99

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o platnom prometu (prečišćen tekst, maj 2011.)S A D R Ž A J
ZAKON O PLATNOM PROMETU
(„Sl. list SRJ“, br. 3/02, 5/03, „Sl. glasnik RS“, br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 2.)

II. RAČUNI ZA OBAVLJANJE PLATNOG PROMETA (član 3.)

 • Dinarski računi (član 3.)

III. TRANSAKCIJE PLAĆANJA (čl. 4. do čl. 7.)

 • Transferi odobrenja i zaduženja (član 4.)
 • Interni i međubankarski transferi (član 5.)
 • Učesnici u transakciji plaćanja (član 6.)
 • Ovlašćenje primaoca – dužnika u transferu zaduženja (član 7.)

IV. NALOZI ZA PLAĆANJE (čl. 8. do čl. 15.)

 • Zakoni koji se primenjuju na transakcije plaćanja (član 8.)
 • Oblik naloga za plaćanje (član 9.)
 • Transakcije plaćanja i nalozi za plaćanje (član 10.)
 • Obaveze prijemne banke (član 11.)
 • Redosled izvršenja naloga za plaćanje (član 12.)
 • Otkazivanje i povlačenje naloga za plaćanje (član 14.)
 • Međubankarski obračun (član 15.)

V. AGENT, ODNOSNO PROCESOR – TREĆA STRANA (čl. 16. do čl. 19.)

 • Odgovornost banke za rad agenta (član 18.)

VI. IZVRŠAVANJE TRANSFERA ODOBRENJA I IZVRŠAVANJE OBAVEZA (čl. 20. do čl. 22.)

 • Izvršavanje transfera odobrenja (član 20.)
 • Plaćanje primaocu (član 21.)
 • Posebna pravila (član 22.)

VII. IZVRŠAVANJE TRANSFERA ZADUŽENJA I IZVRŠAVANJE OBAVEZA (čl. 23. i čl. 24.)

 • Izvršavanje transfera zaduženja (član 23.)
 • Plaćanje nalogodavcu (član 24.)

VIII. ODGOVORNOST, NAKNADA ŠTETE I POVRAĆAJ SREDSTAVA (čl. 25. do čl. 31.)

 • Odgovornost za naloge za plaćanje izdate u skladu s propisom i odgovornost za otkazivanje naloga (član 25.)
 • Odgovornost pošiljaoca (član 26.)
 • Oslobađanje od obaveze i povraćaj sredstava nalogodavcu u transferu odobrenja (član 27.)
 • Odgovornost za gubitak (član 28.)
 • Odgovornost zbog kašnjenja u izvršavanju naloga (član 29.)
 • Pogrešno izvršavanje transfera odobrenja (čl. 30. i čl. 31.)

IX. RAČUNI KOD BANKE (čl. 32. do čl. 46.)

 • Uplate i isplate sredstava, plaćanja i depoziti (član 32.)
 • Uobičajena pažnja (član 33.)
 • Izveštaj o stanju na računu (član 34.)
 • Tajnost (član 35.)
 • Ugovor o otvaranju i vođenju računa i izmene ugovora (član 36.)
 • Naplata naknade za usluge platnog prometa

X. (naslov poglavlja brisan u „Sl. glasniku RS“, br. 43/04)

 • Dostavljanje podataka u platnom prometu (čl. 44. i čl. 45.)
 • Oblici plaćanja (član 46.)

XI. PRINUDNA NAPLATA S RAČUNA KLIJENTA (čl. 47. do čl. 49.)

XIa. POSEBNE ODREDBE (čl. 49a do čl. 49v)

XII. KAZNENE ODREDBE (čl. 50. do čl. 53.)

 • Prekršaji (čl. 50. do čl. 52.)

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 54. do čl. 60.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o platnom prometu

koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 43/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 31/11