Dnevni konformni koeficijenti – jun 2009. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za jun 2009. (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%  

stopa zatezne kamate za JUN 2009. godine iznosi 0,9020% 

Dnevni konformni koeficijenti za jun 2009. godine (i jul/09 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA JUN 2009.
(i jul/09 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,9020%
za 30 dana
za 31 dan
1
0.00029936
0.00028971
2
0.00059882
0.00057949
3
0.00089836
0.00086937
4
0.00119799
0.00115932
5
0.00149771
0.00144937
6
0.00179753
0.00173949
7
0.00209743
0.00202970
8
0.00239742
0.00231999
9
0.00269750
0.00261037
10
0.00299767
0.00290083
11
0.00329793
0.00319138
12
0.00359828
0.00348201
13
0.00389872
0.00377272
14
0.00419925
0.00406352
15
0.00449988
0.00435440
16
0.00480059
0.00464537
17
0.00510139
0.00493642
18
0.00540228
0.00522756
19
0.00570326
0.00551878
20
0.00600433
0.00581008
21
0.00630549
0.00610147
22
0.00660674
0.00639294
23
0.00690808
0.00668450
24
0.00720951
0.00697614
25
0.00751104
0.00726787
26
0.00781265
0.00755968
27
0.00811435
0.00785157
28
0.00841614
0.00814355
29
0.00871803
0.00843562
30
0.00902000
0.00872777
31
 
0.00902000