Dnevni konformni koeficijenti – mart 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za mart 2006. godine od 0,3% (indeks 100,3) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za MART 2006. godine iznosi 0,8015%.

Dnevni konformni koeficijenti za MART 2006. godine (i april/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo u aprilu za SCG) su:

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA MART
(i april 2006. do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 0,8015% 

 

za 31 dan 

za 30 dana 

0.00025755 

0.00026614 

0.00051517 

0.00053235 

0.00077285 

0.00079862 

0.00103060 

0.00106497 

0.00128842 

0.00133139 

0.00154630 

0.00159789 

0.00180425 

0.00186445 

0.00206227 

0.00213108 

0.00232035 

0.00239779 

10 

0.00257850 

0.00266456 

11 

0.00283671 

0.00293141 

12 

0.00309499 

0.00319832 

13 

0.00335334 

0.00346531 

14 

0.00361176 

0.00373237 

15 

0.00387024 

0.00399950 

16 

0.00412878 

0.00426670 

17 

0.00438740 

0.00453398 

18 

0.00464608 

0.00480132 

19 

0.00490483 

0.00506873 

20 

0.00516364 

0.00533622 

21 

0.00542252 

0.00560378 

22 

0.00568147 

0.00587141 

23 

0.00594048 

0.00613911 

24 

0.00619956 

0.00640688 

25 

0.00645871 

0.00667472 

26 

0.00671793 

0.00694263 

27 

0.00697721 

0.00721062 

28 

0.00723656 

0.00747867 

29 

0.00749597 

0.00774680 

30 

0.00775545 

0.00801500 

31 

0.00801500