Zakon o autorskom i srodnim pravima 2019

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o autorskom i srodnim pravima (prečišćen tekst, septembar 2019.)

SADRŽAJ:

ZAKON O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 99/11, 119/12, 29/16 – US, 66/19)

I. PREDMET ZAKONA (član 1.)

II. AUTORSKO PRAVO (čl. 2. do čl. 110.)

 • Autorsko delo (čl. 2. do čl. 7.)
 • Nastanak prava (član 8.)
 • Subjekat autorskog prava (čl. 9. do čl. 13.)
 • Sadržina autorskog prava (čl. 14. do čl. 40.)
  • Moralna prava autora (čl. 14. do čl. 18.)
   • Pravo paterniteta (član 14.)
   • Pravo na naznačenje imena (član 15.)
   • Pravo objavljivanja (član 16.)
   • Pravo na zaštitu integriteta dela (član 17.)
   • Pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela (član 18.)
  • Imovinska prava autora (čl. 19. do čl. 33.)
   • Pravo na umnožavanje (član 20.)
   • Pravo stavljanja primeraka dela u promet (član 21.)
   • Pravo davanja primeraka dela u zakup (čl. 22. do čl. 24.)
   • Pravo izvođenja (član 25.)
   • Pravo predstavljanja (član 26.)
   • Pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja (član 27.)
   • Pravo emitovanja (član 28.)
    • Satelitsko emitovanje u Republici Srbiji (član 28a)
   • Pravo reemitovanja i kablovskog reemitovanja (član 29.)
   • Pravo na javno saopštavanje, uključujući interaktivno činjenje dela dostupnim javnosti (član 30.)
   • Pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu dela (član 31.)
   • Pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje (član 32.)
   • Pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike (član 33.)
  • Prava autora prema vlasniku primerka autorskog dela (čl. 34. do čl. 38.)
   • Pravo na pristup primerku dela (član 34.)
   • Pravo sleđenja (čl. 35. i 36.)
   • Pravo zabrane izlaganja originalnog primerka dela likovne umetnosti (član 37.)
   • Preče pravo autora na preradu primerka dela arhitekture (član 38.)
  • Pravo autora na posebnu naknadu (član 39.)
  • Pravo autora na naknadu za davanje na poslugu (član 40.)
 • Ograničenja autorskog prava (čl. 41. do čl. 57.)
  • Zajednička odredba (član 41.)
  • Suspenzija isključivih prava i prava na naknadu (čl. 42. do čl. 54v)
  • Zakonska licenca (čl. 55. do čl. 57.)
 • Prenos autorskog prava (čl. 58. do čl. 97.)
  • Prenos nasleđivanjem (čl. 58. i 59.)
  • Prenos na osnovu ugovora (čl. 60. do čl. 97.)
   • Moralna prava autora (član 60.)
   • Imovinska prava autora (čl. 61. do čl. 66.)
   • Autorski ugovor (čl. 67. do čl. 97.)
    • Izdavački ugovor (čl. 73. do čl. 81.)
    • Ugovor o predstavljanju i ugovor o izvođenju (čl. 82. do čl. 85.)
    • Ugovor o preradi autorskog dela (čl. 86. i 87.)
    • Ugovor o filmskom delu (čl. 88. do čl. 94.)
    • Ugovor o naruybini autorskog dela (čl. 95. do čl. 97.)
 • Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu (čl. 98. do čl. 101.)
 • Trajanje autorskog prava (čl. 102. do čl. 107.)
 • Strana lica na koja se zakon primenjuje (čl. 108. do čl. 110.)

III. SRODNA PRAVA (čl. 111. do čl. 149.)

 • Pravo interpretatora (čl. 111. do čl. 122v)
  • Ustanovljenje prava (član 111.)
  • Interpretacija (član 112.)
  • Interpretator (član 113.)
  • Sadržina prava (čl. 114. do čl. 117.)
   • Moralna prava interpretatora (čl. 114. i 115.)
   • Imovinska prava interpretatora (čl. 116. i 117.)
  • Prenos prava (čl. 118. do čl. 121.)
  • Prava interpretatora iz radnog odnosa (član 122.)
  • Pravo na raskid ugovora o prenosu ili ustupanju imovinskih prava zaključenog između interpretatora i proizvođača fonograma (član 122a)
  • Pravo interpretatora na godišnju dodatnu naknadu od proizvođača fonograma (član 122b)
  • Promena sadržaja ugovora u korist interpretatora (član 122v)
 • Pravo proizvođača fonograma (čl. 123. do čl. 127.)
  • Ustanovljenje prava (član 123.)
  • Fonogram (član 124.)
  • Proizvođač fonograma (član 125.)
  • Sadržina prava (čl. 126. i 127.)
 • Pravo filmskog producenta (proizvođača videograma) (čl. 128. do čl. 132.)
  • Ustanovljenje prava (član 128.)
  • Videogram (član 129.)
  • Filmski producent (proizvođač videograma) (član 130.)
  • Sadržina prava (čl. 131. i 132.)
 • Pravo proizvođača emisije (čl. 133. do čl. 136.)
  • Ustanovljenje prava (član 133.)
  • Emisija (član 134.)
  • Proizvođač emisije (član 135.)
  • Sadržina prava (član 136.)
 • Pravo proizvođača baze podataka (čl. 137. do čl. 140v)
  • Proizvođač baze podataka (član 137.)
  • Sadržina prava proizvođača baze podataka (član 138.)
  • Iscrpljenje prava proizvođača baze podataka (član 139.)
  • Prenos prava proizvođača baze podataka (član 140.)
  • Sukob sa drugim pravima (član 140a)
  • Prava i obaveze zakonitog korisnika baze podataka (član 140b)
  • Izuzeci od prava proizvođača baze podataka (član 140v)
 • Pravo izdavača (čl. 141. i 142.)
  • Pravo prvog izdavača slobodnog dela (član 141.)
  • Pravo izdavača štampanih izdanja na posebnu naknadu (član 142.)
 • Zajedničke odredbe o srodnim pravima (čl. 143. do čl. 149.)
  • Odnos između autorskog i srodnih prava (član 143.)
  • Ograničenja srodnih prava i iscrpljenje prava (član 144.)
  • Prenos srodnih prava (član 145.)
  • Pravo na posebnu naknadu (član 146.)
  • Trajanje prava (član 147.)
  • Lica na koja se zakon odnosi (čl. 148. i 149.)

IV. OSTVARIVANjE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (čl. 150. do čl. 201.)

 • Individualno ostvarivanje (član 151.)
 • Kolektivno ostvarivanje (čl. 152. do čl. 201.)
  • Organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava (čl. 152. i 153.)
  • Osnivanje organizacije (čl. 154. do čl. 163.)
  • Organi organizacije (član 164.)
  • Opšti akti organizacije (čl. 165. do čl. 168.)
  • Pojam tarife (čl. 169. do čl. 178.)
   • Pravila za određivanje tarife (čl. 170. i 171.)
    • Naknada za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u zanatskim radnjama (član 171a)
    • Određivanje posebne naknade u tarifi za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (čl. 171b i 172.)
   • Pregovori i sporazum o tarifi (čl. 173. do čl. 178.)
    • Pregovori o tarifi (član 173.)
    • Sporazum o tarifi (član 174.)
    • Obavezna sadržina pismenog sporazuma (član 175.)
    • Određivanje predloga tarife od strane Upravnog odbora organizacije (član 176.)
    • Određivanje jedinstvenih tarifa za ostvarivanje prava iz čl. 117. i 127. ovog zakona (član 177.)
    • Određivanje jedinstvene tarife za ostvarivanje prava na posebnu naknadu (član 178.)
  • Shodna primena drugih zakona (član 179.)
  • Obaveze organizacije (čl. 180. do čl. 186.)
  • Obaveze korisnika (član 187.)
  • Nadzor nad radom organizacije (čl. 188. do čl. 201.)

Va POSTUPAK ZA DAVANjE SAGLASNOSTI NA TARIFU (čl. 201a do čl. 201g)

Vb ELEKTRONSKA EVIDENCIJA EMITOVANjA I REEMITOVANjA (član 201d)

VI. EVIDENCIJA AUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA (čl. 202. i 203.)

VII. ZAŠTITA AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA (čl. 204. do čl. 214b)

VIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 215. do čl. 217.)

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 218. do čl. 226.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • – „Sl. glasnik RS“, br. 99/11
 • – „Sl. glasnik RS“, br. 119/12
 • – „Sl. glasnik RS“, br. 66/19