PDV broj 12/2020 od 21.12.2020.U časopisu PDV br. 12/2020: 


 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama

 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1.01.2021. godine

Datum izdanja: 21/12/2020

Obim: 133 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa "PDV", svim pretplatnicima šaljemo knjige:

U elektronskoj formi navedeni zakoni su dostupni na www.strucnaliteratura.rs, kao i u "Ekspert"-u.


SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE PORES​KIH ZAKONA I NOVI ZAKON O FISKALIZACIJI


 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

  • Izmene i dopune koje se odnose na predmet oporezivanja

  • Izmene i dopune koje se odnose na poreskog obveznika i poreskog dužnika

  • Izmene i dopune koje se odnose na poresku osnovicu

  • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza

  • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza

  • Izmene i dopune koje se odnose na prethodni porez

  • Izmene i dopune koje se odnose na poseban postupak oporezivanja u prometu polovnih dobara, umetničkih dela, kolekcionarskih dobara i antikviteta

  • Izmene i dopune koje se odnose na poseban postupak oporezivanja u prometu investicionog zlata

  • Izmene i dopune koje se odnose na evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV-a

  •  Izmene i dopune koje se odnose na izdavanje računa

  • Prelazne odredbe

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama

  • Nova dugoročna akcizna politika duvanskih proizvoda

  • Izmene koje se odnose na obavezu popisa zaliha akciznih proizvoda na kraju godine

  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju plaćene akcize

  • Prelazne odredbe

 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u delu koji se odnosi  na poresku prevaru u vezi sa porezom na dodatu vrednost)

 • Donet je Zakon o fiskalizaciji

PRIMENA PROPISA O PDV-u


 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu

  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu

  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu

  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja

  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme

  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu

 • Mogućnost promene poreskog perioda

 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2020. godine

 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2020. godini i o iznosu tog prometa - rok za dostavljanje je 15. januar 2021. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA


 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu

 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2020. godine

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete, nesagorevajući duvan i tečnosti za punjenje elektronskih cigareta od 1. januara 2021. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA U VEZI SA PDV-OM


 • Predmet oporezivanja

 • Poreski obveznik i poreski dužnik

 • Poreska stopa

 • Poreska osnovica

 • PDV nadoknada poljoprivredniku

 • Promet sa APKM

PRILOZI


 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost

 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. i 2021. godini

 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a

 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara

 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa

 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost  Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa