2012
Informator broj 6/2012 od 10.02.2012.
Informator broj 6/2012 od 10.02.2012.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2011. godinu
 • Privredna društva, javna preduzeća i ustanove dužni su da dostavljene programe za rešavanje viška zaposlenih koji nisu odobreni do 4.02.2012. godine, usklade sa izmenama Odluke do 5.03.2012. godine
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2011. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2012. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Državni službenik ocenjuje se za 2011. godinu do kraja februara 2012. godine
2012
Informator broj 5/2012 od 25.01.2012.
Informator broj 5/2012 od 25.01.2012.
 • Najviša i najniža osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. februara 2012. godine
 • Donet je novi akt o visini naknada za registraciju finansijskih izveštaja
 • Usklađeni dinarski iznosi poreskih oslobođenja, sa primenom od 1. februara 2012. godine
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za privredna društva
2012
Informator broj 4/2012 od 19.01.2012.
Informator broj 4/2012 od 19.01.2012.

SADRŽAJ: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2011. GODINU PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1) PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PDO i Obrazac PBPJ) DRUGI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE TREĆI DEO: PORESKI BILANS I …

2012
Informator broj 3/2012 od 13.01.2012.
Informator broj 3/2012 od 13.01.2012. 2012
Informator broj 2/2012 od 11.01.2012.
Informator broj 2/2012 od 11.01.2012.
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu (propisi, obveznici, dostavljanje Agenciji za privredne registre)
 • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
2012
Informator broj 1/2012 od 05.01.2012.
Informator broj 1/2012 od 05.01.2012.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezu na dobit pravnih lica
 • Doneta je Uredba o posebnim uslovima prometa određene robe
 • Promena načina obračuna i isplate plata u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika, autonomna pokrajina, odnosno opština
2012
Informator broj 29/11 od 26.12.2011.
Informator broj 29/11 od 26.12.2011.
 • Mere za sprečavanje neblagovremenog izmirivanja novčanih obaveza javnog sektora prema privrednim subjektima
 • Sprovođenje odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije
 • Prikaz Zakona o javnom beležništvu i Pravilnika o javnobeležničkom ispitu
 • Predlog Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu upućen je Narodnoj skupštini na razmatranje i usvajanje
2011
Informator broj 28/11 od 12.12.2011.
Informator broj 28/11 od 12.12.2011. 2011
Informator broj 27/11 od 25.11.2011.
Informator broj 27/11 od 25.11.2011.
 • Donet je novi Zakon o prebivalištu i boravištu građana
 • Donet je Zakon o upravnoj inspekciji
 • Ažurirana projekcija osnovnih makroekonomskih pokazatelja za 2012. godinu u cilju pripreme budžeta i finansijskih planova budžetskih korisnika
 • Nova Odluka o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta
2011
Informator broj 26/11 od 11.11.2011.
Informator broj 26/11 od 11.11.2011.
 • Naknada zarade za zaposlene u javnim službama za dane praznika u kojima se odsustvuje sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Društvena briga za zdravlje u skladu sa Zakonom o radu
2011
Informator broj 25/11 od 27.10.2011.
Informator broj 25/11 od 27.10.2011.
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
 • Odluka o stopama poreza na imovinu za 2012. godinu
 • Obezvređenje zaliha
2011
Informator broj 23-24/11 od 19.10.2011.
Informator broj 23-24/11 od 19.10.2011.
 • Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe
 • Porez i doprinosi na naknade troškova službenih putovanja licima koja nisu zaposlena kod isplatioca
 • Prava za vreme osposobljavanja i usavršavanja
2011
Informator broj 22/11 od 13.10.2011.
Informator broj 22/11 od 13.10.2011.
 • Pravo zaposlenih na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i povratak sa rada
 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
2011
Informator broj 21/11 od 26.09.2011.
Informator broj 21/11 od 26.09.2011.
 • Uredba o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
 • Multilateralni sporazumi
 • Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu
2011
Informator broj 20/11 od 12.09.2011.
Informator broj 20/11 od 12.09.2011.
 • Ugovori u vezi sa društvom
 • Upućivanje zaposlenog na rad kod drugog poslodavca shodno odredbama Zakona o javnom tužilaštvu
 • Prekovremeni rad na službenom putu
2011
Informator broj 19/11 od 26.08.2011.
Informator broj 19/11 od 26.08.2011.
 • Vrednost prosečne i minimalne potrošačke korpe i odnos sa prosečnom neto zaradom u RS
 • Opšti okvir zaštite korisnika finansijskih usluga
 • Najznačajnije izmene koje novi Zakon uvodi
2011
Informator broj 18/11 od 12.08.2011.
Informator broj 18/11 od 12.08.2011.
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Mišljenja Ministarstva finansija
 • Pregled zakona koje je Narodna skupština RS usvojila na osmom vanrednom zasedanju
2011
Informator broj 17/11 od 25.07.2011.
Informator broj 17/11 od 25.07.2011.
 • Prestanak radnog odnosa zbog učinjenog krivičnog dela na radu ili u vezi sa radom
 • Nezakonit otkaz (član 191. Zakona)
 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba, po odredbama Zakona o radu
2011
Informator broj 16/11 od 12.07.2011.
Informator broj 16/11 od 12.07.2011.
 • Pravilnik o klasifikaciji trgovinskih formata
 • Slučajevi u kojima zaposleni može da bude upućen na plaćeno odsustvo („prinudni odmor“)
 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
2011
Informator broj 15/11 od 24.06.2011.
Informator broj 15/11 od 24.06.2011.
 • Zakonska uređenost finansijskog lizinga nepokretnosti
 • Pravo na roditeljski dodatak na nivou Republike Srbije
 • Pravo na roditeljski dodatak, odnosno dodatne oblike podsticaja rađanja dece na nivou AP Vojvodine
2011
Informator broj 14/11 od 13.06.2011.
Informator broj 14/11 od 13.06.2011.
 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
 • Mogućnost isplate naknade zarade zaposlenim porodiljama na teret poslodavca iznad iznosa koji se može refundirati od strane države
 • Uredba o primanjima i prihodima koji su od uticaja na ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć
2011
Informator broj 13/11 od 26.05.2011.
Informator broj 13/11 od 26.05.2011.
 • Uredba o podsticanju zapošljavanja
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
2011
Informator broj 12/11 od 13.05.2011.
Informator broj 12/11 od 13.05.2011.
 • Prečišćen tekst Zakona o visini stope zatezne kamate
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
2011
Informator broj 11/11 od 26.04.2011.
Informator broj 11/11 od 26.04.2011.
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Poreski tretman isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže
 • Prava koja nisu ostvarena pre prestanka radnog odnosa
2011
Informator broj 10/11 od 08.04.2011.
Informator broj 10/11 od 08.04.2011.
 • Novi Zakon o socijalnoj zaštiti
 • Usvojen je novi Zakon o sportu
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
2011
Informator broj 9/11 od 25.03.2011.
Informator broj 9/11 od 25.03.2011.
 • Sastavljanje vanrednih finansijskih izveštaja
 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Pravo na uvećanu zaradu za „minuli rad“
2011
Informator broj 8/11 od 09.03.2011.
Informator broj 8/11 od 09.03.2011.
 • Ograničenje eventualnog uvećanja poreza za 2011. godinu
 • Obrasci prijava, obveznici za podnošenje prijava i rokovi za podnošenje prijava
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
2011
Informator broj 7/11 od 25.02.2011.
Informator broj 7/11 od 25.02.2011.
 • Davanja zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca povodom Dana žena
 • Uvećana zarada za rad u smenama
 • Predložene su izmene i dopune Zakona o porezima na imovinu
2011
Informator broj 6/11 od 11.02.2011.
Informator broj 6/11 od 11.02.2011.
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kriterijumima i načinu sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja
 • Rešenje o cenama usluga porodičnog smeštaja za januar 2011. godine
 • Doneto je Rešenje o utvrđivanju visine najnižeg iznosa penzije od 01.01.2011.
2011
Informator broj 5/11 od 28.01.2011.
Informator broj 5/11 od 28.01.2011.
 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za privredna društva
 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o javnim nabavkama
2011
Informator broj 4/11 od 24.01.2011.
Informator broj 4/11 od 24.01.2011.
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
 • Finansijski rezultat u bilansu uspeha
2011
Informator broj 3/11 od 17.01.2011.
Informator broj 3/11 od 17.01.2011.
 • Objavljen je Spisak direktnih i indirektnih korisnika budžetskih sredstava
 • Način procene pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Obaveštenje o kretanju cena proizvoda i usluga i zarada
2011
Informator broj 2/11 od 10.01.2011.
Informator broj 2/11 od 10.01.2011.
 • Rashodi, efekti promene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina
 • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika
 • Dobitak poslovanja koje se obustavlja
2011
Informator broj 1/11 od 05.01.2011.
Informator broj 1/11 od 05.01.2011.
 • Donet je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o platama državnih službenika i nameštenika
 • Praznici u Republici Srbiji u 2011. godini
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju
2011
Informator broj 26/10 od 24.12.2010.
Informator broj 26/10 od 24.12.2010.
 • Propisana je nova obaveza za dostavljanje mesečnog obračuna
 • Izmene i dopune pojma igara na sreću
 • Izmene i dopune Zakona o budžetskom sistemu
2010
Informator broj 25/10 od 09.12.2010.
Informator broj 25/10 od 09.12.2010.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
 • Pravo na najniži iznos penzije u Republici Srbiji za korisnike prava na starosnu penziju po međunarodnom ugovoru
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje
2010
Informator broj 24/10 od 26.11.2010.
Informator broj 24/10 od 26.11.2010.
 • Osvrt na neke institute Zakona koji su značajni za zaposlene (fizička lica) i poslodavce
 • Mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom Zakona o porezu na dohodak građana
 • Obračun razlike isplaćene minimalne zarade u novembru 2010. godine do nivoa novoutvrđene minimalne zarade za novembar-decembar 2010. godine
2010
Informator broj 23/10 od 15.11.2010.
Informator broj 23/10 od 15.11.2010.
 •  Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima
2010
Informator broj 22/10 od 09.11.2010.
Informator broj 22/10 od 09.11.2010.
 • Izmena ugovorenih uslova rada
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada (zakoni, uredbe, odluke)
2010
Informator broj 21/10 od 26.10.2010.
Informator broj 21/10 od 26.10.2010.
 • Izmene i dopune odredbi o javnim prihodima i primanjima i javnim rashodima i izdacima
 • Novo poglavlje: Principi, procedure i pravila odgovornog fiskalnog upravljanja
 • Novo poglavlje: Fiskalni savet
2010
Informator broj 20/10 od 08.10.2010.
Informator broj 20/10 od 08.10.2010.
 • Zabrana pušenja u zatvorenom radnom i javnom prostoru
 • Zakon o uređenju sudova
 • Zasnivanje radnog odnosa u javnim službama (Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o visokom obrazovanju, Zakon o naučnoistraživačkoj delatnosti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, Zakon o učeničkom i studentskom standardu)
2010
Informator broj 19/10 od 24.09.2010.
Informator broj 19/10 od 24.09.2010.
 • Prevencija zlostavljanja i zloupotrebe prava na zaštitu od zlostavljanja
 • Primer Pravilnika o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Ministarstvo finansija – primena Zakona o javnim nabavkama
