Dnevni konformni koeficijenti – januar 2001. godine

Prema objavljenom podatku o rastu cena na malo u SRJ u januaru 2001. godine (indeks 103,0),
stopa zatezne kamate za JANUAR 2001. godine iznosi 4,2360% mesečno.
Dnevne konformne koeficijente za januar dajemo u nastavku:
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR
(i februar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 4.2360%

za 31 dan

za 28 dana

1

0.00133920

0.00148279

2

0.00268019

0.00296778

3

0.00402298

0.00445497

4

0.00536756

0.00594437

5

0.00671395

0.00743597

6

0.00806214

0.00892979

7

0.00941213

0.01042582

8

0.01076394

0.01192407

9

0.01211755

0.01342454

10

0.01347298

0.01492723

11

0.01483022

0.01643216

12

0.01618928

0.01793931

13

0.01755016

0.01944870

14

0.01891286

0.02096033

15

0.02027738

0.02247420

16

0.02164374

0.02399032

17

0.02301192

0.02550868

18

0.02438194

0.02702929

19

0.02575379

0.02855216

20

0.02712748

0.03007729

21

0.02850300

0.03160468

22

0.02988037

0.03313433

23

0.03125959

0.03466625

24

0.03264065

0.03620045

25

0.03402356

0.03773691

26

0.03540832

0.03927566

27

0.03679494

0.04081669

28

0.03818341

0.04236000

29

0.03957374

 

30

0.04096594

 

31

0.04236000