Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2008. godine

Na osnovu objavljenog podatka ("Sl. glasnik RS", br. 123/08) o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za decembar 2008. godine (indeks 99,0) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2008. godine iznosi 0,5000 %

Dnevni konformni koeficijenti za decembar 2008. godine (i januar/09 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR 2008.
(i januar/09 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,5000 % 

 

za 31 dan

0.00016090 

0.00032183 

0.00048278 

0.00064376 

0.00080477 

0.00096580 

0.00112685 

0.00128794 

0.00144904 

10 

0.00161018 

11 

0.00177134 

12 

0.00193253 

13 

0.00209374 

14 

0.00225498 

15 

0.00241624 

16 

0.00257753 

17 

0.00273885 

18 

0.00290019 

19 

0.00306156 

20 

0.00322295 

21 

0.00338437 

22 

0.00354582 

23 

0.00370729 

24 

0.00386879 

25 

0.00403031 

26 

0.00419186 

27 

0.00435344 

28 

0.00451504 

29 

0.00467667 

30 

0.00483832 

31 

0.00500000