Indeksi industrijske proizvodnje - avgust 2017. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VIII-17/ø16=100
(prethodni rezultati) 

VII-17/ø16=100

(konačni rezultati)

VIII-17/ø16=100
(prethodni rezultati)
)

VII-17/ø16=100

(konačni rezultati)

3 4 5
Industrija - ukupno 104,8 102,1 103,3 104,3
Rudarstvo  110,7 107,2 101,3 91,8
Prerađivačka industrija  108,1 106,2 103,5 104,7
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  91,3 85,7 74,6 73,9
Saopštenje RZS br. 268 od 29.09.2017. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za avgust 2017. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje avgust 2017. godine/prosek 2016. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 104,4, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 107,6".