2010
Informator broj 18/10 od 01.09.2010.
Informator broj 18/10 od 01.09.2010.
 • Obračun zarade i uplata doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate zarade
 • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
 • Zajam za nabavku zimnice, ogreva i udžbenika
2010
Informator broj 17/10 od 26.07.2010.
Informator broj 17/10 od 26.07.2010.
 • Izmenjena je Uredba o visini troškova prinudne naplate poreza
 • Zaštita intelektualne svojine
 • Korišćenje prava na poreski kredit
2010
Informator broj 16/10 od 08.07.2010.
Informator broj 16/10 od 08.07.2010.
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Prekovremeni rad na službenom putu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
2010
Informator broj 15/10 od 25.06.2010.
Informator broj 15/10 od 25.06.2010.
 • Odluka o dopunama Odluke o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu
 • Odluka o visini troškova akreditacije zdravstvenih ustanova
 • Izmene i dopune Pravilnika o ispravi o zdravstvenom osiguranju i posebnoj ispravi za korišćenje zdravstvene zaštite
2010
Informator broj 14/10 od 04.06.2010.
Informator broj 14/10 od 04.06.2010.
 • Priznavanje rezervisanja i vrste rezervisanja
 • Zloupotreba bolovanja i sankcije propisane Zakonom o radu
 • Priznavanje rashoda rezervisanja u poreskom bilansu
2010
Informator broj 13/10 od 25.05.2010.
Informator broj 13/10 od 25.05.2010.
 • Godišnji odmor prema Zakonu o radu
 • Posebni propisi koji drugačije regulišu neka pitanja vezana za korišćenje godišnjeg odmora
 • Odredbe Zakona o radu o odgovornosti, postupku i donošenju rešenja
2010
Informator broj 12/10 od 12.05.2010.
Informator broj 12/10 od 12.05.2010.
 • Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Pojam obračunskog načina plaćanja i propisi koji to pitanje uređuju
2010
Informator broj 11/10 od 26.04.2010.
Informator broj 11/10 od 26.04.2010.
 • Novi nacionalni standardi za upravljanje stečajnom masom
 • Dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Prestanak važenja Opšteg i posebnog kolektivnog ugovora zaključenog pre 21. decembra 2001. godine
2010
Informator broj 10/10 od 08.04.2010.
Informator broj 10/10 od 08.04.2010.
 • Izmene i dopune Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o određivanju aktivnosti čije obavljanje utiče na životnu sredinu
 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica
2010
Informator broj 9/10 od 28.03.2010.
Informator broj 9/10 od 28.03.2010.
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Proširena su poreska oslobođenja iz člana 18. Zakona i na lica koja ostvaruju naknadu na koju se plaća porez na zarade
 • Izmene u vezi sa utvrđivanjem godišnjeg poreza na dohodak građana za 2009.
2010
Informator broj 8/10 od 08.03.2010.
Informator broj 8/10 od 08.03.2010.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Donet je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o upisu sindikata u registar
 • Izmene i dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
2010
Informator broj 7/10 od 25.02.2010.
Informator broj 7/10 od 25.02.2010.
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Mogućnost davanja za 8. mart i poreski tretman tih davanja
 • Poreska oslobođenja
2010
Informator broj 6/10 od 12.02.2010.
Informator broj 6/10 od 12.02.2010.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2009. godinu
 • „Prva šansa“ – Konkurs za realizaciju stručnog osposobljavanja i zapošljavanja mladih
 • Obaveza vođenja KEPU
2010
Informator broj 5/10 od 26.01.2010.
Informator broj 5/10 od 26.01.2010.
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
 • Usklađeni dinarski iznosi iz člana 13. st. 3. i 4. Zakona o doprinosima
 • Pregled dosadašnjih usklađivanja iznosa iz čl. 15a i 101a Zakona o porezu na dohodak građana
2010
Informator broj 4/10 od 19.01.2010.
Informator broj 4/10 od 19.01.2010.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2010
Informator broj 3/10 od 12.01.2010.
Informator broj 3/10 od 12.01.2010.
 • Obračun zaliha učinaka u konvencionalnim industrijama
 • Mišljenja Ministarstva rada i socijalne politike
 • Prebijanje odloženih poreskih sredstava i obaveza
2010
Informator broj 2/10 od 06.01.2010.
Informator broj 2/10 od 06.01.2010.
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Priznavanje i procenjivanje rashoda malih pravnih lica i preduzetnika
2010
Informator broj 1/10 od 04.01.2010.
Informator broj 1/10 od 04.01.2010.
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
 • Prečišćen tekst Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
 • Kalendar za 2010. godinu sa obeleženim praznicima
2010
Informator broj 25/09 od 18.12.2009.
Informator broj 25/09 od 18.12.2009.
 • Donet je novi Zakon o stečaju
 • Usvojen je Zakon o klasifikaciji delatnosti
 • Usvojen je Zakon o ravnopravnosti polova
2009
Informator broj 24/09 od 10.12.2009.
Informator broj 24/09 od 10.12.2009.
 • Zaključak Vlade RS o smernicama za izradu godišnjih programa poslovanja i finansijskih planova za 2010. godinu
 • Planiranje zarada i drugih primanja za 2010. godinu
 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
2009
Informator broj 23/09 od 25.11.2009.
Informator broj 23/09 od 25.11.2009.
 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika
 • Zatvaranje finansijske konstrukcije u odnosu na planirana sredstva naručioca
 • Pravo na naknadu plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi i pravo na dodatak na platu za rad na dan praznika
2009
Informator broj 22/09 od 06.11.2009.
Informator broj 22/09 od 06.11.2009.
 • Plate poreskih službenika u Poreskoj upravi
 • Solidarna pomoć
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
2009
Informator broj 21/09 od 26.10.2009.
Informator broj 21/09 od 26.10.2009.
 • Raskid ugovora o finansijskom lizingu
 • Investicioni radovi u inostranstvu
 • Model Odluke jedinice lokalne samouprave o visini stope poreza na imovinu na „njenoj“ teritoriji
2009
Informator broj 20/09 od 06.10.2009.
Informator broj 20/09 od 06.10.2009.
 • Zakonska uređenost poreza na prenos prava svojine na “polovnom” motornom vozilu
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova
 • Uslovi prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
2009
Informator broj 19/09 od 25.09.2009.
Informator broj 19/09 od 25.09.2009.
 • Obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Način sprovođenja prinudne naplate
 • Zemlje se kojima je Srbija (FNRJ, SFRJ, SRJ, SCG) potpisala ugovore o socijalnom osiguranju i o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
2009
Informator broj 18/09 od 01.09.2009.
Informator broj 18/09 od 01.09.2009.
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Pravo na refundaciju PDV kod kupovine prvog stana
 • Preventivne mere na radnom mestu
2009
Informator broj 17/09 od 24.07.2009.
Informator broj 17/09 od 24.07.2009.
 • Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti
 • Primer Odluke o upućivanju na plaćeno odsustvo
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
2009
Informator broj 16/09 od 10.07.2009.
Informator broj 16/09 od 10.07.2009.
 • Obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi sa izvršenjem na zaradi
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Posebna rešenja poreskih ugovora za rad u vezi sa gradilištem, građevinskim ili sličnim radovima, kao i zarade po osnovu zaposlenja u Zajedničkom privrednom predstavništvu Srbije ili Turističkom savezu Srbije
2009
Informator broj 15/09 od 25.06.2009.
Informator broj 15/09 od 25.06.2009.
 • Prava zaposlenog kome je nezakonito prestao radni odnos
 • Interna revizija po Zakonu o budžetskom sistemu
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dohodak građana
2009
Informator broj 14/09 od 10.06.2009.
Informator broj 14/09 od 10.06.2009.
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Osnovna zakonska rešenja u vezi založnog prava na pokretnim stvarima upisanim u registar
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
2009
Informator broj 13/09 od 23.05.2009.
Informator broj 13/09 od 23.05.2009.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Donet je novi Zakon o turizmu
2009
Informator broj 12/09 od 02.05.2009.
Informator broj 12/09 od 02.05.2009.
 • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na poreska izuzimanja
 • Praktična primena odredaba o zastarelosti u poreskoj materiji
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
2009
Informator broj 11/09 od 24.04.2009.
Informator broj 11/09 od 24.04.2009.
 • Izmene i dopune Odluke o uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja računa kod banke
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
 • Obračun minimalne bruto zarade pri isplatama počev od 1. maja 2009. godine
2009
Informator broj 10/09 od 06.04.2009.
Informator broj 10/09 od 06.04.2009.
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2008. godinu
 • Takseno oslobođenje za određene vrste spisa i radnji (nezavisno od lica koje je takseni obveznik)
2009
Informator broj 9/09 od 26.03.2009.
Informator broj 9/09 od 26.03.2009.
 • Odluka o upućivanju Javnog poziva za organizovanje javnih radova u 2009. godini
 • Naknada troškova službenog putovanja u zemlji zaposlenih na koje se primenjuju opšti propisi o radu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
2009
Informator broj 8/09 od 06.03.2009.
Informator broj 8/09 od 06.03.2009.
 • Carinski kontingenti u 2009. godini
 • Isplata otpremnine u jedinicama lokalne samouprave koja ne izvrše racionalizaciju u skladu sa Programom racionalizacije
 • Uslovi za korišćenje sredstava iz budžeta Republike
2009
Informator broj 7/09 od 25.02.2009.
Informator broj 7/09 od 25.02.2009.
 • Način obračuna i isplate davanja za Dan žena zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca
 • Zdravstvena zaštita koja se obezbeđuje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Ko je obavezan da do 31. marta 2009. godine podnese poresku prijavu?
2009
Informator broj 6/09 od 04.02.2009.
Informator broj 6/09 od 04.02.2009.
 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u akcionarskom društvu
2009
Informator broj 5/09 od 26.01.2009.
Informator broj 5/09 od 26.01.2009.
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Izmene i dopune Zakona o carinskoj tarifi
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
2009
Informator broj 4/09 od 14.01.2009.
Informator broj 4/09 od 14.01.2009.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2009
Informator broj 3/09 od 08.01.2009.
Informator broj 3/09 od 08.01.2009.
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja banaka
 • Registracija godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu kod Agencije za privredne registre
2009
Informator broj 2/09 od 06.01.2009.
Informator broj 2/09 od 06.01.2009.
 • Propisi
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije

2009
Informator broj 1/09 od 05.01.2009.
Informator broj 1/09 od 05.01.2009.
 • Donet je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu
 • Izmene i dopune Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Odluka o stavljanju van snage Odluke o primeni Opšteg kolektivnog ugovora na sve poslodavce na teritoriji Republike Srbije
2009
Informator broj 27/08 od 24.12.2008.
Informator broj 27/08 od 24.12.2008.
 • Praznici u decembru 2008. godine i januaru 2009. godine
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje depozita
2008
Informator broj 26/08 od 05.12.2008.
Informator broj 26/08 od 05.12.2008.
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Nezakonit otkaz (član 191. Zakona)
 • Otpremnina zaposlenima za čijim je radom prestala potreba po odredbama Zakona o radu i Opštem kolektivnom ugovoru
2008
Informator broj 25/08 od 21.11.2008.
Informator broj 25/08 od 21.11.2008.

 SADRŽAJ: Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za oktobar 2008. godine Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za oktobar 2008. godine Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za oktobar 2008. godine Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za oktobar 2008. godine Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun „neto na bruto“ …

2008
Informator broj 24/08 od 07.11.2008.
Informator broj 24/08 od 07.11.2008.

SADRŽAJ: Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Indeksi cena na malo za oktobar 2008. godine Indeksi troškova života za oktobar 2008. godine Zatezna kamata za oktobar 2008. godine Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za oktobar 2008. godine Industrijska proizvodnja u RS za septembar 2008. godine (po područjima) Vrednost prosečne i minimalne potrošačke korpe i odnos sa prosečnom neto zaradom u RS Referentna kamatna stopa Rešenje o nominalnim iznosima prava na …

2008
Informator broj 23/08 od 23.10.2008.
Informator broj 23/08 od 23.10.2008.
 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2009. plaćao paušalno porez
 • Preventivne mere za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i izmene Statuta Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje
2008
Informator broj 22/08 od 01.10.2008.
Informator broj 22/08 od 01.10.2008.
 • Izmene i dopune Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova
 • Uredba o bližim uslovima, načinu i postupku za izdavanje dozvole za priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama
 • Prvi uslov za ostvarivanje prava na penziju kao preduslov za mogućnost opredeljenja za izuzetnu novčanu naknadu
2008
Informator broj 20-21/08 od 19.09.2008.
Informator broj 20-21/08 od 19.09.2008.

SADRŽAJ: POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – KROZ PITANJA I ODGOVORE U ovom dvobroju „Informator“-a dajemo prikaz 201-og mišljenja i objašnjenja grupisanih po poglavljima (predmet oporezivanja, obveznik, osnovica, nastanak poreske obaveze, poreske stope, poreska oslobođenja, utvrđivanje i naplata poreza, jemstvo). Radi lakšeg praćenja teksta, u okviru svakog poglavlja citirali smo zakonske odredbe kojima je ono uređeno. Ujedno, u delu u kojem dajemo prikaz mišljenja koja se odnose na predmet oporzivanja, dajemo kratko pojašnjenje kada određeni prenos prava podleže plaćanju poreza …

2008
Informator broj 19/08 od 01.09.2008.
Informator broj 19/08 od 01.09.2008.

SADRŽAJ: Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za jul 2008. godine Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za jul 2008. godine Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za jul 2008. godine Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za jul 2008. godine Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2008. godini Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun “neto na bruto” …

2008
Informator broj 18/08 od 22.07.2008.
Informator broj 18/08 od 22.07.2008.
 • Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 • Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2008. godine 
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
2008
Informator broj 16-17/08 od 04.07.2008.
Informator broj 16-17/08 od 04.07.2008.
 • Lica sa kojima je moguće zaključiti ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Dopunski rad po Zakonu o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
2008
Informator broj 15/08 od 20.06.2008.
Informator broj 15/08 od 20.06.2008.
 • Pojam staža osiguranja sa uvećanim trajanjem i stepen uvećanja staža
 • Pravo na odsustvo sa rada radi porođaja, nege novorođenčeta i posebne nege deteta
 • Finansiranje staža osiguranja sa uvećanim trajanjem
2008
Informator broj 14/08 od 04.06.2008.
Informator broj 14/08 od 04.06.2008.
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Grupisanje naslednika u nasledne redove po zakonskom redu nasleđivanja
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
2008
Informator broj 13/08 od 23.05.2008.
Informator broj 13/08 od 23.05.2008.
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke NBS o vođenju registra podataka o bonitetu
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Novi stav po osnovu tretmana „terenskog dodatka“ za državne službenike i nameštenike
2008
Informator broj 12/08 od 07.05.2008.
Informator broj 12/08 od 07.05.2008.
 • Kolektivni ugovori kod poslodavca
 • Pojam kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja
2008
Informator broj 11/08 od 18.04.2008.
Informator broj 11/08 od 18.04.2008.
 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Naknada plate za državne službenike i nameštenike za dane praznika u kojima se ne radi
 • Osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno socijalno osiguranje
2008
Informator broj 10/08 od 03.04.2008.
Informator broj 10/08 od 03.04.2008.
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o PIO
 • Novi koeficijenti i uvećanja koeficijenta za zaposlene u socijalnoj zaštiti
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu evidencije građana koji imaju pravo na novčanu naknadu i na prenos akcija bez naknade
2008
Informator broj 9/08 od 21.03.2008.
Informator broj 9/08 od 21.03.2008.
 •  Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata
  zaposlenih u javnim službama
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2007. godinu i akontacionih obaveza za 2008. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
 • Praznovanje verskog praznika u martu 2008. godine (katolički Uskrs)
2008
Informator broj 8/08 od 03.03.2008.
Informator broj 8/08 od 03.03.2008.
 • Usvajanje finansijskih izveštaja i odlučivanje o ostvarenom rezultatu ortačkog društva
 • Dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
 • Knjiženje naplata i isplata gotovog novca
2008
Informator broj 7/08 od 22.02.2008.
Informator broj 7/08 od 22.02.2008.
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO za 2007. godinu
 • Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 • Ko je obavezan da do 31. marta 2008. godine podnese poresku prijavu?
2008
Informator broj 6/08 od 01.02.2008.
Informator broj 6/08 od 01.02.2008.
 • Odredbe Zakona o porezu na dohodak građana o plaćanju poreza po odbitku od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika
 • Prihodi koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana
2008
Informator broj 5/08 od 24.01.2008.
Informator broj 5/08 od 24.01.2008.
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi
 • Izmene i dopune podzakonskih akata iz oblasti zdravstvenog osiguranja
2008
Informator broj 4/08 od 19.01.2008.
Informator broj 4/08 od 19.01.2008.
 • Uredba o izmeni Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
2008
Informator broj 3/08 od 05.01.2008.
Informator broj 3/08 od 05.01.2008.
 • Dostavljanje odobrenih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja društva za osiguranje
 • Visina i obim naknade štete u obliku novčane rente
2008
Informator broj 2/08 od 04.01.2008.
Informator broj 2/08 od 04.01.2008.

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2007. GODINU SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

2008
Informator broj 1/08 od 03.01.2008.
Informator broj 1/08 od 03.01.2008.
 • Podnošenje prijave i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Zakon o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije
 • Izmene i dopune Zakona o privatizaciji
2008
Informator broj 24/07 od 21.12.2007.
Informator broj 24/07 od 21.12.2007.
 • Zdravstvene knjižice i njihova overa od 1. januara 2008. godine
 • Nove odluke i uputstvo NBS u vezi sa sprovođenjem Zakona o deviznom poslovanju
 • Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kod zakupa građevinskog zemljišta
2007
Informator broj 23/07 od 03.12.2007.
Informator broj 23/07 od 03.12.2007.
 • Izmene i dopune Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
 • Zaključivanje ugovora o reviziji finansijskih izveštaja za 2007. godinu
 • Obračun amortizacije za 2007. godinu
2007
Informator broj 22/07 od 21.11.2007.
Informator broj 22/07 od 21.11.2007.
 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
2007
Informator broj 21/07 od 03.11.2007.
Informator broj 21/07 od 03.11.2007.
 • Odobravanje zajmova za stambenu izgradnju, odnosno kupovinu stana
 • Elementi za određivanje visine starosne i invalidske penzije
 • Uslovi koje preduzetnik mora da ispuni da bi u 2008. plaćao paušalno porez
2007
Informator broj 20/07 od 19.10.2007.
Informator broj 20/07 od 19.10.2007.
 • Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
 • Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2007. godine
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju
2007
Informator broj 19/07 od 01.10.2007.
Informator broj 19/07 od 01.10.2007.
 • Terenski dodatak i naknada troškova za smeštaj i ishranu na terenu shodno primeni Zakona o radu
 • Pravila carinskog skladištenja po Carinskom zakonu
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak s rada
2007
Informator broj 18/07 od 21.09.2007.
Informator broj 18/07 od 21.09.2007.
 • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru
 • Osnovice za obračun i isplatu plata u javnim službama počev od plata za septembar 2007. godine (Zaključak Vlade od 20.09.2007. godine)
 • Novi pravilnici za sprovođenje Zakona o budžetskom sistemu
2007
Informator broj 17/07 od 01.09.2007.
Informator broj 17/07 od 01.09.2007.
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Postupak ostvarivanja prava na poresko oslobođenje pri kupovini prvog stana
2007
Informator broj 16/07 od 20.07.2007.
Informator broj 16/07 od 20.07.2007.
 • Revalorizacija rata za otkupljene društvene stanove pod 30. junom 2007. godine
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 1. avgusta 2007. godine
 • Odluka o pokretanju postupka procene rizika na radnom mestu i u radnoj okolini
2007
Informator broj 15/07 od 06.07.2007.
Informator broj 15/07 od 06.07.2007.
 • Izmene i dopune Zakona o carinskoj tarifi
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
2007
Informator broj 14/07 od 25.06.2007.
Informator broj 14/07 od 25.06.2007.
 • Ispravka Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Novi Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava i korisnika sredstava organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
2007
Informator broj 13/07 od 04.06.2007.
Informator broj 13/07 od 04.06.2007.
 • Promenjeni su iznosi taksi iz Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Izmene Odluke o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i fizička lica koja obavljaju delatnost
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
2007
Informator broj 12/07 od 23.05.2007.
Informator broj 12/07 od 23.05.2007.
 • Naknada troškova pogrebnih usluga i solidarna pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana porodice zaposlenog i drugih lica
 • Pregled stopa poreza po odbitku na dividende koje zemlja izvora prihoda može primeniti prilikom oporezivanja
 • Primer Ugovora o nadziđivanju stambene zgrade
2007
Informator broj 11/07 od 04.05.2007.
Informator broj 11/07 od 04.05.2007.

SADRŽAJ: Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Indeksi cena na malo za april 2007. godine Indeksi troškova života za april 2007. godine Zatezna kamata za april 2007. godine Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata Industrijska proizvodnja u RS za mart 2007. godine (po područjima) Podaci o potrošačkoj korpi za mart 2007. i odnos prema prosečnoj neto zaradi Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava …

2007
Informator broj 10/07 od 24.04.2007.
Informator broj 10/07 od 24.04.2007.
 • Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. maja 2007. godine
 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit preduzeća za 2006. godinu, akontacija poreza na dobit za 2007. godinu i izmena mesečne akontacije u toku 2007. godine
 • Upućivanje zaposlenog na plaćeno odsustvo zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog – „prinudni odmor“

 

2007
Informator broj 09/07 od 03.04.2007.
Informator broj 09/07 od 03.04.2007.
 • Poslovi za koje se može zaključiti ugovor o dopunskom radu
 • Zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
2007
Informator broj 08/07 od 23.03.2007.
Informator broj 08/07 od 23.03.2007.
 • Novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2006. godinu i akontacionih obaveza za 2007. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
 • Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 31. martom 2007. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
2007
Informator broj 07/07 od 02.03.2007.
Informator broj 07/07 od 02.03.2007.
 • Zaključak Vlade RS o pravu na dodatak za prekovremeni rad državnih službenika i nameštenika
 • Oporezivanje imovine za 2007. godinu
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2006. godinu
2007
Informator broj 06/07 od 21.02.2007.
Informator broj 06/07 od 21.02.2007.
 • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 • Novo Objašnjenje Ministarstva finansija o godišnjem oporezivanju i novi obrazac PPDG-5
 • Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
2007
Informator broj 05/07 od 01.02.2007.
Informator broj 05/07 od 01.02.2007.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2006. godinu
 • Registracija finansijskih izveštaja za 2006. godinu kod Agencije za privredne registre
 • Izmene Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
2007
Informator broj 04/07 od 24.01.2007.
Informator broj 04/07 od 24.01.2007.
 • Sastavljanje i podnošenje Poreskog bilansa i Poreske prijave za 2006. godinu
2007
Informator broj 03/07 od 05.01.2007.
Informator broj 03/07 od 05.01.2007.
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2006. godinu
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju finansijskog plana za 2006. godinu od strane indirektnih i direktnih korisnika budžetskih sredstava
 • Dostavljanje godišnjih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
2007
Informator broj 02/07 od 04.01.2007.
Informator broj 02/07 od 04.01.2007.
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2006. godinu
2007
Informator broj 01/07 od 03.01.2007.
Informator broj 01/07 od 03.01.2007.
 • Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2007. godinu
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2007. godine
 • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
2007
Informator broj 24/06 od 28.12.2006.
Informator broj 24/06 od 28.12.2006.
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade za privremene i povremene poslove od 1. januara 2007. godine
 • Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
 • Osnovica za obračun poreza na zarade
2006
Informator broj 23/06 od 01.12.2006.
Informator broj 23/06 od 01.12.2006.
 • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića
 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca
 • Način formiranja mase zarada i cena u 2007. godini u lokalnim javnim preduzećima prema Instrukciji o izradi i praćenju realizacije godišnjih programa za 2007. godinu
2006
Informator broj 22/06 od 24.11.2006.
Informator broj 22/06 od 24.11.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za oktobar 2006. godine Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za oktobar 2006. godine Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za oktobar 2006. godine Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za oktobar 2006. Najniža mesečna osnovica doprinosa Najviša mesečna osnovica doprinosa Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju Objavljen je Pravilnik o sadržini prijave za …

2006
Informator broj 21/06 od 06.11.2006.
Informator broj 21/06 od 06.11.2006.
 • Zaštita zarade i naknade zarade
 • Računovodstveno obuhvatanje povlačenja postrojenja i opreme iz upotrebe, otuđenja i isknjižavanja
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2007. godini
2006
Informator broj 20/06 od 24.10.2006.
Informator broj 20/06 od 24.10.2006.
 • Usklađivanje osnivačkih akata privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima – dokumentacija koja se dostavlja uz registracionu prijavu –
 • Organizovanje prve pomoći
 • Novo zapošljavanje na javnim radovima kao mera rešavanja viškova zaposlenih
2006
Informator broj 19/06 od 02.10.2006.
Informator broj 19/06 od 02.10.2006.
 • Obrasci poreskih prijava propisani na osnovu Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Oslobođenja i olakšice po odredbama Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
2006
Informator broj 18/06 od 22.09.2006.
Informator broj 18/06 od 22.09.2006.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove po Zakonu o stanovanju pod 30. septembrom 2006. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 • Pravo na jubilarnu nagradu po više osnova
 • Zaštita organizatora i učesnika štrajka
2006
Informator broj 17/06 od 04.09.2006.
Informator broj 17/06 od 04.09.2006.
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja menjačkih poslova
 • Odluka o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu
 • Vreme koje se računa i koje se ne računa u vreme rada ostvareno u radnom odnosu
2006
Informator broj 16/06 od 21.07.2006.
Informator broj 16/06 od 21.07.2006.
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Novi Zakon o deviznom poslovanju
 • Zakon o platama državnih službenika i nameštenika
2006
Informator broj 15/06 od 07.07.2006.
Informator broj 15/06 od 07.07.2006.
 • Uredba o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu
 • Rad stranih državljana u Republici Srbiji
2006
Informator broj 14/06 od 21.06.2006.
Informator broj 14/06 od 21.06.2006.
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Naknada zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora i obaveza dostavljanja zaposlenom rešenja o korišćenju godišnjeg odmora
2006
Informator broj 13/06 od 05.06.2006.
Informator broj 13/06 od 05.06.2006.
 • Uredba o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
 • Zakon o državnim službenicima stupa na snagu 1. jula 2006. godine
 • Konačno je donesen novi Zakon o računovodstvu i reviziji
2006
Informator broj 12/06 od 22.05.2006.
Informator broj 12/06 od 22.05.2006.
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje – dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi
 • Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica
 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
2006
Informator broj 11/06 od 01.05.2006.
Informator broj 11/06 od 01.05.2006.
 • Način obračuna naknade zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i uvećane zarade na dan praznika
 • Uputstvo o načinu i postupku izdavanja uverenja i overavanju isprava koje prate robu pri izvozu ili uvozu
 • Poreski tretman imovine zahvaćene dejstvom poplave
2006
Informator broj 10/06 od 06.04.2006.
Informator broj 10/06 od 06.04.2006.
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2005. godinu i akontacionih obaveza za 2006. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
 • Prodaja robe stranom licu bez izvoznog carinjenja
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade prevoza na službenom putovanju
2006
Informator broj 09/06 od 24.03.2006.
Informator broj 09/06 od 24.03.2006.
 • Klauzula zabrane konkurencije u ugovorima o radu
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2005. godinu
 • Način utvrđivanja i usklađivanja osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja po izvršenoj dopuni Instrukcije
2006
Informator broj 08/06 od 10.03.2006.
Informator broj 08/06 od 10.03.2006.
 • Informacija u vezi sa Instrukcijom o primeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom
 • Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti
2006
Informator broj 07/06 od 25.02.2006.
Informator broj 07/06 od 25.02.2006.
 • Utvrđivanje i usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja prema Instrukciji Ministarstva zdravlja
 • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 • Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
2006
Informator broj 06/06 od 07.02.2006.
Informator broj 06/06 od 07.02.2006.
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2005. godinu
 • Registracija finansijskih izveštaja za 2005. kod Agencije za privredne registre
 • Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2006. godinu
2006
Informator broj 05/06 od 01.02.2006.
Informator broj 05/06 od 01.02.2006.
 • Usklađivanje organizacije javnih preduzeća sa Zakonom o privrednim društvima
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2005. godinu
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2005. godine
2006
Informator broj 04/06 od 24.01.2006.
Informator broj 04/06 od 24.01.2006.
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz finansijski izveštaj
 • Postupak sa neispravnim finansijskim izveštajima
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2005. godinu
2006
Informator broj 03/06 od 09.01.2006.
Informator broj 03/06 od 09.01.2006.
 • Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih organizacija
 • Novi podzakonski propisi o spoljnotrgovinskom poslovanju
2006
Informator broj 02/06 od 05.01.2006.
Informator broj 02/06 od 05.01.2006.

SADRŽAJ: Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2005. godinu Propisi Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja Dostavljanje finansijskih izveštaja Sadržina i procena pozicija bilansa uspeha i bilansa stanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

