Indeksi industrijske proizvodnje - jul 2020. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VII-20/ø19=100
(prethodni rezultati) 

VI-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

VII-20/ø19=100
(prethodni
rezultati
)

VI-20/ø19=100
(konačni rezultati) 

2 3 4 5
Industrija - ukupno 102,2 100,1 103,6 106,6
Rudarstvo  98,0 89,5 91,0 96,0
Prerađivačka industrija  105,1 104,1 104,9 107,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  90,7 86,6 55,3 77,0
Saopštenje RZS br. 240 od 31.08.2020. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za jul 2020. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jul 2020. godine/prosek 2019. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 102,0, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 104,8".