PDV broj 9/2020 od 7.09.2020.

U časopisu PDV br. 9/2020:

 • Posebna (snižena) poreska stopa poreza na dodatu vrednost - obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2020. - rok za podnošenje obračuna je 15.09.2020. godine

Datum izdanja: 7/09/2020

Obim: 122 strane, Format: A5

  Poruči

Zbog novonastale situacije prouzrokovane epidemijom virusa COVID-19, pretplatnici mogu da preuzmu ovaj broj u PDF formatu.

Preuzmite broj 9/2020 od 7.09.2020. (PDF format)

 

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST
- obuhvat, problemi u praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima -

 • Šta se smatra hlebom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra pekarskim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra mlekom i mlečnim proizvodima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra brašnom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra šećerom čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra jestivim uljem i jestivim masnoćama životinjskog i biljnog porekla, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja - oporezivanje jestivog ulja
  • Spisak službenih mišljenja - oporezivanje jestivih ulja i jestivih masnoća
 • Šta se smatra medom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim mesom, uključujući i iznutrice i druge klaničke proizvode, ribom i jajima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra svežim, rashlađenim i smrznutim voćem i povrćem, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra žitaricama, suncokretom, sojom, šećernom repom i uljanom repicom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra lekovima, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra ortotičkim i protetičkim sredstvima i medicinskim sredstvima - proizvodima koji se hirurški ugrađuju u organizam, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja ortotičkih i protetičkih sredstava i medicinskih sredstava koji se hirurški ugrađuju u organizam
  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja materijala za dijalizu
 • Šta se smatra đubrivima, sredstvima za zaštitu bilja, semenom za reprodukciju, sadnim materijalom, kompostom sa micelijumom, potpunom i dopunskom smešom za ishranu stoke i živom stokom, čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja đubriva, sredstava za zaštitu bilja, semena za reprodukciju, sadnog materijala, komposta sa micelijumom i potpunih i dopunskih smeša za ishranu stoke
  • Spisak službenih mišljenja po pitanju oporezivanja žive stoke
 • Šta se smatra udžbenicima i nastavnim sredstvima čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra dnevnim novinama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra monografskim i serijskim publikacijama čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja
 • Šta se smatra ogrevnim drvetom, uključujući i brikete, pelet i druga slična dobra od drvne mase čiji se promet i uvoz oporezuju po posebnoj stopi od 10%?
  • Spisak službenih mišljenja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2020. - rok za podnošenje obračuna je 15.09.2020. godine (Obrazac PP OA)

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Službena mišljenja Ministarstva finansija

PRILOG

 • Prilog 1: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini