Zakon o porezu na dohodak građana – izmene i dopune

Narodna skupština Republike Srbije dana 5.07.2011. godine usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 50/11 i primenjuje se od 16. jula 2011. godine.

Osnovni razlozi za izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana sadržani su u:

  • potrebi usklađivanja dinarskih iznosa, umesto rastom cena na malo (o čemu se podaci više ne objavljuju počev od 1. januara 2011. godine), godišnjim indeksom potrošačkih cena, koji utvrđuje i publikuje Republički zavod za statistiku Srbije;
  • davanju podsticaja za razvoj i investiranje u poljoprivredu;
  • izuzimanju od oporezivanja naknada koje ostvaruju lica koja volontiraju, u skladu sa zakonom koji uređuje volontiranje,
  • izuzimanju od oporezivanja naknada koje se isplaćuju studentima visokoškolske ustanove osnovane za ostvarivanje studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja.
U „Informator“-u broj 16/2011 od 12.07.2011. godine detaljno pišemo o ovoj temi, a prečišćen tekst Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10 i 50/11) možete naći u „EKSPERT„-u.