Valorizacija (pojam, primena)

Obračun valorizacije

Reč valorizacija je nastala od latinske reči valor (vrednost), a značenje se vezuje uglavnom za određivanje vrednosti, procenu.

Valorizovanje odnosno određivanje vrednosti indeksom potrošačkih cena (ranije indeksom cena na malo) je veoma često u praksi i u nastavku navedimo izvod iz zakona kod koga je ovaj vid valorizacije korišćen.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica
(Sl. glasnik RS br. 25/01 , 80/02 - dr. zakon, 80/02 , 43/03 , 84/04 , 18/10 , 101/11 , 119/12 , 47/13 , 108/13 , 68/14 - dr. zakon, 142/14 , 91/15 - dr. propis, 112/15 )

Izvod iz Zakona:

"Član 50v

(1) Ako obveznik iz člana 50a ovog zakona, smanji broj zaposlenih koji su i neposredno radno angažovani kod obveznika, ispod broja ukupno zaposlenih na neodređeno vreme u odnosu na broj zaposlenih koje je imao u poreskom periodu u kome je ispunio uslove za poresko oslobođenje iz člana 50a stav 1. ovog zakona, tako da je prosečan broj zaposlenih, utvrđen na poslednji dan perioda za koji se podnosi poreska prijava manji od broja zaposlenih koje je obveznik imao u poreskom periodu u kojem je ispunio uslove za poreski podsticaj iz člana 50a ovog zakona, gubi pravo na poresko oslobođenje za ceo period korišćenja poreskog oslobođenja i dužan je da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio ovaj podsticaj, valorizovan od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poresko oslobođenje, do dana podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

(2) Prosečan broj zaposlenih iz stava 1. ovog člana obveznik utvrđuje tako što broj zaposlenih na kraju svakog meseca u poreskom periodu sabere i dobijeni zbir podeli sa brojem meseci poreskog perioda.

Član 50g

Ako pre isteka perioda poreskog oslobođenja obveznik iz člana 50a ovog zakona prekine sa poslovanjem, prestane da koristi ili otuđi sredstva iz člana 50a stav 1. ovog zakona, a u nova osnovna sredstva ne uloži u istom poreskom periodu iznos jednak tržišnoj ceni otuđenih sredstava, a najmanje u vrednosti koja obezbeđuje da ukupan iznos ulaganja ne padne ispod iznosa utvrđenih u članu 50a ovog zakona, gubi pravo na poresko oslobođenje i dužan je da danom podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, u toj poreskoj prijavi obračuna, kao i da plati porez koji bi platio da nije koristio ovaj podsticaj, valorizovan od dana podnošenja poreske prijave za poreski period u kome je ostvario pravo na poresko oslobođenje, do dana podnošenja poreske prijave za naredni poreski period, indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike."


 

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2016.)

Zakon o porezu na dobit pravnih lica (prečišćen tekst, januar 2016.)