Zatezna kamata - pregled stopa u 2019. godini

Zatezna kamata - pregled stopa po periodima važenja u 2019. godini

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 11.07.2019., Izvršni odbor NBS odlučio je da smanji referentnu kamatnu stopu na 2,75%.

Naredna sednica Izvršnog odbora NBS zakazana je za 8.08.2019. godine.

Rb. Period važenja stope Zatezna kamata
(godišnja stopa)
Dodatne informacije o stopi
1 2 3 4
1. od 13.04.2018. do 11.07.2019. 11,00% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 3,00% uvećane za 8 procentnih poena
2. od 12.07.2019. do promene 10,75% Stopa je utvrđena na osnovu referentne stope NBS od 2,75% uvećane za 8 procentnih poena

 

NAPOMENA: dnevne koeficijente po periodima važenja u 2019. godini možete pogledati na sajtu www.kamata.rs, na stranici: