Dnevni konformni koeficijenti – maj 2009. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za maj 2009. (indeks 101,5) i fiksne stope od 0,5%  

stopa zatezne kamate za MAJ 2009. godine iznosi 2,0075%

Dnevni konformni koeficijenti za april 2009. godine (i maj/09 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 
 

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MAJ 2009.
(i jun/09 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,0075%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00064137

0.00066276

2

0.00128316

0.00132596

3

0.00192535

0.00198959

4

0.00256796

0.00265367

5

0.00321098

0.00331819

6

0.00385441

0.00398314

7

0.00449825

0.00464854

8

0.00514251

0.00531438

9

0.00578718

0.00598066

10

0.00643226

0.00664738

11

0.00707776

0.00731454

12

0.00772367

0.00798215

13

0.00837000

0.00865020

14

0.00901674

0.00931869

15

0.00966389

0.00998762

16

0.01031146

0.01065700

17

0.01095945

0.01132682

18

0.01160785

0.01199709

19

0.01225666

0.01266780

20

0.01290590

0.01333895

21

0.01355555

0.01401055

22

0.01420561

0.01468259

23

0.01485609

0.01535508

24

0.01550699

0.01602802

25

0.01615831

0.01670140

26

0.01681005

0.01737522

27

0.01746220

0.01804950

28

0.01811477

0.01872422

29

0.01876776

0.01939938

30

0.01942117

0.02007500

31

0.02007500