Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju, za 2005. godinu

Za zahteve podnete
u mesecu
OTKUPNA CENA STANA
po Zakonu o stanovanju
iznos
podatak o bruto zaradi (privreda) objavljen
u
"Sl. glasniku RS", br.
1
2
3
Januar/05
7/2005
Februar/05
18/2005
Mart/05
27/2005
April/05
36/2005
Maj/05
43/2005
Jun/05
53/2005
Jul/05
64/2005
Avgust/05
72/2005
Septembar/05
81/2005
Oktobar/05
91/2005
Novembar/05
103/2005
Decembar/05
114/2005