Dnevni konformni koeficijenti – jul 2004. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u julu 2004. godine od 1,3% (indeks 101,3) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za JUL 2004. godine iznosi  1,8065%.
Dnevni konformni koeficijenti za jul 2004. godine (i avgust do objavljivanja novog podatka o indeksima cena na malo) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA JUL (i avgust do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,8065%

za 31 dan

1

0.00057771

2

0.00115575

3

0.00173412

4

0.00231283

5

0.00289188

6

0.00347126

7

0.00405097

8

0.00463102

9

0.00521140

10

0.00579212

11

0.00637317

12

0.00695456

13

0.00753629

14

0.00811835

15

0.00870075

16

0.00928348

17

0.00986655

18

0.01044996

19

0.01103370

20

0.01161779

21

0.01220220

22

0.01278696

23

0.01337206

24

0.01395749

25

0.01454326

26

0.01512937

27

0.01571582

28

0.01630260

29

0.01688973

30

0.01747720

31

0.01806500