Dnevni konformni koeficijenti – mart 2004. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG u martu 2004. godine od 0,4% (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za MART 2004. godine iznosi 0,9020%.
Dnevni konformni koeficijenti za mart 2004. godine (i april do objavljivanja novog podatka o indeksima cena na malo) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MART (za zateznu kamatu od 0,902%)

za 31 dan

za 30  dana

1

0.00028971

0.00029936

2

0.00057949

0.00059882

3

0.00086937

0.00089836

4

0.00115932

0.00119799

5

0.00144937

0.00149771

6

0.00173949

0.00179753

7

0.00202970

0.00209743

8

0.00231999

0.00239742

9

0.00261037

0.00269750

10

0.00290083

0.00299767

11

0.00319138

0.00329793

12

0.00348201

0.00359828

13

0.00377272

0.00389872

14

0.00406352

0.00419925

15

0.00435440

0.00449988

16

0.00464537

0.00480059

17

0.00493642

0.00510139

18

0.00522756

0.00540228

19

0.00551878

0.00570326

20

0.00581008

0.00600433

21

0.00610147

0.00630549

22

0.00639294

0.00660674

23

0.00668450

0.00690808

24

0.00697614

0.00720951

25

0.00726787

0.00751104

26

0.00755968

0.00781265

27

0.00785157

0.00811435

28

0.00814355

0.00841614

29

0.00843562

0.00871803

30

0.00872777

0.00902000

31

0.00902000