Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2006. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u Republici Srbiji za oktobar 2006. godine (indeks 99,6) i fiksne stope od 0,5%, stopa zatezne kamate

za oktobar 2006. godine iznosi 0,5%

Dnevni konformni koeficijenti za oktobar 2006. godine (i novembar/06 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
 

Dani

Dnevni konformni koeficijenti
za OKTOBAR
(i novembar 2006. do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 0,5%

 

za 31 dan

za 30 dana

1

0,00016090

0,00016627

2

0,00032183

0,00033256

3

0,00048278

0,00049888

4

0,00064376

0,00066523

5

0,00080477

0,00083160

6

0,00096580

0,00099801

7

0,00112685

0,00116444

8

0,00128794

0,00133090

9

0,00144904

0,00149738

10

0,00161018

0,00166390

11

0,00177134

0,00183044

12

0,00193253

0,00199701

13

0,00209374

0,00216361

14

0,00225498

0,00233023

15

0,00241624

0,00249688

16

0,00257753

0,00266356

17

0,00273885

0,00283027

18

0,00290019

0,00299701

19

0,00306156

0,00316377

20

0,00322295

0,00333056

21

0,00338437

0,00349738

22

0,00354582

0,00366423

23

0,00370729

0,00383110

24

0,00386879

0,00399800

25

0,00403031

0,00416493

26

0,00419186

0,00433189

27

0,00435344

0,00449888

28

0,00451504

0,00466589

29

0,00467667

0,00483293

30

0,00483832

0,00500000

31

0,00500000