81

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima

 

S A D R Ž A J:

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 2.)

II. OSNOVNA NAČELA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA (čl. 3. do čl. 7.)

III. OSNOVI SISTEMA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA (čl. 8. do čl. 19.)

1. Telo za koordinaciju bezbednosti saobraćaja na putevima (član 8.)

2. Agencija za bezbednost saobraćaja (čl. 9. i čl. 10.)

3. Strategija bezbednosti saobraćaja (čl. 11. do čl. 13.)

4. Praćenje bezbednosti saobraćaja (čl. 14. do čl. 16.)

5. Finansiranje bezbednosti saobraćaja (čl. 17. do čl. 19.)

IV. PRAVILA SAOBRAĆAJA (čl. 20. do čl. 122.)

1. Opšte odredbe (čl. 20. do čl. 32.)

2. Uključivanje vozila u saobraćaj (član 33.)

3. Kretanje vozila po putu (čl. 34. do čl. 40.)

4. Nasilnička vožnja (član 41.)

5. Brzina (čl. 42. do čl. 45.)

6. Skretanje (član 46.)

7. Prvenstvo prolaza (član 47.)

8. Saobraćaj na raskrsnici (čl. 48. i čl. 49.)

9. Polukružno okretanje (član 50.)

10. Mimoilaženje (čl. 51. i čl. 52.)

11. Preticanje i obilaženje (čl. 53. do čl. 58.)

12. Zvučni i svetlosni znaci upozorenja (čl. 59. do čl. 61.)

13. Zaustavljanje i parkiranje (čl. 62. do čl. 68.)

14. Vučenje vozila (čl. 69. do čl. 76.)

15. Upotreba svetala u saobraćaju (čl. 77. do čl. 81.)

16. Odstojanje između vozila (čl. 82. i čl. 83.)

17. Saobraćaj tramvaja i drugih vozila na šinama (član 84.)

18. Posebne odredbe o saobraćaju traktora, radnih mašina, motokultivatora i zaprežnih vozila (član 85.)

19. Saobraćaj zaprežnih vozila i učešće životinja u saobraćaju (čl. 86. i čl. 87.)

20. Posebne odredbe o saobraćaju bicikala, mopeda, tricikala, četvorocikala i motocikala (čl. 88. do čl. 92.)

21. Kretanje pešaka (čl. 93. do čl. 98.)

22. Obaveze vozača prema pešacima (član 99.)

23. Saobraćaj na prelazu puta preko železničke pruge (čl. 100. i čl. 101.)

24. Saobraćaj na auto-putu i motoputu (čl. 102. do čl. 105.)

25. Vozila pod pratnjom (čl. 106. i čl. 107.)

26. Vozila sa prvenstvom prolaza (čl. 108. do čl. 110.)

27. Upotreba žutog rotacionog ili trepćućeg svetla (član 111.)

28. Prevoz tereta na vozilu (čl. 112. do čl. 114.)

29. Vanredni prevoz (član 115.)

30. Prevoz lica vozilima (čl. 116. do čl. 121.)

31. Probna vožnja (član 122.)

V. SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE NA PUTU (čl. 123. do čl. 130.)

VI. POSEBNI USLOVI SAOBRAĆAJA (član 131.)

VII. SAOBRAĆAJNA SIGNALIZACIJA (čl. 132. do čl. 155.)

1. Opšte odredbe (čl. 132. do čl. 134.)

2. Saobraćajni znakovi (član 135.)

3. Semafori (čl. 136. do čl. 150.)

4. Svetlosne oznake na putu (član 151.)

5. Oznake na kolovozu i trotoaru (član 152.)

6. Obeležavanje prelaza puta preko železničke pruge (član 153.)

7. Obeležavanje prepreka na putu i mesta na kome se izvode radovi na putu (čl. 154. i čl. 155.)

VIII. PUTEVI (član 156.)

IX. TEHNIČKO REGULISANJE SAOBRAĆAJA (čl. 157. do čl. 166.)

1. Opšte odredbe (čl. 157. do čl. 159.)

2. Pešačka zona (član 160.)

3. Zona usporenog saobraćaja (član 161.)

4. Zona „30“ (član 162.)

5. Zona škole (član 163.)

6. Zaštita životne sredine (član 164.)

7. Tehnička sredstva za usporavanje saobraćaja (član 165.)

8. Znaci i naredbe koje daju ovlašćena lica (član 166.)

X. DUŽNOSTI UČESNIKA U SAOBRAĆAJU U SLUČAJU SAOBRAĆAJNE NEZGODE (čl. 167. do čl. 177.)

XI. VOZAČI (čl. 178. do čl. 205.)

1. Uslovi za upravljanje vozilom (čl. 178. i čl. 179.)

2. Starosni uslovi za dobijanje vozačke dozvole (čl. 180. i čl. 181.)

3. Probna vozačka dozvola (član 182.)

4. Izdavanje vozačke dozvole (čl. 183. do čl. 186.)

5. Psihofizički uslovi za upravljanje vozilom (član 187.)

6. Zdravstveni pregledi (čl. 188. do čl. 194.)

7. Vozačke dozvole za kategorije motornih vozila (čl. 195. i čl. 196.)

8. Oduzimanje vozačke dozvole (čl. 197. do čl. 200.)

9. Izvršenje mera zabrane upravljanja (čl. 201. i čl. 202.)

10. Lica kojima je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, odnosno koja obavljaju javni prevoz – profesionalni vozači (čl. 203. i čl. 204.)

