Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2000. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u avgustu 2000. godine (indeks 105,4), 
stopa zatezne kamate za AVGUST 2000. godine iznosi 6,6648% mesečno.
Dnevne konformne koeficijente za avgust dajemo u nastavku:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST
(i septembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 6,6648%
za 31 dan
za 30 dana
1
0,00208349
0,00215302
2
0,00417132
0,00431067
3
0,00626350
0,00647296
4
0,00836004
0,00863991
5
0,01046095
0,01081153
6
0,01256624
0,01298782
7
0,01467591
0,01516880
8
0,01678998
0,01735447
9
0,01890845
0,01954485
10
0,02103134
0,02173995
11
0,02315865
0,02393977
12
0,02529039
0,02614433
13
0,02742657
0,02835363
14
0,02956721
0,03056769
15
0,03171230
0,03278652
16
0,03386186
0,03501013
17
0,03601590
0,03723852
18
0,03817443
0,03947171
19
0,04033746
0,04170971
20
0,04250499
0,04395252
21
0,04467704
0,04620017
22
0,04685362
0,04845266
23
0,04903473
0,05070999
24
0,05122038
0,05297218
25
0,05341059
0,05523925
26
0,05560536
0,05751120
27
0,05780471
0,05978803
28
0,06000863
0,06206977
29
0,06221715
0,06435642
30
0,06443027
0,06664800
31
0,06664800