Prosečne bruto zarade (plate) - januar 2015. godine

Prosečne bruto zarade u Republici Srbiji u januaru 2015.

OPIS  BRUTO ZARADE 
 XII/2014  I/2015 I/2015
XII/2014
I/2015
I/2014
2 3 4 5
Republika Srbija* 68.739 54.208 78,9 103,4
Srbija - sever  77.635 59.390 76,5 106,0
Beogradski region  86.075 66.392 77,1 102,3
Region Vojvodine  68.280 51.619 75,6 110,7
Srbija - jug  56.844 47.230 83,1 99,2
Region Šumadije i Zapadne Srbije  56.952 45.825 80,5 97,7
Region Južne i Istočne Srbije  56.711 48.939 86,3 100,9
Region Kosova i Metohije 
Saopštenje RZS, broj i datum:  14 i 15 od 26/01/2015 42 i 43 od 25/02/2015
"Sl. glasnik RS", broj:  8/15 od 26/01/2015 21/15 od 25/02/2015