11. Vozači tramvaja (član 205.)

XII. OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE (čl. 206. do čl. 240.)

1. Opšte odredbe (čl. 206. do čl. 212.)

2. Teorijska obuka (čl. 213. i čl. 214.)

3. Praktična obuka (čl. 215. do čl. 217.)

4. Prava i obaveze kandidata za vozače (čl. 218. do čl. 220.)

5. Predavač teorijske obuke (čl. 221. i čl. 222.)

6. Instruktor vožnje (čl. 223. do čl. 228.)

7. Vozila za osposobljavanje vozača (čl. 229. do čl. 231.)

8. Vozački ispit (čl. 232. do čl. 237.)

9. Ispitivač (čl. 238. i čl. 239.)

10. Saobraćajni uslovi za održavanje praktičnog dela ispita (član 240.)

XIII. OBUKA IZ PRVE POMOĆI (čl. 241. i čl. 242.)

XIV. TRAJANJE UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM, ODNOSNO SKUPOM VOZILA (čl. 243. do čl. 245.)

XV. VOZILA (čl. 246. do čl. 253.)

1. Opšte odredbe (čl. 246. do čl. 248.)

2. Ispitivanje vozila (čl. 249. do čl. 252.)

3. Identifikaciona oznaka vozila (član 253.)

XVI. TEHNIČKI PREGLED MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (čl. 254. do čl. 267.)

1. Opšte odredbe (čl. 254. do čl. 262.)

2. Kontrolori tehničkog pregleda vozila (član 263.)

3. Redovni tehnički pregledi (član 264.)

4. Vanredni tehnički pregledi vozila (član 265.)

5. Kontrolni tehnički pregledi vozila (čl. 266. i čl. 267.)

XVII. REGISTRACIJA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA (čl. 268. do čl. 277.)

1. Opšte odredbe (čl. 268. do čl. 274.)

2. Registarske tablice (čl. 275. i čl. 276.)

3. Privremena registracija (član 277.)

XVIII. POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA (čl. 278. do čl. 296.)

1. Opšte odredbe (član 278.)

2. Isključenje vozača iz saobraćaja (član 279.)

3. Utvrđivanje prisustva alkohola i/ili psihoaktivnih supstanci kod učesnika u saobraćaju (čl. 280. i čl. 281.)

4. Premeštanje vozila (član 282.)

5. Zadržavanje vozača koji su isključeni zbog psihofizičkog stanja (član 283.)

6. Zadržavanje vozača kod koga postoji namera za dalje činjenje prekršaja i mere za obezbeđenje prisustva vozača koji može izbeći odgovornost za prekršaj (član 284.)

7. Oduzimanje obrasca strane vozačke dozvole (član 285.)

8. Snimanje saobraćaja i učesnika u saobraćaju korišćenjem odgovarajućih sredstava (član 286.)

9. Upućivanje vozila na kontrolni tehnički pregled, odnosno radi merenja osovinskog opterećenja, odnosno ukupne mase (čl. 287. i čl. 288.)

10. Isključenje vozila iz saobraćaja (čl. 289. do čl. 293.)

11. Otklanjanje, odnosno sprečavanje nastanka opasnosti na putu (član 294.)

12. Privremeno oduzimanje predmeta, odnosno dokaza o učinjenom prekršaju (član 295.)

13. Uklanjanje nepropisno zaustavljenih, odnosno parkiranih vozila (član 296.)

XIX. ORGANIZACIJA POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PRIVREDNOM DRUŠTVU, DRUGIM PRAVNIM LICIMA, DRŽAVNOM ORGANU, ODNOSNO JEDINICI LOKALNE SAMOUPRAVE I KOD PREDUZETNIKA (član 297.)

XX. NADZOR (čl. 298. do čl. 311.)

XXI. KAZNENE ODREDBE (čl. 312. do čl. 338.)

1. Posebne nadležnosti u prekršajnom postupku (čl. 312. do čl. 314.)

2. Posebne odredbe o odgovornosti za prekršaje (čl. 315. do čl. 320.)

3. Obaveze organa koji su odlučivali o povredama odredbi ovog zakona (član 321.)

4. Verodostojna isprava o prekršaju (član 322.)

5. Kazneni poeni (čl. 323. i čl. 324.)

6. Privredni prestupi (član 325.)

7. Prekršajne kazne za pravno lice (čl. 326. i čl. 327.)

8. Prekršajne kazne za preduzetnike (član 328.)

9. Prekršajne kazne za fizičko lice (čl. 329. do čl. 338.)

XXII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 339. do čl. 353.)