PDV broj 11/2020 od 10.11.2020.U časopisu PDV br. 11/2020:


 • Određivanje mesta prometa prevoznih usluga i ostalih usluga povezanih sa prevoznim sredstvima

 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu

 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)

Datum izdanja: 10/11/2020

Obim: 138 strana, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa
SADRŽAJ:


ODREĐIVANJE MESTA PROMETA PREVOZNIH USLUGA

I OSTALIH USLUGA  POVEZANIH SA PREVOZNIM SREDSTVIMA


 • Uvod

 • Način određivanja mesta prometa kod usluga - opšta načela

 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge prevoza

  • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza dobara

  • Određivanje mesta prometa za usluge prevoza lica

 • Utvrđivanje mesta prometa za pomoćne usluge u vezi sa prevozom, kao što su utovar, istovar i pretovar

 • Utvrđivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava

  • Određivanje mesta prometa za usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava na kraći vremenski period

  • Način određivanja mesta prometa za ostale usluge iznajmljivanja prevoznih sredstava koje nisu na kraći vremenski period

 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima

 • Službena mišljenja Ministarstva finansija

  • Objašnjenje u vezi sa određivanjem mesta prometa usluga iznajmljivanja prevoznih sredstava i drugih pokretnih stvari, od 1.04.2017. godine

  • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa uslugama, prevoza, iznajmljivanja prevoznih sredstava i radova na pokretnim stvarima (prevoznih sredstava)

 • Tabelarni pregled izuzetaka kod određivanja mesta prometa usluga


PRIMENA PROPISA O PDV-u


 • Poreski tretman naknade za korišćenje javnog puta (putarine) i pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu

  • Obaveza izdavanja računa o izvršenoj usluzi korišćenja javnog puta i priznanice o naplaćenoj putarini

  • Ostvarivanje prava na prethodni porez

  • Ostvarivanje prava na refakciju plaćenog PDV-a za korišćenja javnog puta stranih obveznika

   • Objašnjenje o poreskom tretmanu prometa usluge dozvoljavanja korišćenja javnog puta za koji se naplaćuje putarina, sadržini priznanice (slipa), izdavanju i sadržini računa /broj 430-01-327/2013-04 od 28.06.2013. godine/

 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama


PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA


 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje

  • Vrste, normativna uređenost, opšti principi i načela ostvarivanja refakcije plaćene akcize za grejanje

  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane privrednih subjekata (pravna lica i preduzetnici)

  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane fizičkih lica

   • Način popunjavanja Obrasca REF-G

  • Tabelarni prikaz lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje

  • Službena mišljenja - tabelarni pregled

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. oktobra 2020. - rok za podnošenje obračuna je 16.11.2020. godine


PITANJA I ODGOVORI


 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a


PRILOZI