Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2009. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za decembar 2009. (indeks 100,1) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2009. godine iznosi 0,6005%.

  • Dnevni konformni koeficijenti

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR 2009.
(i JANUAR 2010. do objavljivanja novog podatka)

 

za 31 dan

1

0.00019315

2

0.00038634

3

0.00057956

4

0.00077282

5

0.00096612

6

0.00115945

7

0.00135283

8

0.00154624

9

0.00173968

10

0.00193317

11

0.00212669

12

0.00232025

13

0.00251385

14

0.00270748

15

0.00290116

16

0.00309487

17

0.00328861

18

0.00348240

19

0.00367622

20

0.00387008

21

0.00406397

22

0.00425791

23

0.00445188

24

0.00464589

25

0.00483993

26

0.00503402

27

0.00522814

28

0.00542230

29

0.00561649

30

0.00581073

31

0.00600500