2006
Informator broj 01/06 od 04.01.2006.
Informator broj 01/06 od 04.01.2006.
 • Podnošenje poreske prijave paušalno oporezovanih preduzetnika za 2006. godinu
 • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja
 • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku
2006
Informator broj 25/05 od 23.12.2005.
Informator broj 25/05 od 23.12.2005.
 • Ekonomska politika u 2006. godini
 • Odluka o obavezi davalaca lizinga da drže sredstva rezerve
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u primeni od 1. januara 2006. godine
2005
Informator broj 24/05 od 09.12.2005.
Informator broj 24/05 od 09.12.2005.
 • Novi propisi za primenu Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Novi Zakon o sprečavanju pranja novca
 • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje povodom Nove godine i Božića
2005
Informator broj 23/05 od 25.11.2005.
Informator broj 23/05 od 25.11.2005.
 • Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Obračun amortizacije po računovodstvenim i poreskim propisima za 2005. godinu
2005
Informator broj 22/05 od 04.11.2005.
Informator broj 22/05 od 04.11.2005.
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2006. godini i prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2006. godine
 • Računovodstvene isprave kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama
 • Knjiženje poslovnih promena u zajedničkoj proizvodnji, kooperaciji i naturalnoj razmeni, sa PDV-om
2005
Informator broj 21/05 od 25.10.2005.
Informator broj 21/05 od 25.10.2005.
 • Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade
 • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Naplate i isplate u gotovom novcu
2005
Informator broj 20/05 od 07.10.2005.
Informator broj 20/05 od 07.10.2005.
 • Donet je Zakon o cenama i drugi zakoni koji uređuju unutrašnje tržište
 • Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Kako elektronskim putem do podataka i izveštaja o bonitetu?
2005
Informator broj 19/05 od 23.09.2005.
Informator broj 19/05 od 23.09.2005.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 • Izmenjena je i dopunjena Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
2005
Informator broj 18/05 od 03.09.2005.
Informator broj 18/05 od 03.09.2005.
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
 • Predlog zakona o uplati doprinosa za povezivanje staža osiguranja
2005
Informator broj 17/05 od 23.07.2005.
Informator broj 17/05 od 23.07.2005.
 • Izmene i dopune Zakona o finansijskom lizingu
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Program za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju
2005
Informator broj 16/05 od 06.07.2005.
Informator broj 16/05 od 06.07.2005.
 • Utvrđena je nova minimalna neto zarada po radnom času za period jul – decembar 2005. godine
 • Prava i obaveze zaposlenih i nezaposlenih lica na obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje
 • Naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod poslodavca
2005
Informator broj 15/05 od 22.06.2005.
Informator broj 15/05 od 22.06.2005.
 • Izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor u punom trajanju
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike
2005
Informator broj 14/05 od 06.06.2005.
Informator broj 14/05 od 06.06.2005.
 • Izmene i dopune Zakona o privatizaciji, Zakona o akcijskom fondu i Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
 • Odluka o načinu i uslovima praćenja likvidnosti pravnih lica
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit preduzeća za 2005.
2005
Informator broj 13/05 od 24.05.2005.
Informator broj 13/05 od 24.05.2005.
 • Zakon o izmeni Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Plaćanja, naplaćivanje i prenos između rezidenata i nerezidenata u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju
 • Naknada plate, uvećana plata i druga primanja u državnim organima
2005
Informator broj 12/05 od 12.05.2005.
Informator broj 12/05 od 12.05.2005.
 • Prevođenje privrednih subjekata u registar koji vodi Agencija za privredne registre – rok 15. juni 2005. godine
 • Izmirivanje novčanih obaveza asignacijom, cesijom, preuzimanjem duga i kompenzacijom
 • Obaveza određivanja broja zaposlenih u državnim organima za čijim je radom prestala potreba i prava zaposlenih koji po tom osnovu ostanu neraspoređeni
2005
Informator broj 11/05 od 23.04.2005.
Informator broj 11/05 od 23.04.2005.
 • Prinudna naplata dospelog poreza od solidarnih i supsidijarnih obveznika poreza na prenos apsolutnih prava
 • Uticaj usklađene najniže osnovice za doprinose na visinu minimalne bruto zarade i obračun minimalne zarade shodno Zakonu o radu
 • Smeštaj i ishrana zaposlenih za vreme rada i boravka na terenu
2005
Informator broj 10/05 od 07.04.2005.
Informator broj 10/05 od 07.04.2005.
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu
 • Prestanak radnog odnosa nezavisno od volje zaposlenog i poslodavca (član 176. Zakona)
 • Usklađivanje privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima
2005
Informator broj 09/05 od 23.03.2005.
Informator broj 09/05 od 23.03.2005.
 • Praznovanje verskog praznika (katolički Uskrs) u martu 2005. godine
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine
 • Izmene koeficijenata za obračun i isplatu plata u javnim službama i na univerzitetima i fakultetima
2005
Informator broj 08/05 od 15.03.2005.
Informator broj 08/05 od 15.03.2005.
 • Uređivanje radnih odnosa (čl. 240. do 258.)
 • Zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do 29, 48. i 49.)
 • Otkaz ugovora o radu i postupak u slučaju otkaza (čl. 175. do 191.)
2005
Informator broj 07/05 od 01.03.2005.
Informator broj 07/05 od 01.03.2005.
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za pio u 2004. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2005. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
 • Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2005. godinu
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
2005
Informator broj 06/05 od 21.02.2005.
Informator broj 06/05 od 21.02.2005.
 • Šema po kojoj će Centar za bonitet vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2004. godinu za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
 • Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, pre i posle datuma stupanja na snagu novog Zakona o radu
 • Oporezivanje imovine za 2005. godinu
2005
Informator broj 05/05 od 07.02.2005.
Informator broj 05/05 od 07.02.2005.
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2004. godinu
 • Izmene i dopune podzakonskih propisa o računovodstvu

 

2005
Informator broj 04/05 od 27.01.2005.
Informator broj 04/05 od 27.01.2005.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2004. godinu
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. januarom 2005. godine
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2004. godine
2005
Informator broj 03/05 od 26.01.2005.
Informator broj 03/05 od 26.01.2005.
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Utvrđivanje rezultata poslovanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
 • Zakon o porezima na imovinu – primena izmena i dopuna
2005
Informator broj 02/05 od 14.01.2005.
Informator broj 02/05 od 14.01.2005.
 • Početak postupka javnih nabavki za 2005. godinu
 • Knjiženje PDV kod korisnika budžetskih sredstava
 • Sadržina i procena pozicija bilansa uspeha i bilansa stanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
2005
Informator broj 01/05 od 05.01.2005.
Informator broj 01/05 od 05.01.2005.
 • Knjigovodstveno evidentiranje PDV-a (po Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike)
 • Prodaja gotovih proizvoda i robe – nabavka robe i materijala
 • Knjiženje prodaje robe na malo putem platnih kartica i čekova građana
2005
Informator broj 24/04 od 24.12.2004.
Informator broj 24/04 od 24.12.2004.
 • Zarade u javnim preduzećima u 2005. godini
 • Novine u obračunu poreza na dohodak građana pri isplatama od 1. januara 2005. godine
 • Odluka o načinu registrovanja, rokovima i obrascima za registrovanje i evidentiranje kreditnih poslova sa inostranstvom, iz člana 9. stav 3. i člana 10. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju
2004
Informator broj 23/04 od 03.12.2004.
Informator broj 23/04 od 03.12.2004.
 • Reklasifikacija i usklađivanje početnog stanja nekretnina, postrojenja i opreme
 • Sticanje svojstva osiguranika u penzijskom i invalidskom osiguranju pristupanjem obaveznom osiguranju po članu 15. Zakona – mogućnosti i posledice
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
2004
Informator broj 22/04 od 19.11.2004.
Informator broj 22/04 od 19.11.2004.
 • Pravo na korišćenje godišnjeg odmora u delovima i mogućnost prenošenja drugog dela tog odmora u narednu godinu
 • Od 1. januara 2005. godine očekuju se značajne izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana
 • Zakon o privrednim društvima
2004
Informator broj 21/04 od 05.11.2004.
Informator broj 21/04 od 05.11.2004.
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika u 2005. godini
 • Dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Najznačajnija rešenja u Zakonu o stečajnom postupku
2004
Informator broj 20/04 od 22.10.2004.
Informator broj 20/04 od 22.10.2004.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije Podaci o prosečnim zaradama (platama) za septembar 2004. godine Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za septembar 2004. godine Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za septembar 2004. godine Cene na malo i troškovi života za septembar 2004. godine u SCG Zatezna kamata za septembar 2004. godine Eskontna stopa, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode i zatezna kamata Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni …

