Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2007. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za oktobar 2007. godine (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5%

 stopa zatezne kamate za oktobar 2007. godine iznosi 1,1030 %

Dnevni konformni koeficijenti za oktobar 2007. godine (i novembar/07 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su: 

Dani 

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA OKTOBAR 2007.
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,1030 % 

 

za 31 dan 

za 30 dana 

0.00035392

0.00036572

0.00070797

0.00073158

0.00106214

0.00109756

0.00141644

0.00146369

0.00177086

0.00182994

0.00212541

0.00219633

0.00248008

0.00256285

0.00283488

0.00292951

0.00318980

0.00329630

10 

0.00354485

0.00366323

11 

0.00390003

0.00403029

12 

0.00425533

0.00439749

13 

0.00461076

0.00476481

14 

0.00496631

0.00513228

15 

0.00532199

0.00549988

16 

0.00567779

0.00586761

17 

0.00603372

0.00623547

18 

0.00638978

0.00660348

19 

0.00674596

0.00697161

20 

0.00710227

0.00733988

21 

0.00745871

0.00770829

22 

0.00781527

0.00807683

23 

0.00817195

0.00844550

24 

0.00852877

0.00881431

25 

0.00888571

0.00918325

26 

0.00924277

0.00955233

27 

0.00959997

0.00992155

28 

0.00995728

0.01029090

29 

0.01031473

0.01066038

30 

0.01067230

0.01103000

31

0.01103000