Donet je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost

U „Službenom glasniku RS“, broj 77/11 objavljen je Pravilnik o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost (u daljem tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 22. oktobra 2011. godine.
Stupanjem na snagu Pravilnika prestala je da važi Odluka o uslovima i načinu plaćanja u gotovom novcu u dinarima za pravna lica i za fizička lica koja obavljaju delatnost („Sl. glasnik RS“, br. 57/04, 114/05, 45/07, 12/08 i 11/10), što je utvrđeno članom 15. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu („Sl. glasnik RS“, br. 31/11) .
Sve navedene propise možete naći u „EKSPERT„-u.
U „Informator“-u broj 25/2011 od 27.10.2011. godine detaljno pišemo o donetom Pravilniku.