Dnevni konformni koeficijenti – oktobar 2009. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za oktobar 2009. (indeks 99,9) i fiksne stope od 0,5%

stopa zatezne kamate za OKTOBAR 2009. godine iznosi 0,5%

Dnevni konformni koeficijenti za oktobar 2009. godine (i novembar/09 do objavljivanja podataka o rastu cena na malo) su:
 
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA OKTOBAR 2009.
(i novembar do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU 0,5000%
 
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00016090
0.00016627
2
0.00032183
0.00033256
3
0.00048278
0.00049888
4
0.00064376
0.00066523
5
0.00080477
0.00083160
6
0.00096580
0.00099801
7
0.00112685
0.00116444
8
0.00128794
0.00133090
9
0.00144904
0.00149738
10
0.00161018
0.00166390
11
0.00177134
0.00183044
12
0.00193253
0.00199701
13
0.00209374
0.00216361
14
0.00225498
0.00233023
15
0.00241624
0.00249688
16
0.00257753
0.00266356
17
0.00273885
0.00283027
18
0.00290019
0.00299701
19
0.00306156
0.00316377
20
0.00322295
0.00333056
21
0.00338437
0.00349738
22
0.00354582
0.00366423
23
0.00370729
0.00383110
24
0.00386879
0.00399800
25
0.00403031
0.00416493
26
0.00419186
0.00433189
27
0.00435344
0.00449888
28
0.00451504
0.00466589
29
0.00467667
0.00483293
30
0.00483832
0.00500000
31
0.00500000