Zatezna kamata – Ustavni sud proglasio neustavnim konformni metod obračuna zatezne kamate

Ustavni sud Republike Srbije na sednici održanoj 12. jula 2012. godine je doneo:

"ODLUKU

1. Utvrđuje se da odredba člana 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SRJ", broj 9/01), u delu koji glasi: "primenom konformne metode", nije u saglasnosti sa Ustavom.

2. Odbacuje se inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SFRJ", broj 57/89) i Zakona o visini stope zatezne kamate ("Službeni list SRJ", broj 32/93)".

 

Ova odluka je objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 73/2012 od 27. jula 2012. godine i primenjuje se danom objavljivanja (27. jula 2012.).

Ne ulazeći u detaljnu analizu razloga za donošenje ove odluke koji su navedeni u Obrazloženju uz odluku suština promene se ogleda u sledećem:

  • dosadašnji konformni metod obračuna zatezne kamate propisan u članu 3. stav 1. Zakona o visini stope zatezne kamate proglašen je neustavnim pa je samim tim od 27. jula 2012. godine ovaj metod zamenjen proporcionalnim metodom obračuna (prost interesni račun)

Ostale odredbe Zakona o visini stope zatezne kamate i dalje ostaju na snazi (način utvrđivanja stope zatezne kamate je isti kao i do sada).

Šta ovo konkretno znači za obračune zatezne kamate u praksi?

Iako treba očekivati da će zakonodavac reagovati po osnovu ove odluke i da će verovatno doći do promene Zakona o visini stope zatezne kamate, već sada se ukidanjem konformnog metoda obračuna nameće način na koji se zatezna kamata obračunava od 27. jula 2012. godine:

  • zatezna kamata se i dalje utvrđuje na isti način i period važenja (mesečni nivo);
  • više ne postoji obračun "kamate na kamatu", odnosno kamata se obračunava na osnovni dug a ne na dug uvećan za prethodno obračunatu kamatu;
  • za period kraći/duži od mesec dana zatezna kamata se izračunava po proporcionalnom metodu, umesto dosadašnjeg konformnog metoda.

Detaljnije o novom metodu obračuna zatezne kamate možete pogledati u časopisu Informator br. 18/2012 od 14.08.2012.