Indeksi industrijske proizvodnje - jun 2016. godine

Indeksi industrijske proizvodnje

Opis  REPUBLIKA SRBIJA VOJVODINA
VI-16/ø15=100
(prethodni rezultati) 
V-16/ø15=100
(konačni rezultati) 
VI/16/ø15=100
(prethodni rezultati)
)
V/16/ø15=100
(konačni rezultati) 
3 4 5
Industrija - ukupno 102,8 102,3 109,1 108,4
Rudarstvo  79,3 92,5 88,7 97,9
Prerađivačka industrija  112,9 107,6 109,5 108,5
Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija  76,0 87,6 204,7 174,3
Saopštenje RZS br. 201 od 29.07.2016. godine

Prema Saopštenju RZS: "Za jun 2016. godine urađena je ocena industrijske proizvodnje malih preduzeća koja se ne obuhvataju redovnim statističkim istraživanjem industrije. Ocena je urađena na osnovu uzorka. Kad bi se uključila ocena industrijske proizvodnje za mala preduzeća, tada bi indeks industrijske proizvodnje jun 2016. godine/prosek 2015. godine za ukupnu industrijsku proizvodnju iznosio 101,6, a za prerađivačku industriju taj indeks iznosio bi 111,3".