Dnevni konformni koeficijenti – maj 2003. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u maju 2003. godine od 0,5% (indeks 100,5) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za MAJ 2003. godine iznosi 1,0025%.
Dnevni konformni koeficijenti za maj 2003. godine (i juni – do objavljivanja novog podatka) su:

Dani

Dnevni konformni koeficijenti za maj
za zateznu kamatu od 1.0025%
i juni (do objavljivanja podatka za juni)

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00032183

0.00033256

2

0.00064376

0.00066523

3

0.00096580

0.00099801

4

0.00128794

0.00133090

5

0.00161018

0.00166390

6

0.00193253

0.00199701

7

0.00225498

0.00233023

8

0.00257753

0.00266356

9

0.00290019

0.00299701

10

0.00322295

0.00333056

11

0.00354582

0.00366423

12

0.00386879

0.00399800

13

0.00419186

0.00433189

14

0.00451504

0.00466589

15

0.00483832

0.00500000

16

0.00516171

0.00533422

17

0.00548520

0.00566855

18

0.00580879

0.00600300

19

0.00613249

0.00633755

20

0.00645629

0.00667222

21

0.00678020

0.00700699

22

0.00710421

0.00734188

23

0.00742832

0.00767688

24

0.00775254

0.00801199

25

0.00807687

0.00834721

26

0.00840129

0.00868255

27

0.00872583

0.00901799

28

0.00905046

0.00935355

29

0.00937520

0.00968922

30

0.00970005

0.01002500

31

0.01002500