Indeksi potrošačkih cena u 2018. godini

Indeksi potrošačkih cena u Srbiji - 2018. godina
(januar, februar, mart, april, maj, jun)

Godišnja stopa inflacije u Republici Srbiji je 2,3% (promena cena u junu 2018. godine u odnosu na jun 2017. godine, u procentima), a mesečna stopa inflacije je 0,4% (promena cena u junu 2018. godine u odnosu na maj 2018. godine, u procentima).

Opis I/2018
XII/2017
II/2018
I/2018
III/2018
II/2018
IV/2018
III/2018
V/2018
IV/2018
VI/2018
V/2018
VI/2018
VI/2017
Republika Srbija 100,3 100,3 100,1 100,4 100,6 100,4 102,3
Beograd 100,4 100,3 100,0 100,3 100,6 100,5 101,9

Saopštenje Republičkog zavoda za statistiku (RZS)

i Sekretarijata za upravu - Sektor statistike Beograd (SZUSSB)

RZS: 44 od 23/02/18

SZUSSB: 11 od 26/02/18

RZS: 64 od 12/03/18

SZUSSB: 15 od 13/03/18

RZS: 96 od 12/04/18

SZUSSB: 24 od 12/04/18

RZS: 124 od 11/05/18

SZUSSB: 37 od 14/05/18

RZS: 159 od 12/06/18

SZUSSB: 46 od 12/06/18

RZS: 198 od 12/07/18

SZUSSB: 53 od 13/07/18

 

 

  Podatke o indeksima potrošačkih cena redovno objavljujemo u časopisu "Informator".