Dnevni konformni koeficijenti – maj 2007. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za maj 2007. godine (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5% 

 stopa zatezne kamate za maj 2007. godine iznosi 1,9070 %

Dnevni konformni koeficijenti za maj 2007. godine (i jun/07 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MAJ 2007.
(i jun – 30 dana do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,9070 % 

 

za 31 dan 

za 30 dana 

0.00060955 

0.00062988 

0.00121948 

0.00126016 

0.00182978 

0.00189083 

0.00244045 

0.00252190 

0.00305149 

0.00315337 

0.00366291 

0.00378524 

0.00427470 

0.00441750 

0.00488686 

0.00505016 

0.00549939 

0.00568322 

10 

0.00611230 

0.00631668 

11 

0.00672558 

0.00695054 

12 

0.00733923 

0.00758480 

13 

0.00795326 

0.00821946 

14 

0.00856766 

0.00885451 

15 

0.00918244 

0.00948997 

16 

0.00979759 

0.01012583 

17 

0.01041312 

0.01076209 

18 

0.01102902 

0.01139874 

19 

0.01164530 

0.01203580 

20 

0.01226195 

0.01267326 

21 

0.01287898 

0.01331113 

22 

0.01349639 

0.01394939 

23 

0.01411417 

0.01458806 

24 

0.01473233 

0.01522713 

25 

0.01535086 

0.01586660 

26 

0.01596978 

0.01650647 

27 

0.01658907 

0.01714675 

28 

0.01720873 

0.01778743 

29 

0.01782878 

0.01842851 

30 

0.01844920 

0.01907000 

31 

0.01907000