330.00  RSD

Zakon o dualnom obrazovanju (prečišćen tekst, septembar 2023.)

SADRŽAJ:

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU
(“Sl. glasnik RS”, br. 101/17, 6/20 i 76/23)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Značenje pojmova (član 2.)
 • Principi dualnog obrazovanja (član 3.)
 • Ciljevi dualnog obrazovanja (član 4.)

II. OSTVARIVANJE DUALNOG OBRAZOVANJA (čl. 5. do čl. 12b)

 • Planovi i programi nastave i učenja (član 5.)
 • Obim, period i mesto realizacije učenja kroz rad (član 6.)
 • Program realizacije učenja kroz rad (član 6a)
 • Upis učenika (član 7.)
 • Karijerno vođenje i savetovanje učenika u dualnom obrazovanju (član 8.)
 • Odgovornost učenika, škole i poslodavca (član 9.)
 • Zaštita prava učenika (član 10.)
 • Uslovi za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 11.)
 • Utvrđivanje ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca (član 12.)
 • Registar poslodavaca koji ispunjavaju uslove za realizaciju učenja kroz rad (član 12a) 12
 • Kancelarija za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija (član 12b)

III. UGOVORI U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 13. do čl. 26a)

1. Ugovor o dualnom obrazovanju (čl. 14. do čl. 20.)

 • Forma ugovora (član 14.)
 • Sadržina ugovora (član 15.)
 • Zaključivanje ugovora o dualnom obrazovanju (član 16.)
 • Objavljivanje na zvaničnoj internet stranici (član 17.)
 • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 18.)
 • Raskid ugovora od strane škole (član 19.)
 • Posledice raskida ugovora (član 20.)

2. Ugovor o učenju kroz rad (čl. 21. do čl. 26a)

 • Forma ugovora (član 21.)
 • Sadržina ugovora (čl. 22. i 23.)
 • Raskid ugovora od strane poslodavca (član 24.)
 • Raskid od strane učenika, odnosno roditelja ili drugog zakonskog zastupnika učenika (član 25.)
 • Posledice raskida ugovora (član 26.)
 • Prelazak učenika na drugi model realizacije nastave (član 26a)

IV. REGISTAR UGOVORA (čl. 27. i 28.)

 • Registar ugovora o dualnom obrazovanju (član 27.)
 • Upis u registar (član 28.)

V. INSTRUKTOR (čl. 29. i 30.)

 • Instruktor (član 29.)
 • Obuka i licenca za instruktora (član 30.)

VI. OCENJIVANJE I ISPITI U DUALNOM OBRAZOVANJU (čl. 31. do 32a)

 • Ocenjivanje učenika (član 31.)
 • Završni ispit i stručna matura (član 32.)
 • Vrednovanje dualnog obrazovanja (član 32a)

VII. MATERIJALNO I FINANSIJSKO OBEZBEĐENJE UČENIKA (čl. 33. do 34a)

 • Materijalno obezbeđenje učenika (član 33.)
 • Finansijsko obezbeđenje učenika (član 34.)
 • Trening centar (član 34a)

VIII. NADZOR (član 35.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 36. i 37.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 38. do čl. 41.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o dualnom obrazovanju (“Sl. glasnik RS”, broj 76/23) koje nisu ušle u prečišćen tekst Zakona