Doneta su podzakonska akta za primenu novog Zakona o računovodstvu, koja počinju da se primenjuju u 2021. godini

Za primenu novog Zakona o računovodstvu doneto je više podzakonskih akata, od kojih je ministar finansija doneo 7 pravilnika, a guverner Narodne banke Srbije – 17 odluka. 

Sva podzakonska akta koja su doneta na osnovu novog Zakona o računovodstvu su stupila na snagu početkom jula 2020. godine, a njihova primena počinje u 2021. godini…

Ostatak ovog članka gde se nalazi spisak akata, sa informacijom o broju službenog glasila u kome su objavljeni, datumom stupanja na snagu i početka primene, pojedinim kratkim napomenama i nazivima obrazaca koji čine njihov sastavni deo, dostupan je samo pretplatnicima na stručni časopis „Informator“.

Da biste videli ceo članak neophodno je da izvršite Login sa korisničkim imenom i lozinkom.


Ukoliko ne posedujete korisnički nalog, a pretplatnici ste na časopis „Informator“, možete:

1. Kreirati nalog i nazvati nas da aktiviramo uslugu, ili

2. Kontaktirati nas, kako bismo Vam dostavili časopis u PDF formatu putem e-mail-a.

Tel. 011/30 35 435

e-mail: office@cekos.rs