Značaj najavljenog odlaganja primene Zakona o sistemu plata za većinu zaposlenih u javnom sektoru i obaveze organa u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave

Od 1. decembra 2016. godine počinje primena:
čime se otvaraju pitanja o načinu određivanja plata zaposlenih u AP i JLS posle 1. decembra 2016. godine, s obzirom na činjenicu da nije donet Zakon o platama zaposlenih u organima, organizacijama i službama u AP i JLS.
 
U „Informator“-u broj 28/2016 od 25.11.2016. godine detaljno pišemo o ovoj temi.