Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru primenjuje se počev od obračuna i isplate oktobarske zarade

Ministarstvo finansija i privrede je dana 8. oktobra 2012. godine dalo mišljenje pod brojem 011-00-218/2012-26 u kome je iznelo svoj stav da se Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 93/12) primenjuje počev od obračuna i isplate oktobarske zarade i odnosi se na sva javna preduzeća i pravna lica definisana članom 1. Zakona.