Dnevni konformni koeficijenti – januar 2008. godine

Na osnovu podatka, objavljenog u "Sl. glasniku RS", br. 17/08 od 13.02.2008. godine, o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za januar 2008. godine (indeks 100,9) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za JANUAR 2008. godine iznosi 1,4045 %
Dnevni konformni koeficijenti za januar 2008. godine (i februar/08 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR 2008.
(i februar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,4045 % 

 

za 31 dan 

za 29 dana

0.00045001 

0.00048106 

0.00090023 

0.00096234 

0.00135065 

0.00144386 

0.00180127 

0.00192561 

0.00225209 

0.00240760 

0.00270312 

0.00288981 

0.00315435 

0.00337226 

0.00360578 

0.00385494 

0.00405742 

0.00433785 

10 

0.00450926 

0.00482099 

11 

0.00496130 

0.00530437 

12 

0.00541355 

0.00578798 

13 

0.00586600 

0.00627182 

14 

0.00631865 

0.00675589 

15 

0.00677151 

0.00724020 

16 

0.00722457 

0.00772474 

17 

0.00767783 

0.00820951 

18 

0.00813130 

0.00869451 

19 

0.00858498 

0.00917975 

20 

0.00903885 

0.00966523 

21 

0.00949293 

0.01015093 

22 

0.00994722 

0.01063687 

23 

0.01040171 

0.01112304 

24 

0.01085640 

0.01160945 

25 

0.01131130 

0.01209609 

26 

0.01176641 

0.01258297 

27 

0.01222172 

0.01307008 

28 

0.01267723 

0.01355742 

29 

0.01313295 

0.01404500 

30 

0.01358887 

 

31 

0.01404500