Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka u „Sl. glasniku RS“, br. 80/08 o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za avgust 2008. godine (indeks 100,2) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za AVGUST 2008. godine iznosi 0,7010 %
Dnevni konformni koeficijenti za avgust 2008. godine (i septembar/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST 2008.
(i septembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,7010 % 

 

za 31 dan 

za 30 dana

0.00022537 

0.00023288 

0.00045078 

0.00046581 

0.00067625 

0.00069880 

0.00090177 

0.00093184 

0.00112734 

0.00116494 

0.00135296 

0.00139809 

0.00157863 

0.00163129 

0.00180435 

0.00186455 

0.00203012 

0.00209786 

10 

0.00225594 

0.00233123 

11 

0.00248182 

0.00256465 

12 

0.00270774 

0.00279813 

13 

0.00293372 

0.00303166 

14 

0.00315974 

0.00326524 

15 

0.00338582 

0.00349888 

16 

0.00361195 

0.00373257 

17 

0.00383813 

0.00396632 

18 

0.00406436 

0.00420012 

19 

0.00429064 

0.00443398 

20 

0.00451697 

0.00466789 

21 

0.00474336 

0.00490186 

22 

0.00496979 

0.00513588 

23 

0.00519628 

0.00536995 

24 

0.00542281 

0.00560408 

25 

0.00564940 

0.00583826 

26 

0.00587604 

0.00607250 

27 

0.00610273 

0.00630679 

28 

0.00632947 

0.00654114 

29 

0.00655626 

0.00677554 

30 

0.00678311 

0.00701000 

31 

0.00701000