2004
Informator broj 19/04 od 06.10.2004.
Informator broj 19/04 od 06.10.2004.
 • Novine u Nacrtu Zakona o radu
 • Primena olakšica za plaćanje doprinosa za lica koja su na dan zaključenja ugovora o radu počev od 1.09.2004. godine i nadalje starija od 45 odnosno 50 godina
 • Sastavljanje periodičnog izveštaja o izvršenju budžeta indirektnih i direktnih korisnika za period januar – septembar 2004. godine
2004
Informator broj 18/04 od 21.09.2004.
Informator broj 18/04 od 21.09.2004.
 • Izmene i dopune Pravilnika o kriterijumima za određivanje velikih poreskih obveznika
 • Nadležni organ za donošenje akta o sistematizaciji
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana
2004
Informator broj 17/04 od 01.09.2004.
Informator broj 17/04 od 01.09.2004.
 • Primena novog Zakona o doprinosima i podzakonskih akata od 1. septembra 2004. godine
 • Uputstvo Ministarstva za rad i zapošljavanje o primeni člana 106. Zakona o radu
 • Odluka o načinu utvrđivanja i plaćanja mesečnih akontacija poreza na dobit preduzeća za period od avgusta do decembra 2004. godine
2004
Informator broj 16/04 od 26.07.2004.
Informator broj 16/04 od 26.07.2004.
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. julom 2004. godine
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Obračun doprinosa i poreza na zarade i naknade zarada za isplate od 1. septembra 2004. godine
2004
Informator broj 15/04 od 09.07.2004.
Informator broj 15/04 od 09.07.2004.
 • Donet je Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
 • Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti
 • Postupak ostvarivanja prava na naknade zarade za vreme stečaja i u slučaju kada poslodavac privremeno ne vrši isplatu zarada
2004
Informator broj 14/04 od 22.06.2004.
Informator broj 14/04 od 22.06.2004.
 • Uredba o načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata
 • Od 1. jula 2004. godine povećavaju se stope doprinosa za socijalno osiguranje i ukida porez na fond zarada
 • Porez na prenos apsolutnih prava po osnovu zajedničke (ortačke) gradnje
2004
Informator broj 13/04 od 04.06.2004.
Informator broj 13/04 od 04.06.2004.
 • Novi Zakon o osiguranju
 • Dopuna Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
 • Zakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita
2004
Informator broj 12/04 od 21.05.2004.
Informator broj 12/04 od 21.05.2004.
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2003. godinu i akontacionih obaveza za 2004. godinu za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti
 • Novine u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja
 • Zarade zaposlenih po MRS
2004
Informator broj 11/04 od 11.05.2004.
Informator broj 11/04 od 11.05.2004.
 • Opšti akt o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Preknjižavanje na račune po novom Kontnom okviru za preduzeća i zadruge i početno usaglašavanje sa MRS
2004
Informator broj 10/04 od 23.04.2004.
Informator broj 10/04 od 23.04.2004.
 • Novi propisi o povraćaju carinskih i drugih uvoznih dažbina i o drugim merama za podsticaj izvoza
 • Pretpostavke za razumevanje sadržine i primenu međunarodnih računovodstvenih standarda
 • Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. aprilom 2004. godine
2004
Informator broj 09/04 od 05.04.2004.
Informator broj 09/04 od 05.04.2004.
 • Akt o uslovima za rad na određenim poslovima – akt o sistematizaciji
 • Isplate solidarnih i socijalnih pomoći i stipendija učenicima i studentima
 • Oporezivanje autorskih naknada i dohotka od samostalnih ličnih delatnosti prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
2004
Informator broj 08/04 od 24.03.2004.
Informator broj 08/04 od 24.03.2004.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2004. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 • Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2003. godinu
 • Povraćaj više uplaćenog doprinosa za PIO u 2003. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2004. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
2004
Informator broj 07/04 od 05.03.2004.
Informator broj 07/04 od 05.03.2004.
 • Oporezivanje kamata po međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu i zemlji
 • Pravo na zdravstvenu zaštitu obavezno osiguranih lica i lica koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem
2004
Informator broj 06/04 od 20.02.2004.
Informator broj 06/04 od 20.02.2004.
 • Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, u zavisnosti od načina isplate
 • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2003. godinu
 • Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme i prava zaposlenih na određeno vreme
2004
Informator broj 05/04 od 06.02.2004.
Informator broj 05/04 od 06.02.2004.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2003. godinu
 • Obavezna primena međunarodnih računovodstvenih standarda od 1. januara 2004. godine
2004
Informator broj 04/04 od 30.01.2004.
Informator broj 04/04 od 30.01.2004.
 • Državni i verski praznici u februaru 2004. godine
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2003. godinu
 • Novi obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana
2004
Informator broj 03/04 od 23.01.2004.
Informator broj 03/04 od 23.01.2004.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.12.2003. godine
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2003. godinu
 • Utvrđivanje rezultata i sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije
2004
Informator broj 02/04 od 08.01.2004.
Informator broj 02/04 od 08.01.2004.
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za 2003. godinu
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za banke i druge finansijske organizacije
 • Izmene i dopune Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
2004
Informator broj 01/04 od 05.01.2004.
Informator broj 01/04 od 05.01.2004.
 • Izmena i dopune Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
 • Obaveza izdavanja potvrde o isplaćenom bruto prihodu, troškovima, oporezivom prihodu i plaćenim javnim prihodima po odbitku
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti
2004
Informator broj 25/03 od 23.12.2003.
Informator broj 25/03 od 23.12.2003.
 • Uredba o budžetskom računovodstvu
 • Obračun amortizacije za 2003. godinu
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa
2003
Informator broj 24/03 od 06.12.2003.
Informator broj 24/03 od 06.12.2003.
 • Knjiženje razlika po popisu za korisnike budžeta i organizacije obaveznog socijalnog osiguranja
 • Spoljnotrgovinski i carinski propisi
 • Korisnici invalidske penzije i obavljanje poslova po ugovorima iz člana 12. stav 1. tačka 3. Zakona o PIO
2003
Informator broj 23/03 od 24.11.2003.
Informator broj 23/03 od 24.11.2003.
 • Verski praznici u novembru i decembru 2003. godine
 • Korišćenje godišnjeg odmora u delovima i mogućnost prenošenja tog odmora u narednu godinu
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
2003
Informator broj 22/03 od 07.11.2003.
Informator broj 22/03 od 07.11.2003.
 • Dobrovoljno osiguranje po Zakonu o PIO – primena čl. 15. i 255. Zakona
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Novi predlog za izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji
2003
Informator broj 21/03 od 24.10.2003.
Informator broj 21/03 od 24.10.2003.
 • Naplate i isplate u gotovom novcu
 • Odsustvo sa rada zaposlenog zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog (plaćeno odsustvo do 45 dana)
 • Knjiženje poslovnih promena po osnovu privatizacije
2003
Informator broj 20/03 od 07.10.2003.
Informator broj 20/03 od 07.10.2003.
 • Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade
 • Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2003. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
2003
Informator broj 19/03 od 23.09.2003.
Informator broj 19/03 od 23.09.2003.
 • Novi zakoni u pripremi i predlozi za izmene i dopune postojećih zakona
 • Porez i doprinosi na primanja sportista i sportskih stručnjaka
 • Knjiženje popusta pri prodaji proizvoda, odnosno robe
2003
Informator broj 18/03 od 05.09.2003.
Informator broj 18/03 od 05.09.2003.
 • Prestanak radnog odnosa i prava zaposlenih pri prestanku radnog odnosa
 • Primena člana 50a Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Odobravanje zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika
2003
Informator broj 17/03 od 05.08.2003.
Informator broj 17/03 od 05.08.2003.
 • Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugih srodnika
 • Izmene i dopune pravilnika kojima su propisani obrasci PP OPJ i PP OD
 • Pri isplati naknada po ugovorima, obavezno se podnosi prijava o uplaćenim doprinosima za PIO na obrascima D-UN, odnosno D-UN/K
2003
Informator broj 16/03 od 25.07.2003.
Informator broj 16/03 od 25.07.2003.
 • Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Novi Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u primeni od 23.07.2003.
 • Obračun poreza i doprinosa za određena primanja od 1. avgusta 2003. godine
2003
Informator broj 15/03 od 07.07.2003.
Informator broj 15/03 od 07.07.2003.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2003. godine
 • Izmene Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja za period I – VI 2003. godine za potrebe poreskog bilansa
2003
Informator broj 14/03 od 25.06.2003.
Informator broj 14/03 od 25.06.2003.
 • Novine u načinu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
 • Određivanje visine starosne i invalidske penzije
 • Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
2003
Informator broj 13/03 od 06.06.2003.
Informator broj 13/03 od 06.06.2003.
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu i invalidsku penziju sa posebnim osvrtom na penzijski staž po novom Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Nova rešenja predložena u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zatečena naknada i način obračuna zarade i naknade zarade invalida rada II i III kategorije za april 2003. i naredne mesece
2003
Informator broj 12/03 od 21.05.2003.
Informator broj 12/03 od 21.05.2003.
 • Utvrđivanje akontacionih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2003. godinu
 • Objašnjenje nadležnih ministarstava u vezi sa primenom Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
 • Odlaganje plaćanja poreskog duga
2003
Informator broj 11/03 od 05.05.2003.
Informator broj 11/03 od 05.05.2003.
 • Praktični primeri obračuna poreza i doprinosa za određena primanja počev od 1. maja 2003. godine
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća
 • Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica
2003
Informator broj 10/03 od 12.04.2003.
Informator broj 10/03 od 12.04.2003.
 • Praznovanje državnih i drugih praznika u aprilu i maju 2003. godine
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja u posebnim slučajevima
 • Ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege i posebne nege deteta osiguranika samostalnih delatnosti
2003
Informator broj 09/03 od 25.03.2003.
Informator broj 09/03 od 25.03.2003.
 • Izmene i dopune Pravilnika o poreskom bilansu obveznika poreza na dobit preduzeća
 • Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
 • Primena kontnog plana za korisnike budžeta i fondova
2003
Informator broj 08/03 od 06.03.2003.
Informator broj 08/03 od 06.03.2003.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji
 • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2003. godinu
 • Zakon o duvanu
2003
Informator broj 07/03 od 21.02.2003.
Informator broj 07/03 od 21.02.2003.
 • Karakter davanja povodom 8. marta – Dana žena, u zavisnosti od načina isplate
 • Ostvarivanje i prenošenje poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u 2002. godini
 • Prijavljivanje na osiguranje osnivača preduzeća koji su zasnovali radni odnos u svom preduzeću kod Fonda samostalnih delatnosti
2003
Informator broj 06/03 od 01.02.2003.
Informator broj 06/03 od 01.02.2003.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2002. godinu
 • Nove izmene odluka i uputstava NBJ u vezi sa sprovođenjem Zakona o platnom prometu
2003
Informator broj 05/03 od 25.01.2003.
Informator broj 05/03 od 25.01.2003.
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2002. godinu
 • Upotreba menice po odredbama Zakona o menici i Zakona o platnom prometu
 • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja
2003
Informator broj 04/03 od 24.01.2003.
Informator broj 04/03 od 24.01.2003.
 • Obaveza podnošenja posebne dokumentacije uz godišnji račun za 2002. godinu
 • Predlog Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti
 • Zarade u javnim preduzećima u 2003. godini
2003
Informator broj 03/03 od 17.01.2003.
Informator broj 03/03 od 17.01.2003.
 • Uredbe Vlade Republike Srbije o konverziji neizmirenih obaveza i načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera
 • Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2002. godinu
 • Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za 2002. godinu
2003
Informator broj 02/03 od 04.01.2003.
Informator broj 02/03 od 04.01.2003.
 • Usvojen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji
 • Sastavljanje godišnjeg računa za 2002. godinu
2003
Informator broj 01/03 od 01.01.2003.
Informator broj 01/03 od 01.01.2003.
 • Poreski tretman primanja sportista i sportskih stručnjaka od 1.01.2003. godine
 • Utvrđen predlog Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Odredbe poreskih zakona koje se primenjuju od 1. januara 2003. godine
2003
Informator broj 24/02 od 05.12.2002.
Informator broj 24/02 od 05.12.2002.
 • Obračun amortizacije za 2002. godinu
 • Obustavljanje novčanih potraživanja od zaposlenog iz zarade i naknade zarade
 • Da li treba ići u penziju pre ili posle donošenja novog zakona?
2002
Informator broj 23/02 od 27.11.2002.
Informator broj 23/02 od 27.11.2002.
 • Obračun minimalne bruto zarade pri isplatama od 1. decembra 2002. godine
 • Državni i verski praznici u novembru i decembru 2002. godine
 • Izmena Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
2002
Informator broj 22/02 od 05.11.2002.
Informator broj 22/02 od 05.11.2002.
 • U pripremi je novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Isplata zarada iz procenjene i ostvarene dobiti i isplata učešća zaposlenih u dobiti
 • Privatizacija društvenog kapitala primenom metoda javne aukcije
2002
Informator broj 21/02 od 25.10.2002.
Informator broj 21/02 od 25.10.2002.
 • Uredbe Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 • Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u inostranstvu i zemlji
2002
Informator broj 20/02 od 04.10.2002.
Informator broj 20/02 od 04.10.2002.
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana
 • Odluka o elektronskom načinu obavljanja platnog prometa
 • Odluka o načinu na koji Narodna banka Jugoslavije prima računovodstvene izveštaje i obrađuje podatke iz tih izveštaja
2002
Informator broj 19/02 od 20.09.2002.
Informator broj 19/02 od 20.09.2002.
 • Bitne novine u obavljanju platnog prometa pravnih lica po propisima koji će se primenjivati od 1. januara 2003. godine
 • Odobravanje zajma za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika i dalje je moguće pod uslovima utvrđenim u OKU
 • Transfer dela dobiti u inostranstvo (stranom pravnom licu)
2002
Informator broj 18/02 od 01.09.2002.
Informator broj 18/02 od 01.09.2002.
 • Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugog člana porodice zaposlenog
 • Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika
 • Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog
2002
Informator broj 17/02 od 22.07.2002.
Informator broj 17/02 od 22.07.2002.
 • Novine u Zakonu o radnim odnosima u državnim organima
 • Primena Zakona o javnim nabavkama
 • Revalorizacija rata za prodate stanove po ugovorima zaključenim posle 19.07.1994. godine
2002
Informator broj 16/02 od 03.07.2002.
Informator broj 16/02 od 03.07.2002.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2002. godine
 • Ostvarivanje prava nezaposlenih lica kod Republičkog zavoda za tržište rada
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti
2002
Informator broj 15/02 od 02.07.2002.
Informator broj 15/02 od 02.07.2002.
 • Obračun amortizacije za period januar – juni 2002. godine
 • Obračun revalorizacije za period I-VI 2002. godine
 • Sastavljanje obrazaca polugodišnjeg računa za preduzeća i zadruge
2002
Informator broj 14/02 od 26.06.2002.
Informator broj 14/02 od 26.06.2002.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatnim preduzetnicima
 • Specifičnosti u uređivanju i primeni propisa u oblasti radnih odnosa u javnim službama
 • Porez na finansijske transakcije
2002
Informator broj 13/02 od 10.06.2002.
Informator broj 13/02 od 10.06.2002.
 • Zakon o sprečavanju pranja novca
 • Prava invalida rada sa preostalom radnom sposobnošću
 • Odluke i uputstva guvernera NBJ za sprovođenje Zakona o platnom prometu i Zakona o deviznom poslovanju
2002
Informator broj 12/02 od 29.05.2002.
Informator broj 12/02 od 29.05.2002.
 • Novina u tumačenju člana 5. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
 • Osnove za izradu godišnjeg programa poslovanja, zaposlenosti, kadrova i zarada radi primene člana 9. Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
 • Primena odredaba Zakona o osnovama poreskog sistema koje se odnose na plaćanje kaznene kamate kod neblagovremene uplate poreskih obaveza
2002
Informator broj 11/02 od 13.05.2002.
Informator broj 11/02 od 13.05.2002.
 • Primena novog kontnog plana za republički budžet i korisnike republičkog budžeta
 • Novi Zakon o deviznom poslovanju
 • Poreski tretman stalnih poslovnih jedinica preko kojih nerezidentni obveznici obavljaju poslovanje na teritoriji Republike Srbije (čl. 3. – 5. Zakona o porezu na dobit preduzeća)
2002
Informator broj 10/02 od 23.04.2002.
Informator broj 10/02 od 23.04.2002.
 • Novine u definisanju pojma “zarada koju bi zaposleni ostvario da radi” kao osnova za utvrđivanje visine naknada
 • Sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)
 • Poreski tretman određenih izdataka za koje ima dilema u primeni
 • Godišnji odmor
2002
Informator broj 09/02 od 05.04.2002.
Informator broj 09/02 od 05.04.2002.
 • Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31. martom 2002. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
 • Verski praznici na koje ne rade preduzeća, državni i drugi organi i verski praznici koje praznuju samo pripadnici određene veroispovesti
 • Objašnjenje Ministarstva zdravlja oko načina primene postojećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju do donošenja izmena i dopuna zakona
 • Privremeni i povremeni poslovi
 • Odsustvo sa rada bez krivice zaposlenog (plaćeno odsustvo)
 • Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom („Sl. gl. RS“, br. 16/02)
2002
Informator broj 08/02 od 16.03.2002.
Informator broj 08/02 od 16.03.2002.
 • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2002. godinu
 • Primeri popunjenih obrazaca PP-1, PP-2, PP-1A i PP-2A
 • Unošenje podataka o zaradama u obrazac M-4 za 2001. godinu
 • Socijalni program za zaposlene kojima prestaje radni odnos u procesu restrukturiranja preduzeća i pripreme za privatizaciju, stečaja i likvidacije
 • Prava zaposlenih na otpremninu i/ili novčanu naknadu pri i po prestanku radnog odnosa
 • Invalidska penzija
2002
Informator broj 07/02 od 01.03.2002.
Informator broj 07/02 od 01.03.2002.
 • Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
 • Najniže – novousklađene osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za isplate zarada od 1. marta 2002. godine
 • najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
 • Bruto minimalna zarada po donošenju novousklađenih najnižih osnovica za obavezno socijalno osiguranje
 • Karakter isplata poslodavaca povodom 8. marta – dana žena
  Važno za sastavljanje poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Odgovori na dva pitanja u vezi sa sastavljanjem poreskog bilansa (obrazac PB-1)
 • Priprema pojedinačnog kolektivnog ugovora usklađenog sa Zakonom o radu
2002
Informator broj 06/02 od 13.02.2002.
Informator broj 06/02 od 13.02.2002.
 • Instrukcija za primenu Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
 • Primena člana 13. Zakona o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Status penzionisanih lica koji se nalaze u radnom odnosu, odnosno ako obavljaju samostalnu delatnost ili su osnivači privrednih društava
 • Pravo penzionisanih lica na zasnivanje radnog odnosa i osnivanje radnje odnosno preduzeća
 • Ograničenje prava na primanje penzije
 • Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2001. godinu i plaćanje akontacija za 2002. godinu
 • Šema kontrole obrazaca godišnjeg računa od strane Zavoda za obračun i plaćanja
2002
Informator broj 05/02 od 07.02.2002.
Informator broj 05/02 od 07.02.2002.
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2001. godinu
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2001. godinu
2002
Informator broj 04/02 od 01.02.2002.
Informator broj 04/02 od 01.02.2002.
 • Minimalna zarada za januar – juni 2002. godine
 • Prilog: Tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 5/02)
 • Državni i drugi praznici
 • Viškovi zaposlenih i otkaz ugovora o radu zaposlenim po članu 101. stav 1. tačka 8. Zakona o radu
2002
Informator broj 03/02 od 28.01.2002.
Informator broj 03/02 od 28.01.2002.
 • Zaključci Vlade RS o platama zaposlenih koje se finansiraju iz javnih prihoda RS i o osnovici za obračun i isplatu plata izabranih lica
 • Dodaci na zaradu po odredbama Opšteg kolektivnog ugovora važećeg na dan stupanja na snagu Zakona o radu
 • Problemi oko primene člana 13. Zakona o osnovama PIO
2002
Informator broj 02/02 od 19.01.2002.
Informator broj 02/02 od 19.01.2002.
 • Sastavljanje godišnjeg računa za 2001. godinu
 • Zakon o stranim ulaganjima
 • Zakon o Fondu za osiguranje i finansiranje spoljnotrgovinskih poslova
 • Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike
2002
Informator broj 01/02 od 11.01.2002.
Informator broj 01/02 od 11.01.2002.
 • Doprinosi privrednim komorama od 1.01.2002. godine
 • Odluka o uslovima i načinu zamene stranih sredstava plaćanja za EVRO
 • Produžava se rok za mogućnost polaganja deviza na devizni račun bez porekla
 • Uredba o načinu iskazivanja prihoda obveznika poreza nastalih delimičnim ili potpunim otpisom dugova izvršenim u skladu sa Programom Vlade Republike Srbije za regulisanje unutrašnjih dugova u poreskom bilansu za 2001. godinu
 • Uredba o načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih za plaćanje do kraja 2000. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije
 • Isplata zarada, naknada troškova i drugih primanja putem asignacije
 • Uređivanje prava i obaveza zaposlenog ugovorom o radu direktno zasnovanim na zakonu (sa primerima)
 • Postupak za utvrđivanje odgovornosti zaposlenog zbog povrede radne obaveze ili ponašanja zaposlenog
 • Podnošenje poreske prijave paušalno oporezivih obveznika za 2002. godinu
2002
Informator broj 26/01 od 21.12.2001.
Informator broj 26/01 od 21.12.2001.
 • ZAKON O RADU („Sl. glasnik RS“, br. 70/01) – objašnjenja i osnovna uputstva za primenu
 • Ostvarivanje stečenih prava po „starom“ zakonu nakon stupanja na snagu Zakona o radu
 • Primena važećih kolektivnih ugovora posle stupanja na snagu Zakona o radu
  • Isplata zarada
  • Naknade zarada za vreme bolovanja i odsustva sa rada zbog neophodne posebne nege deteta
  • Status zaposlenih na „prinudnim odmorima“ od 1. januara 2002. godine
2001
Informator broj 25/01 od 17.12.2001.
Informator broj 25/01 od 17.12.2001.
 • Neke napomene uz tek usvojen Zakon o radu
 • Kada otići u starosnu penziju – pre ili posle 1.01.2002. godine?
 • Sticanje prava na starosnu penziju civilnih lica na službi u Vojsci Jugoslavije
 • Pripremne radnje za sastavljanje godišnjeg računa za 2001. godinu
 • Obaveza revizije računovodstvenih izveštaja
 • Uspostavljanje skupštine društva kapitala, organizovanog po osnovu privatizacije
2001
Informator broj 24/01 od 01.12.2001.
Informator broj 24/01 od 01.12.2001.
 • Nove (usklađene) najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
 • Novine kod isplate naknada porodiljama
 • Izmene i dopune Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava od opšteg interesa u oblasti društvene brige o deci
 • Uredba o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
 • Poreski aspekt novogodišnjih poklona
 • Prenošenje godišnjeg odmora u narednu godinu
 • Obračun amortizacije za 2001. godinu
2001
Informator broj 23/01 od 23.11.2001.
Informator broj 23/01 od 23.11.2001.
