Dnevni konformni koeficijenti – novembar 2004. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SCG za novembar 2004. godine od 1,1% (indeks 101,1) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2004. godine iznosi 1,6055%.

Dnevni konformni koeficijenti za novembar 2004. godine (i decembar do objavljivanja novog podatka o indeksima cena na malo) su:
Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA NOVEMBAR
(i decembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,6055%

za 30 dana

za 31 dan

1

0.00053106

0.00051392

2

0.00106240

0.00102811

3

0.00159402

0.00154256

4

0.00212592

0.00205727

5

0.00265811

0.00257225

6

0.00319058

0.00308749

7

0.00372333

0.00360300

8

0.00425636

0.00411878

9

0.00478968

0.00463482

10

0.00532328

0.00515112

11

0.00585716

0.00566769

12

0.00639133

0.00618452

13

0.00692578

0.00670162

14

0.00746052

0.00721899

15

0.00799554

0.00773662

16

0.00853084

0.00825452

17

0.00906643

0.00877268

18

0.00960230

0.00929111

19

0.01013845

0.00980981

20

0.01067490

0.01032877

21

0.01121162

0.01084800

22

0.01174863

0.01136750

23

0.01228593

0.01188726

24

0.01282351

0.01240729

25

0.01336138

0.01292759

26

0.01389953

0.01344816

27

0.01443797

0.01396899

28

0.01497669

0.01449009

29

0.01551570

0.01501146

30

0.01605500

0.01553310

31

 

0.01605500