 • Isplata regresa ili dela regresa zaposlenom kome je prestao radni odnos kod poslodavca koji vrši isplatu
 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi i udela u dobiti ostvarenih učešćem u kapitalu drugog obveznika
 • Biznis plan: uloga i usmerenja za pripremu
 • Privremeni izvoz i uvoz robe
 • Prava manjinskih akcionara (članova d.o.o.) prema Zakonu o preduzećima
 • Uvođenje EURA kao jedinstvene valute na području zemalja Evropske Unije od 1. januara 2002. godine
 • Zastarelost potraživanja prema Zakonu o obligacionim odnosima i posebni rokovi zastarelosti utvrđeni drugim zakonima
2001
Informator broj 22/01 od 02.11.2001.
Informator broj 22/01 od 02.11.2001.
 • Isplata zarade iz procenjene dobiti – “trinaesta plata”
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2002. godini
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Procena vrednosti kapitala prema zakonu o privatizaciji
2001
Informator broj 21/01 od 20.10.2001.
Informator broj 21/01 od 20.10.2001.
 • Uredba o načinu usklađivanja prava utvrđenih u oblasti društvene brige o deci
 • Porez na imovinu „u statici“ po osnovu dugoročnog zakupa za drugo polugođe 2001. godine
 • Zajam za zimnicu, ogrev i udžbenike
 • Da li će se u 2001. godini menjati uslovi za odlazak u starosnu penziju i koji su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju?
 • Procena kapitala i imovine i sastavljanje godišnjeg računa u slučaju statusnih promena
 • Udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava glasa u skupštini
 • Korišćenje čeka u platnom prometu
2001
Informator broj 20/01 od 03.10.2001.
Informator broj 20/01 od 03.10.2001.
 • Osnovica za obračun naknade zarade za vreme bolovanja
 • Obračun naknada zarada kod kojih je osnovica za obračun zarada koju bi zaposleni ostvario da je radio
 • Poreski tretman izdataka za stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih
 • Otkup dela likovne umetnosti od fizičkih lica nosilaca autorskih prava
 • Osnovna rešenja u novim propisima o privatizaciji
 • Upotreba menice po odredbama Zakona o menici
2001
Informator broj 19/01 od 21.09.2001.
Informator broj 19/01 od 21.09.2001.
 • Zajam za ogrev, zimnicu i udžbenike i solidarne pomoći zaposlenima predviđene pojedinačnim kolektivnim ugovorom
 • Objašnjenje Ministarstva zdravlja o načinu utvrđivanja osnovice za naknadu zarada za vreme bolovanja zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 • Obustave iz zarade po osnovu presuda o izdržavanju – alimentacije
 • Obaveza isplate neisplaćenih i manje isplaćenih zarada i uplata doprinosa i poreza po propisima koji su važili do 1. juna 2001. godine
 • Oporezivanje prometa upotrebljavanih motornih vozila
2001
Informator broj 18/01 od 30.08.2001.
Informator broj 18/01 od 30.08.2001.
 • Produženje roka za podnošenje zahteva za reprogram dospelih obaveza za poreze i druge javne prihode
 • Izmena uputstva o obliku, sadržini i upotrebi instrumenata platnog prometa za plaćanja u zemlji
 • Zapošljavanje pripravnika, zarade pripravnika i učešće Zavoda za tržište rada u finansiranju zarada pripravnika
 • Pravo na novčanu naknadu kod republičkog Zavoda za tržište rada zaposlenih za čijim je radom prestala potreba
 • Lizing poslovi
 • Uputstvo o kontroli obračunavanja i plaćanja poreza i drugih javnih prihoda NBJ – Zavoda za obračun i plaćanja
2001
Informator broj 17/01 od 01.08.2001.
Informator broj 17/01 od 01.08.2001.
 • Određivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja u slučaju kada poslodavac nije ili je delimično isplaćivao zarade za određene mesece
 • Metod obračuna zarada koji obezbeđuje da svi zaposleni „nose kući“ isti iznos
 • Lica kojima se u penzijskom i invalidskom i zdravstvenom osiguranju obezbeđuju prava samo za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava iz penzijskog, invalidskog i zdravstvenog osiguranja lica osiguranih za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Ostvarivanje prava uslovljeno uplatom doprinosa
 • Podnošenje poreskih prijava pri izdavanju u zakup nepokretne i pokretne imovine
 • Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja
2001
Informator broj 16/01 od 10.07.2001.
Informator broj 16/01 od 10.07.2001.
 • Produženje roka za mogućnost polaganja deviza bez porekla na devizni račun
 • Novi ciklus posebne multilateralne kompenzacije
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar – juni 2001. godine za obveznike poreza na dobit preduzeća
2001
Informator broj 15/01 od 03.07.2001.
Informator broj 15/01 od 03.07.2001.
 • Dopuna Odluke o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
 • Sastavljanje polugodišnjeg računa za period I-VI/2001
 • Program podrške preduzećima za prelazak na sistem bruto zarada
 • Predlog Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
2001
Informator broj 14/01 od 02.07.2001.
Informator broj 14/01 od 02.07.2001.
 • Odgovori na neka sporna pitanja u primeni propisa nakon prelaska na sistem bruto zarada
 • Uplaćivanje poreza i doprinosa (prema sedištu poslodavca ili prebivalištu zaposlenog)
 • Naknade za vreme porodiljskog odsustva i invalidima rada
 • Oporezivanje određenih primanja i prava na izuzimanje od oporezivanja primanja koja se od 1. jula oporezuju po novim propisima (podsetnik)
2001
Informator broj 13/01 od 15.06.2001.
Informator broj 13/01 od 15.06.2001.
 • Naknade za bolovanja, naknade invalidima rada i naknada za vreme porodiljskog odsustva
 • Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i inostranstvu
 • Spisak zemalja sa odgovarajućim iznosom dnevnica
 • Posebna multilateralna kompenzacija
 • Pravilnik o uslovima za oslobođenje od poreza na promet publikacija od posebnog interesa za umetnost i kulturu
2001
Informator broj 12/01 od 01.06.2001.
Informator broj 12/01 od 01.06.2001.
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posebnom saveznom porezu na promet proizvoda i usluga za 2001. godinu
 • Zakon o izmenama Zakona o saveznim administrativnim taksama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Carinskog zakona
 • Zakon o Carinskoj tarifi
2001
Informator broj 11/01 od 09.05.2001.
Informator broj 11/01 od 09.05.2001.
 • Izmene i dopune Zakona o radnim odnosima (“Sl. glasnik RS”, br. 28/01)
 • Zakoni koji regulišu sistem obaveznog socijalnog osiguranja
 • Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01)
 • Zakon o porezu na fond zarada (“Sl. glasnik RS”, br. 27/01)
 • Zakon o porezu na dobit preduzeća (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01)
 • Zakon o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
 • Zakon o porezu na finansijske transakcije (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
 • Nova Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu
2001
Informator broj 10/01 od 20.04.2001.
Informator broj 10/01 od 20.04.2001.
 • Nova Uredba o privremenim uslovima prodaje određenih roba
 • Prihodi od izvršenih usluga
 • Naredba o uplaćivanju određenih prihoda budžeta republike, autonomne pokrajine, opština, gradova, grada Beograda i prihoda organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
2001
Informator broj 09/01 od 22.03.2001.
Informator broj 09/01 od 22.03.2001.
 • Primena Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima
 • Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, odnosno osnovica osiguranja i naknada zarada koje služe za utvrđivanje penzijskog osnova za 2000. godinu
 • Ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo i naknadu zarade za vreme tog odsustva kao jedno od prava kojim se obezbeđuje zaštita materinstva
2001
Informator broj 08/01 od 17.03.2001.
Informator broj 08/01 od 17.03.2001.
 • Uredbe o visini zarada i drugim primanjima u javnim preduzećima i o visini plata članova Vlade Republike Srbije
 • Uputstvo Narodne banke Jugoslavije o načinu privremenog obavljanja određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije
 • Uredba o posebnim uslovima i načinu uvoza, prerade, distribucije i prometa nafte, odnosno naftnih derivata
 • Uredba o cenama pasterizovanog mleka
 • Uredba o cenama dizel goriva D-2 za prolećnu setvu 2001. godine
 • Uredba o dopuni Uredbe o posebnoj naknadi za regresiranje cene dizel goriva za potrebe poljoprivrede
 • Uredba o načinu izvršavanja poreskih obaveza koje seodnose na dizel gorivo D-2 za prolećnu setvu 2001. godine
2001
Informator broj 07/01 od 02.03.2001.
Informator broj 07/01 od 02.03.2001.
 • Novi Zakon o visini stope zatezne kamate
 • Platni promet sa Republikom Crnom Gorom i Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
 • Nova Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred
 • Prestalo je da važi Uputstvo o uslovima i načinu obavljanja dokumentarne kontrole plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
 • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2001. godinu
 • Ostvarivanje prava na „dečiji dodatak“ u 2001. godini
2001
Informator broj 06/01 od 21.02.2001.
Informator broj 06/01 od 21.02.2001.
 • Uredba o posebnoj taksi za izravnanje poreskog opterećenja za robu u provozu
 • Kontrola i carinjenje robe na prelazima administrativne granice sa Crnom Gorom i Kosovom i Metohijom
 • Prestanak važenja Uredbe o dokumentarnoj kontroli plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
 • Prestala je da važi Odluka o načinu obrazovanja cena određenih proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo
 • Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje za osiguranike samostalnih delatnosti za 2000. godinu i plaćanje akontacija za 2001. godinu
 • Privremeno raspoređivanje, odnosno upućivanje zaposlenih kod drugog poslodavca
 • Penzijski staž
2001
Informator broj 05/01 od 05.02.2001.
Informator broj 05/01 od 05.02.2001.
 • Komunalni doprinos za grad Beograd iznosi 3% do 31. marta 2001. godine
 • Produženo je plaćanje posebne takse na promet proizvoda i usluga na teritoriji grada Beograda do 31.03.2001. godine
 • Produženo je plaćanje poreza za železnicu do 31.03.2001. godine
 • Produžava se primena načina utvrđivanja osnovice za obračun akcize i poreza na promet proizvoda pri uvozu proizvoda do 31. marta 2001. godine
 • Nova Odluka o obavezi prethodnog obaveštavanja o promeni cena usluga u unutrašnjem železničkom saobraćaju i unutrašnjem poštanskom, telegrafskom i telefonskom saobraćaju („Sl. list SRJ“, br. 5/2001)
 • Godišnji porez na dohodak građana i podnošenje poreske prijave za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2000. godinu
 • Prava penzionera koji su se nakon penzionisanja ponovo zaposlili po prestanku zaposlenja odnosno rada
2001
Informator broj 04/01 od 22.01.2001.
Informator broj 04/01 od 22.01.2001.
 • Revalorizacija rate za prodate stanove pod 31.12.2000. godine
 • Način utvrđivanja zakupnine za stanove u društvenoj i državnoj svojini i svojini građna i koeficijent za utvrđivanje ove zakupnine za period januar – juni 2001.
 • Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
 • Odluka o uslovima i načinu obavljanja devizne dokumentarne kontrole (“Službeni list SRJ”, br. 1/2001)
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2000. godinu
2001
Informator broj 03/01 od 13.01.2001.
Informator broj 03/01 od 13.01.2001.
 • Sastavljanje obrazaca Godišnjeg računa
 • Sastavljanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2000. godinu
 • Sastavljanje Konsolidovanog godišnjeg računa za 2000. godinu
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka
 • Prilog: Šema kontrole obrazaca Godišnjeg računa od strane Zavoda za obračun i plaćanja
2001
Informator broj 02/01 od 12.01.2001.
Informator broj 02/01 od 12.01.2001.
 • Sastavljanje godišnjeg računa za 2000. godinu
  • za preduzeća i zadruge
  • za druga pravna lica
  • za organizacije za osiguranje
  • za banke i druge finansijske organizacije
2001
Informator broj 01/01 od 05.01.2001.
Informator broj 01/01 od 05.01.2001.
 • Dopuna uputstva za izvršenje Zakona o prvoj emisiji dugoročnih  obveznica Republike Srbije
 • Uslovi i način ostvarivanja naknade zarade za vreme privremene  sprečenosti za rad po propisima iz zdravstvenog osiguranja i sprečavanje zloupotrebe ove mogućnosti
 • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć i solidarna pomoć za slučaj duže ili teže bolesti, zdravstvene rehabilitacije i nastupa teže  invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice
 • Udaljenje sa rada
2001